Καρέλιας: Είναι η κορυφαία ελληνική επιχείρηση και το αποδεικνύει με νούμερα και με πράξεις! Ο λόγος φυσικά για τον Καρέλια…

Αύξηση μεγεθών κατέγραψε στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 561,8 εκατ. ευρώ έναντι 515,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 45,4 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 51,5 εκατ. ευρώ από 42 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 41,2 εκατ. ευρώ από 24,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε στα 379 εκατ. ευρώ από 354,8 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2020, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 40 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όσον αφορά τις αγορές του εξωτερικού, ο όγκος πωλήσεων (Εταιρείας) στο εξάμηνο 2021, σε σύγκριση με το εξάμηνο 2020, σημείωσε αύξηση κατά 4,8%, με ιδιαίτερη θετική πορεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Αφρικής, ενώ καθοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις στην Άπω Ανατολή, καθώς και στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας) και λοιπής Ασίας.

Στην ελληνική αγορά η Εταιρεία σημείωσε στο εξάμηνο 2021, αύξηση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) Κύκλου Εργασιών της κατά 8,2%, συγκριτικά με το εξάμηνο 2020.

Συνεπεία των αυξημένων όγκων πωλήσεων σε Ελλάδα αλλά και στις πλείστες χώρες του εξωτερικού, η Εταιρεία πέτυχε αυξήσεις μεριδίων αγοράς, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Επίσης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 επέκτεινε την συνεργασία μας με την εταιρεία Villiger στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα της οικογένειας St Louis Blues, πετυχαίνοντες αύξησης του όγκου πωλήσεων των πούρων του οίκου κατά 177%.

Σταθερότητα σε απόλυτο μέγεθος, και σε ποσοστό επί του τζίρου, παρουσιάζουν τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας. Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και η μείωση του κόστους παραγωγής, συνεπεία συνεχών επιτυχημένων διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές μας καπνών και λοιπών βασικών υλών, αποτελούν βασική επιδίωξη της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου.

Πρόσφατες ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, συνεπεία πληθωριστικών πιέσεων και ελλείψεων στην παγκόσμια προσφορά, δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021, εξαιτίας της υπάρξεως υψηλών αποθεμάτων ασφαλείας σε ανταγωνιστικές τιμές κτήσης αλλά και των εν ισχύ συμφωνιών με του κυριότερους προμηθευτές μας.

Αντίθετα, η σταδιακή αύξηση του κόστους μεταφορών από και προς τις χώρες του εξωτερικού, κυρίως λόγω ελλείψεων σε εμπορευματοκιβώτια, αντισταθμίστηκε εν πολλοίς από ήδη προγραμματισμένες αυξήσεις στις εργοστασιακές τιμές πώλησης, όπου αυτό ήταν δυνατόν, αλλά και από την βελτίωση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία κατά τους λοιπούς μήνες του έτους.

Η αργή αλλά σταδιακή επαναφορά της κοινωνικής συμπεριφοράς στα προ πανδημίας επίπεδα, η σταδιακή αύξηση της ζήτησής σε κλάδους όπου κατά την διάρκεια της πανδημίας παρουσιάστηκε σημαντική υστέρηση (ταξιδιωτική λιανική) δημιουργούν βάσεις για συγκρατημένη αισιοδοξία.

Αντιθέτως η συνεχής ανάπτυξη μεταλλάξεων εξουδετερώνει, κατά ένα βαθμό, την ανοσία που επιφέρει η συνέχιση του εμβολιαστικού προγράμματος στις πλείστες χώρες.

Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην πορεία των πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές του Ομίλου. Ειδικότερα στην ελληνική αγορά, η βελτιωμένη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2021, η μερική ανάκαμψη των πωλήσεων στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών και η αύξηση των πωλήσεων των premium σημάτων της Εταιρείας αναμένεται να συμβάλει θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα των επομένων μηνών.

Αντίστοιχη θετική πορεία εσόδων αναμένεται και από τις διεθνείς αγορές, κυρίως αυτή της Βουλγαρίας και των υπολοίπων Βαλκανικών χωρών, όπου τα μερίδια της Εταιρείας αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται θετικά. Ενισχυμένοι αναμένεται να συνεχιστούν οι όγκοι πωλήσεων στις αγορές της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής, ενώ η σταδιακή απελευθέρωση της ταξιδιωτικής κίνησης αναμένεται να βελτιώσει την πορεία των πωλήσεών μας στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής στις χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής.

Ταυτόχρονα όμως αναμένουμε να συνεχιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές κτήσης πρώτων υλών και η σημαντική αύξηση του κόστους μεταφορών από και προς τις χώρες του εξωτερικού, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία μας.

Η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων στις πρώτες ύλες, αλλά και η προσεκτική μετακύληση των παραπάνω αυξήσεων στις εργοστασιακές τιμές πώλησης, όπου αυτό είναι εφικτό, εξακολουθούν να διασφαλίζουν τον περιορισμό των όποιων αρνητικών συνεπειών όπως και την αδιάκοπη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η προάσπιση των μεριδίων της Εταιρείας.

Δεν αναμένεται βελτίωση στο θέμα των επιτοκίων καταθέσεων τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, ενώ οποιεσδήποτε προβλέψεις για την πορεία της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου είναι, υπό το πρίσμα των σημερινών συνθηκών, ιδιαίτερα παρακινδυνευμένες.

Καρέλιας: Η ιστορία της καπνοβιομηχανίας

1888: Ο καπνός φτάνει με καϊκια στην Καλαμάτα και τα αδέλφια Γιώργος και Ευστάθιος Καρέλιας φτιάχνουν τσιγάρα και προμηθεύουν τη γύρω περιοχή. 2014: Στην εποχή της βαθιάς κρίσης η εταιρεία σημειώνει κέρδη και μοιράζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η ιστορία της βιομηχανίας καπνού Κεράνη, του μοναδικού ατόφια ελληνικού σήματος που διασώζεται.

«Ο καπνός, καθώς η Μεσσηνία δεν είναι καπνοπαραγωγική περιοχή, έρχεται με καΐκια από το Αγρίνιο και τη Λαμία. Ο Γιώργος Καρέλιας απέκτησε οκτώ παιδιά, τέσσερις γιους και τέσσερα κορίτσια. Αργότερα οι γιοι του Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Ιωάννης και Ευστάθιος ασχολούνται με την επιχείρηση. Το 1916 ο γιος του Ανδρέας Καρέλιας αγοράζει την πρώτη σιγαροποιητική μηχανή» Ανατρέχοντας στην Ιστορία του Ελληνικού Τσιγάρου από το ανεξάντλητου πλούτου Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο ανιχνεύουμε τις απαρχές αυτής της εταιρείας που έμελλε να γιγαντωθεί.

Το 1930 το σήμα Καρέλιας είναι πασίγνωστο στην Πελοπόννησο αλλά άγνωστο στην υπόλοιπη Ελλάδα με το πρώτο τσιγάρο να ονομάζεται «Πετρόμπεης Σιγαρέτα Αφοί Καρέλια». Επρεπε να φτάσει η εποχή του Μεσοπολέμου για να αρχίσει η μεγαλύτερη άνθηση και η μεταπολεμική περίοδος για να γίνουν τα σιγαρέτα γνωστά σε όλη την Ελλάδα.
Το 1929 η εταιρεία Καρέλιας κατόρθωσε να αναδειχθεί στην 29η θέση των ελληνικών βιομηχανιών καπνού. Η ανάπτυξή της ήταν αρκετά γρήγορη. Το 1932 βρέθηκε στην ένατη θέση μεταξύ των 164 καπνοβιομηχανιών επεξεργαζόμενη 131.105 κιλά καπνού και τον επόμενο χρόνο, το 1933, διατηρήθηκε στην ίδια θέση, μεταξύ όμως των 140 καπνοβιομηχανιών, ενώ φαίνεται ότι κέρδισε μερίδιο στην αγορά, αφού επεξεργάστηκε 136.788 κιλά καπνού. Και τα επόμενα χρόνια είναι ανοδικά για την εταιρεία. Το 1934 λανσάρει τα «Εξτρα Καρέλια» από καπνά Αγρινίου.

Η «απογείωσή» της όμως γίνεται μετά τον πόλεμο, στη δεκαετία του 1950. Λίγο πριν, το 1947, προωθεί τα τσιγάρα «Αφοί Καρέλια», λαϊκά τσιγάρα σε πακέτο των 100, τα «Σέρτικα Λαμίας» με το περίφημο κόκκινο πακέτο που «καπνίσθηκε κατά κόρον από τις λαϊκές μάζες και τους πελοποννήσιους αγρότες. Θεωρήθηκε το καλύτερο σέρτικο τσιγάρο της εποχής του» και τα «Αφοί Καρέλια Αγρινίου». Από το 1950 και μετά τα τσιγάρα του Καρέλια προωθούνται πανελλαδικά και αποκτούν φανατικούς φίλους. Ωσπου το 1957 κυκλοφορεί το κλασικό πλέον «Καρέλια Φίλτρο» στην περίφημη κασετίνα που γνωρίζει εντυπωσιακή επιτυχία. Επίσης την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν τα σήματα «Εκλεκτά», «Εξτρα Καρέλια», «Λουξ», «Ρεκόρ», «Rex», «Λήθη», «Ζαπάντι», «Ζαπάντι 12» και «Ζαπάντι 13».

Η εταιρεία το 1962 μετατρέπεται σε ανώνυμη και βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων εταιρειών του κλάδου. Η παραγωγή της στηρίζεται στα λαϊκά τσιγάρα κατά κύριο λόγο και στα ημιπολυτελείας. Διέθετε 11 σήματα: στην κατηγορία των πολυτελείας τα «Φίλτρο» και «Rex», στα ημιπολυτελείας τις επωνυμίες «Φίλτρο» και «Καρέλια Αγρινίου», στην κατηγορία «εξαιρετικά» τα «Καρέλια Rekor» και «Σέρτικα Λαμίας», στην κατηγορία «συρταρωτά» τα «Εξτρα Καρέλια» και στην κατηγορία «βασικά» τα «Ελαφρά», τα «Σέρτικα» και τα «Τέλειον».

Το 1971 μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της από το κέντρο της Καλαμάτας δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη και το 1973 η διοίκηση της εταιρείας κάνει το μεγάλο βήμα: εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ίδιο διάστημα τα ηνία της εταιρείας αναλαμβάνει ο Γεώργιος Καρέλιας, ως διευθύνων σύμβουλος, εκπροσωπώντας την τρίτη γενιά της οικογένειας. Τότε δημιουργείται το σήμα «Karelia Lights» που έρχεται πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του. Σήμερα η καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ είναι η δεύτερη σε μέγεθος καπνοβιομηχανία στην ελληνική αγορά αλλά η μοναδική που παραμένει σε ελληνικά χέρια.

Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια ήταν ο ένας εκ των δύο Ελλήνων χορηγών οι οποίοι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το έργο αυτό. Η Εταιρεία μας έχει μακρά παράδοση στήριξης εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και είναι υπερήφανη που συμμετείχε σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό γεγονός.