Καρέλιας: Αδιανόητο! Δείτε πόσα έβγαλε μέσα σε έναν χρόνο

Καρέλιας: Καθαρά κέρδη 86,8 εκατ. το 2023. Μέρισμα 12,4 ευρώ ανά μετοχή. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις, έντονες πληθωριστικές πιέσεις και αυξήσεις της φορολογίας καπνού η απόδοση του Ομίλου κατά τη χρήση 2023 χαρακτηρίζεται ως απόλυτα ικανοποιητική. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών κατέγραψε το 2023 η καπνοβιομηχανία Καρέλιας, καθώς οι πωλήσεις της αυξήθηκαν από το 1,265 στο 1,324 δισ. ευρώ, το EBITDA υποχώρησε από τα 110,1 στα 104,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διευρύνθηκαν από τα 85,3 στα 86,8 εκατ. ευρώ.

Στις 31/12/2023 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 713,4 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό θετικό ταμείο διαμορφώθηκε στα 695,84 εκατ. ευρώ, αν προσμετρηθούν οι επενδύσεις του Ομίλου σε χρηματοοικονομικά προϊόντα βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Η διοίκηση της Καρέλιας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 12,4 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει ο όμιλος στις οικονομικές καταστάσεις, «μέσα σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις, έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αστάθεια στα κόστη ενέργειας και μεταφορών, αλλά και αυξήσεις της φορολογίας καπνού στις σημαντικότερες από τις διεθνείς μας αγορές, η απόδοση του Ομίλου κατά τη χρήση 2023 χαρακτηρίζεται ως απόλυτα ικανοποιητική, με αύξηση του Κύκλου εργασιών, διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα και περαιτέρω ισχυροποίηση των ταμειακών του διαθεσίμων.

Σε συνέχεια της θετικής αυτής πορείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει διανομή μερίσματος Ευρώ 12,40 ανά μετοχή, το οποίο είναι 5,1% υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Στην ελληνική αγορά και παρά τον εντονότατο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, πετύχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων στα τσιγάρα 8,5% περίπου, αποτέλεσμα της ενίσχυσης των μεριδίων των περισσοτέρων σημάτων μας, αλλά και της αυξημένης κίνησης στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο και παρά την ελαφρά συρρίκνωση της κατηγορίας, οι όγκοι πωλήσεων των σημάτων μας κινήθηκαν στα επίπεδα του 2022, βελτιώνοντας έτσι και εδώ τα μερίδιά μας.

Στις διεθνείς μας αγορές, ο όγκος πωλήσεων στα τσιγάρα παρουσίασε ελαφρά αύξηση 2% περίπου, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο η αύξηση ήταν της τάξεως του 14%. Ειδικότερα στην αγορά της Βουλγαρίας, ο όγκος των πωλήσεών μας αυξήθηκε 5% περίπου στα τσιγάρα, ενώ ελαφρά πτωτικά κινήθηκαν οι όγκοι στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Στη Σερβία, το Κόσσοβο και τη Βοσνία, η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεών μας αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των φορτώσεων προς την Αλβανία και την Κροατία.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι όγκοι μας προς τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. με αξιοσημείωτη την πορεία των σημάτων μας στην Ισπανία (+6%), τη Σλοβακία (+3,5%) και το Λουξεμβούργο (+11%), πετυχαίνοντας αύξηση όγκου 6% και αντισταθμίζοντας τις μειωμένες πωλήσεις στη Γαλλία, όπου η δραματική αύξηση της φορολογίας καπνού οδήγησε σε συρρίκνωση της αγοράς.

Στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ην. Βασιλείου, ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε πτωτικά, κυρίως λόγω των αυξήσεων στη φορολογία καπνού ή νομοθετικά θεσμοθετημένων αυξημένων λιανικών τιμών των καπνικών προϊόντων.

Καρέλιας: Σε Απω Ανατολή και Τουρκία

Εντυπωσιακά αποτελέσματα πέτυχε ο Όμιλος στις αγορές ταξιδιωτικής λιανικής της Άπω Ανατολής, της Μέσης Ανατολής και κυρίως της Τουρκίας (τσιγάρα +24%, καπνός +64%), αποτέλεσμα της επιστροφής της ταξιδιωτικής κίνησης στα επίπεδα του 2019, αλλά και της αυξημένης αναγνωρισιμότητας των σημάτων μας.

Αντίθετα, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον υφίσταται τις επιπτώσεις από την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, οι όγκοι μας κινήθηκαν πτωτικά με εξαίρεση την αγορά της Μολδαβίας.

Στις αγορές της Βορείου Αφρικής και παρά τη σοβαρότατη έλλειψη συναλλαγματικών αποθεμάτων, καταφέραμε να διατηρήσουμε τους όγκους μας στα επίπεδα του 2022 ύστερα από προσαρμογή της τιμολογιακής μας πολιτικής στις οικονομικές συνθήκες των χωρών αυτών.

Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου, άνευ Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, να παρουσιάσει αύξηση 8,3% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ξεπερνώντας τα Ευρώ 278 εκ..

Λόγω, όμως, των ισχυρότατων ανατιμήσεων στις τιμές κτήσης πρώτων υλών, κυρίως καπνών και υλικών φιλτροποιίας, στις οποίες είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενους απολογισμούς, το μικτό μας περιθώριο (επί καθαρού κύκλου εργασιών) υπέστη μείωση από 50,7% το 2022 σε 44,8% το 2023.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, αυτά παρουσιάζουν ελαφρά μείωση 1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, φτάνοντας τα Ευρώ 110,1 εκ..

Τα αξιοσημείωτα χρηματοοικονομικά κέρδη του Ομίλου, αποτέλεσμα των ισχυρότατων ταμειακών διαθεσίμων και των υψηλότερων επιτοκίων στις διεθνείς αγορές, όχι μόνο αντιστάθμισαν τις συγκυριακές αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από τη διολίσθηση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ, αλλά και κάλυψαν σημαντικό μέρος της απώλειας της μικτής κερδοφορίας.

Καρέλιας: Οι προοπτικές

Κατά το 2023, ο πληθωρισμός κινήθηκε υψηλότερα του αναμενόμενου, παρά την πολιτική αυξημένων επιτοκίων την οποία εφάρμοσαν οι σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες.

Έτσι, και λόγω του επίμονου πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων εκτιμάται, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, ότι θα γίνει με πιο αργούς ρυθμούς, κάτι το οποίο αναμένεται να ευνοήσει την κερδοφορία του Ομίλου, λόγω των σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων του.

Σε επίπεδο κόστους πρώτων υλών, η βασικότερη πρόκληση για το εγγύς διάστημα είναι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών κτήσης καπνών, οι οποίες, λόγω περιορισμένης προσφοράς οφειλόμενης σε αντίξοες για την καπνοκαλλιέργεια καιρικές συνθήκες στις πιο σημαντικές παραγωγικές χώρες (Βραζιλία, Ζιμπάμπουε, κλπ.), αλλά και του περιορισμού εξαγωγών από την Κίνα, δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, σε αντίθεση με τις τιμές των υπολοίπων υλικών που σταδιακά δείχνουν να αμβλύνονται.

Στην ελληνική αγορά, η πορεία των πωλήσεων κατά τους πρώτους μήνες του 2024 δείχνει να κινείται σε ελαφρά ανοδική τροχιά, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό, με τις premium οικογένειες σημάτων μας να κερδίζουν μερίδια αγοράς.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει υψηλά στην προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στις πωλήσεις μας στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής, ενώ η πρόσφατη άρση περιορισμών στην αγορά καπνικών προϊόντων από επισκέπτες από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αναμένεται να έχει πρόσθετο θετικό αντίκτυπο στους όγκους πωλήσεων.

Αναμένουμε, όμως, και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, ορισμένων εκ των οποίων, τα μερίδια αγοράς έδειξαν, κατά τους προηγούμενους μήνες, ανοδική τάση.

Σε ότι αφορά τις διεθνείς μας πωλήσεις, αυτές αναμένεται, εν πολλοίς, να κινηθούν με τους ίδιους ρυθμούς και τάσεις όπως και κατά τη διάρκεια του 2023.

Οι όγκοι στην Ε.Ε. και στις Βαλκανικές χώρες εμφανίζονται, κατά τους πρώτους μήνες του έτους, ανοδικοί, αντισταθμίζοντας, έτσι, τις ελαφρά μειωμένες εργοστασιακές τιμές πώλησης προς τις πλείστες βαλκανικές αγορές μας, απαραίτητες προκειμένου να προστατέψουμε την ανταγωνιστικότητα των σημάτων μας εν μέσω συνεχιζόμενων αυξήσεων στη φορολογία καπνού.

Αντίθετα, ελαφρά πτωτικά δείχνουν να κινούνται, κατά τους πρώτους μήνες, οι πωλήσεις μας στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, ενδεχομένως επηρεασμένες τόσο από το γεγονός ότι το Ραμαζάνι, το 2024, συμπίπτει με το τέλος του πρώτου τριμήνου, όσο και από την εντονότατη διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 40% περίπου.

Σε ό,τι αφορά τους όγκους μας στις αγορές της Βορείου Αφρικής, αυτές κινούνται ελαφρά πτωτικά κατά τους πρώτους μήνες για τους ίδιους λόγους (Ραμαζάνι κλπ.).

Η επέκταση του πακέτου διάσωσης του Δ.Ν.Τ. προς την Αίγυπτο απομακρύνει τις πιθανότητες χρεωκοπίας της χώρας, όμως οι επιπτώσεις από την πρόσφατη μερική απελευθέρωση της ισοτιμίας του τοπικού νομίσματος είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση, ενώ η τουριστική κίνηση και κατά συνέπεια τα έσοδά μας από τα καταστήματα ταξιδιωτικής λιανικής της περιοχής, αναμφίβολα θα επηρεαστεί και από τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή της Γάζας και της Ερυθράς Θάλασσας», καταλήγει ο όμιλος.

Καρέλιας: Αύξηση και εντός

«Στην ελληνική αγορά και παρά τον εντονότατο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, καταγράφηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων στα τσιγάρα 8,5% περίπου, αποτέλεσμα της ενίσχυσης των μεριδίων των περισσοτέρων σημάτων, αλλά και της αυξημένης κίνησης στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο και παρά την ελαφρά συρρίκνωση της κατηγορίας, οι όγκοι πωλήσεων των σημάτων μας κινήθηκαν στα επίπεδα του 2022, βελτιώνοντας έτσι και εδώ τα μερίδια.

Στις διεθνείς μας αγορές, ο όγκος πωλήσεων στα τσιγάρα παρουσίασε ελαφρά αύξηση 2% περίπου, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο η αύξηση ήταν της τάξεως του 14%. Ειδικότερα στην αγορά της Βουλγαρίας, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε 5% περίπου στα τσιγάρα, ενώ ελαφρά πτωτικά κινήθηκαν οι όγκοι στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Στη Σερβία, το Κόσσοβο και τη Βοσνία, η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των φορτώσεων προς την Αλβανία και την Κροατία» υπογραμμίζει ο Όμιλος.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι όγκοι προς τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. με αξιοσημείωτη την πορεία των σημάτων μας στην Ισπανία (+6%), τη Σλοβακία (+3,5%) και το Λουξεμβούργο (+11%), πετυχαίνοντας αύξηση όγκου 6% και αντισταθμίζοντας τις μειωμένες πωλήσεις στη Γαλλία, όπου η δραματική αύξηση της φορολογίας καπνού οδήγησε σε συρρίκνωση της αγοράς.

Στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ην. Βασιλείου, ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε πτωτικά, κυρίως λόγω των αυξήσεων στη φορολογία καπνού ή νομοθετικά θεσμοθετημένων αυξημένων λιανικών τιμών των καπνικών προϊόντων.