Ηλιακός θερμοσίφωνας: Τελευταία ευκαιρία για επιδότηση – Τα «μυστικά» για voucher 900 ευρώ

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Συνεχίζει να «τρέχει» το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» που προβλέπει επιταγή και εγκατάσταση ηλιακού σε νοικοκυριά που διαθέτουν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Μέχρι τις 10 Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα οι δυνητικοί δικαιούχοι του «Αλλάζω θερμοσίφωνα» για να κάνουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του gov.gr που παραμένει ανοιχτή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν αναμένεται να δοθεί παράταση για αιτήσεις, ενώ μπαίνουν όλα τα ΑΦΜ, ανεξάρτητα από τον λήγοντα αριθμό.

Το πρόγραμμα προβλέπει, συνοπτικά, αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα που διαθέτει ένα νοικοκυριό, με ηλιακό θερμοσίφωνα συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών, με εκπτωτικό voucher που φτάνει μέχρι τα 900 ευρώ.

Τα κονδύλια που έχουν απελευθερωθεί θα καθορίσουν πώς θα μοιραστούν τα voucher σε όλη την Ελλάδα, ενώ ήδη έχει βγει νέο ΦΕΚ με διευκρινίσεις για τι γίνεται και ποιος προκρίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά, το voucher θα πάρουν οι πιο ευάλωτοι, όμως στη συνέχεια θα στέλνονται νέα SMS σε νέους δικαιούχους, όπως ακριβώς συνέβη και με το «Αλλάζω συσκευή». Επομένως, καλό θα είναι να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα και να μπείτε τουλάχιστον στη λίστα αναμονής γιατί δεν θα έχετε άλλη ευκαιρία.

Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι δικαιούχοι ανά εισοδηματική κατηγορία

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. Όμως, προτεραιότητα θα έχουν οι πιο ευάλωτοι. Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση ορίζονται ως εξής:

 • Κάτω από 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα είναι 60%.
 • 5.000 έως κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα ανέλθει σε 55%.
 • 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα διαμορφωθεί σε 50%.

Αναφορικά με τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.
 • Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Πώς κάνετε αίτηση

Ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας -μεταξύ άλλων:

 • τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 • ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλλάζω θερμοσίφωνα: Όροι και προϋποθέσεις

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

 • Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.

Αλλάζω θερμοσίφωνα: Το λάθος με το κινητό τηλέφωνο στην αίτηση

Πέρα, από τον βασικό όρο που αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τουλάχιστον 40 λίτρων -και να είναι άρτιος- προκειμένου να μπορέσετε να επωφεληθείτε από το εκπτωτικό voucher, κάθε ωφελούμενος θα κληθεί να χρησιμοποιήσει και ένα μοναδικό και επιβεβαιωμένο (μέσω της ηλεκτρονικής του αίτησης) αριθμό κινητού τηλεφώνου. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί -κατά τη διαδικασία της αγοράς του ηλιακού- ως μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με την αποστολή κωδικού μίας χρήσης μέσω του οποίου δίδεται η συναίνεση δέσμευσης επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο.

Για το κινητό τηλέφωνο επισημαίνονται πιο αναλυτικά τα εξής:

 • Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου αριθμού ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς ωφελούμενους/αιτήσεις.
 • Η χρήση / πιστοποίηση ενός αριθμού σε δεύτερη αίτηση, αναιρεί αυτόματα την πιστοποίηση του κινητού στην προηγούμενη (πρώτη) αίτηση.
 • Εάν μία εγκεκριμένη αίτηση απωλέσει το μέχρι πρότινος επιβεβαιωμένο κινητό, δεν θα έχει τη δυνατότητα λήψης κωδικού μίας χρήσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης με επιδότηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει ξανά στην ηλεκτρονική του αίτηση (ακόμα και μετά την έγκριση της αίτησης ή/και την έκδοση των επιταγών) και να εισάγει-επιβεβαιώσει ένα νέο αριθμό κινητού, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλη αίτηση στο Πρόγραμμα (μπορεί να το γνωρίζει διότι στις περιπτώσεις εισαγωγής ήδη υπάρχοντος αριθμού βγαίνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα).