Γάμοι 2021: Δυσάρεστα νέα για χιλιάδες ζευγάρια – Τι αλλάζει με το όριο ατόμων και το χορό

Γάμοι 2021: Δεν είναι καλά τα νέα από το μέτωπο των μέτρων χαλάρωσης στους γάμους καθώς αλλάζει το όριο των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται στις δεξιώσεις.

Δυσαρέσκεια και απογοήτευση προκάλεσε η απόφαση της Κυβέρνησης να μην ανοίξουν οι χώροι μαζικών εκδηλώσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (γάμοι, βαπτίσεις, χοροεσπερίδες), παρά μόνο τα καταστήματα εστίασης.

Από το ξέσπασμα της πανδημίας ο συγκεκριμένος κλάδος έχει λειτουργήσει ελάχιστους μήνες, με αυστηρά μέτρα ενώ η κατηγορία στην οποία ανήκουν δεν δικαιολογεί ικανοποιητική οικονομική στήριξη από το κράτος σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων επίσης υγειονομικού ενδιαφέροντος

«Θέλουμε να πείσουμε τους ειδικούς να μην υπάρχει το όριο των 100 ατόμων. Θα εξεταστεί το θέμα στην επιτροπή. Είναι οξύμωρο και αντιφατικό να πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο και να υπάρχουν πάνω από 100 άτομα σε τραπέζια των έξι ατόμων, αλλά να μην μπορεί να γίνει το ίδιο σε ένα κτήμα. Το όριο των 100 ατόμων δεν έχει νόημα όταν δεν ισχύει στα εστιατόρια». Το θέμα για χορό στην πίστα θα εξεταστεί πολύ αργότερα, ίσως όταν φτάσουμε στο 50% των εμβολιασμένων. Θα εισηγηθούμε στις δεξιώσεις να υπάρχει μουσική, όχι χορός», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Γάμοι 2021: Πώς θα βγάλετε πράξη γάμου με ένα κλικ

Aκόμα ένα βήµα προς την ψηφιοποίηση κάνουν τα ΚΕΠ, στα οποία τις επόµενες ηµέρες ξεκινούν να λειτουργούν η ψηφιακή πύλη myKEPlive για την εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω τηλεδιάσκεψης, η ψηφιακή θυρίδα για την καταχώριση των πιστοποιητικών και των αιτηµάτων που έχει υποβάλει κάθε πολίτης αλλά και η επέκταση των υπηρεσιών που θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

Αιχµή των αλλαγών αποτελεί το myKEPlive, η νέα πλατφόρµα πραγµατοποίησης βιντεοκλήσεων µε τα ΚΕΠ, η οποία θα είναι έτοιµη να λειτουργήσει ίσως και έως το τέλος της επόµενης εβδοµάδας, όπως επισηµαίνουν στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τη δυνατότητα αυτή θα έχουν σε πρώτη φάση 52 ΚΕΠ από 38 δήµους της χώρας.

Σε αυτούς, αν και συγκαταλέγονται µεγάλοι, µεσαίοι και µικροί δήµοι, δεν περιλαµβάνεται στο αρχικό στάδιο ο Δήµος Αθηναίων, καθώς οι υπεύθυνοι επέλεξαν να δοκιµαστεί το σύστηµα σε µικρότερες δοµές πριν τεθεί σε λειτουργία στον µεγαλύτερο δήµο της χώρας.

Στόχος είναι το «myKEPlive.gov.gr» να λειτουργήσει σταδιακά σε όλους τους δήµους.

Ωστόσο το πιθανότερο είναι να µη λειτουργήσει και στα 1.070 ΚΕΠ, δεδοµένου ότι αρκετά από αυτά έχουν µόνο έναν υπάλληλο. Το επόµενο διάστηµα όµως θα εκπαιδευτούν και οι υπάλληλοι στα µονοπρόσωπα ΚΕΠ, ώστε να µπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες εξ αποστάσεως σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.

Εως τώρα έχουν ήδη ολοκληρωθεί τέσσερα σεµινάρια, έχουν εκπαιδευτεί 224 εργαζόµενοι στα ΚΕΠ και έχουν ξεκινήσει οι δοκιµές της πλατφόρµας.

Συνολικά από τις περίπου 1.000 διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ, οι 52 θα µπορούν να προχωρήσουν πλέον και µε τηλεδιάσκεψη. Πρόκειται για ορισµένες από τις πιο δηµοφιλείς υπηρεσίες, οι οποίες είτε δεν απαιτούν την κατάθεση συνηµµένων δικαιολογητικών από τους πολίτες είτε αυτά µπορούν αυτεπάγγελτα να ζητηθούν από τον υπάλληλο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Μεταξύ των βασικών πιστοποιητικών που θα µπορούν να λαµβάνουν οι πολίτες µέσω της νέας διαδικασίας είναι αντίγραφα πτυχίων από Πανεπιστήµια, πιστοποιητικά σπουδών ή αναλυτικής βαθµολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για τους καθηγητές, βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας, πιστοποιητικά περί µη δίωξης πολιτών ως φυγόποινων κ.λπ.

Με το νέο σύστηµα η πλατφόρµα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που αιτείται κράτηση µε τέτοιον τρόπο ώστε να µη συµπίπτουν τα ραντεβού του µε τα ραντεβού µε άλλον πολίτη.

Πρακτικά ο πολίτης θα µπορεί να εξυπηρετηθεί και από υπάλληλο ΚΕΠ άλλης περιοχής από τη δική του, εκτός εάν πρόκειται για δηµοτικές υπηρεσίες του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει.

Στην πλατφόρµα τηλεδιάσκεψης «myKEPlive.gov.gr», µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης gov.gr, ο πολίτης ή η επιχείρηση θα µπορεί να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιµότητας που υπάρχει, προκειµένου να διεκπεραιώσει συγκεκριµένο αίτηµά του.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα γίνεται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης, µε την επίδειξη στην κάµερα των απαραίτητων εγγράφων.

Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο µε ενεργοποιηµένη την κάµερα, προκειµένου να έχει οπτική επαφή µε τον υπάλληλο.

Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρµα ο πολίτης επιλέγει το θεµατικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυµεί, την ηµεροµηνία και την ώρα εξυπηρέτησής του µε τηλεδιάσκεψη.

Στη συνέχεια καταχωρίζονται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει µέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του, µεταξύ των οποίων και οι ενδεχόµενες ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερµηνείας για κωφούς/βαρήκοους, µε πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηµατική γλώσσα, χειλεανάγνωση).

Επίσης θα δηλώνεται και o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδροµικώς, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, είτε µε φυσική παραλαβή από το ΚΕΠ εξυπηρέτησης µόνο για τις δηµοτικές υπηρεσίες).

Ο πολίτης θα λαµβάνει ηλεκτρονικό µήνυµα «ενηµέρωσης για επερχόµενη κράτηση», καθώς και σύνδεσµο, τον οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσει την ηµέρα και την ώρα του ραντεβού στην ηλεκτρονική ταχυδροµική διεύθυνση που δήλωσε, ενώ το ραντεβού θα µπορεί να επαναπρογραµµατιστεί ή να ακυρωθεί µε νέο αίτηµα.

Αµέσως µετά τη λειτουργία της πλατφόρµας τηλεδιάσκεψης, θα τεθεί σε εφαρµογή και η ψηφιακή θυρίδα που θα διαθέτει ο κάθε πολίτης και εντός της οποίας θα καταχωρίζονται απευθείας ψηφιακά τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που έχει αιτηθεί από το ΚΕΠ, ώστε να τα παραλαµβάνει από εκεί ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε φυσικό ταχυδροµείο.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε απευθείας ανάθεση του έργου της διαµόρφωσης ηλεκτρονικών αιτήσεων πιστοποιηµένων διαδικασιών των ΚΕΠ για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της πύλης gov.gr στην εταιρεία Deloitte Business Solutions ΑΕ.

Το έργο, η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε 42.160 ευρώ, αφορά την απλούστευση των πιστοποιητικών και των δικαιολογητικών 50 πιστοποιηµένων διαδικασιών των ΚΕΠ, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο συχνής ζήτησης, αλλά στην παρούσα φάση είτε λόγω µη ώριµων πληροφοριακών συστηµάτων των καθ’ ύλην αρµόδιων φορέων είτε λόγω απαίτησης συνυποβολής δικαιολογητικών και παραβόλων δεν είναι δυνατό να ολοκληρώνονται πλήρως ηλεκτρονικά.

Με την ολοκλήρωση του έργου, σε διάστηµα δύο µηνών θα πραγµατοποιούνται δηµοφιλείς υπηρεσίες, όπως π.χ. η έγκριση µεταδηµότευσης, οι αναβολές κατάταξης και οι απαλλαγές υποχρέωσης στράτευσης, καθώς και όλα τα πιστοποιητικά και τα αντίγραφα των Πανεπιστηµίων που έχουν ενταχθεί στα ΚΕΠ αλλά και το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων.

Οι τέσσερις πράξεις που κατά προτεραιότητα θα αποστέλλονται στον πολίτη χωρίς φυσική παρουσία είναι οι ληξιαρχικές πράξεις γάµου, γέννησης, συµφώνου συµβίωσης και θανάτου.