Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Αρχίζουν οι αιτήσεις – Κριτήρια και δικαιούχοι

Φωτοβολταϊκά: Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία ή την επιχείρησή τους με επιδότηση από το κράτος.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί ο οδηγός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη κατοικιών και επιχειρήσεων, ωστόσο, η πλατφόρμα είναι ήδη έτοιμη για να δεχθεί τις αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω ΔΕΔΔΗΕ για την υποδοχή αιτήσεων σύνδεσης που θα αφορά μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς είτε με μπαταρίες είτε χωρίς.

Εκτιμάται μέχρι στιγμής, ότι περίπου 120.000 νοικοκυριά θα ωφεληθούν από την επιδότηση ενώ θα ακολουθήσει σε δεύτερο στάδιο το άνοιγμα άλλης ειδικής πλατφόρμας για να υποδεχθεί αιτήσεις που θα γίνουν από αγρότες και επιχειρήσεις.

Οι επιδοτούμενοι αγρότες θα είναι περίπου στους 90.000 και οι επιλέξιμες επιχειρήσεις επίσης θα φτάσουν τον αριθμό των 90.000.

Και σε αυτό το πρόγραμμα, η επιδότηση θα κριθεί βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και θα κυμανθεί από 40% – 60%. Αυτοί που θα φτάσουν στο 60% θα είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Εδώ η αίτηση βήμα-βήμα

Ο ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπαίνει με τους κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα pvstegi.gov.gr. Θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις από μέσα μέχρι τέλος Μαρτίου.

Συμπληρώνει το email με το οποίο θα έχει επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ και για το οποίο ζητείται επιβεβαίωση.

Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα επιλέγεται η υποβολή αιτήσεων και επισύναψη συμβάσεων σύνδεσης και στη συνέχεια η «νέα αίτηση σύνδεσης». Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία του και του υπεύθυνου μηχανικού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), καθώς και της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός.

Αφού γίνει η ταυτοποίηση του αριθμού παροχής με το ΑΦΜ θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού και στη συνέχεια επισυνάπτει την υπογεγραμμένη σύμβαση, καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής τέλους σύνδεσης, το οποίο ανέρχεται σε 458,8 ευρώ. Ο Διαχειριστής, αυτόματα, εντός το πολύ 15 ημερών θα ενημερώνει σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

Σε περίπτωση διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος, ο Διαχειριστής θα αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πρέπει να την αποδεχθεί εντός 15νθημέρου.

Εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης και να αποδεσμεύσει τον ηλεκτρικό χώρο, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του σταθμού, χωρίς να θέσει προθεσμία και χωρίς οιαδήποτε απαίτηση του αιτούντα για αποζημίωση. Το Τέλος Σύνδεσης θα επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω μη διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος στο δίκτυο.

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Τι επιδότηση δικαιούστε

Πιο αναλυτικά, εκτιμάται πως:

  • για τους οικιακούς καταναλωτές οι επιδοτήσεις θα δοθούν μόνο σε φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρία.
  • η ενίσχυση θα καλύπτει πλήρως το κόστος της μπαταρίας και ένα ποσοστό από το φωτοβολταϊκό σύστημα
  • οι επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά χωρίς μπαταρίες θα δοθούν μόνο σε ευάλωτα νοικοκυριά
  • οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) θα λάβουν επιδότηση 60%

Η επιδότηση φωτοβολταϊκού σε πραγματικά ποσά με παραδείγματα

  • Μικρό οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 3 kWp με μπαταρία χωρητικότητας 5 kWh

Με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 4.500 KW, θα χρειαστεί ασκίαστη επιφάνεια 20-40 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κόστος επένδυσης θα προσεγγίσει τα 11.500 ευρώ, ενώ η επιδότηση θα μπορούσε να ανέλθει στα 4.600 ευρώ. Τα κεφάλαια που θα χρειαστούν από τον επενδυτή αγγίζουν τα 6.900 ευρώ. Ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός 0,2 (€/kWh). Σε βάθος 25ετίας το φ/β σύστημα θα παρήγαγε 104.235 κιλοβατώρες. Τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση-ασφάλιση) στην 25ετία θα διαμορφώνονταν σε 1.350. Η τελική εξοικονόμηση χρημάτων στην 25ετία θα ήταν 24.200 ευρώ και το κέρδος 17.300 ευρώ. Χρόνος αποπληρωμής τα 7,8 έτη.

  • Οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 7 kWp με μπαταρία χωρητικότητας 7 kWh

Με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 12.000 κιλοβατώρες. Επιλεγμένη και ενδεικτική ασκίαστη επιφάνεια που απαιτείται 45-90 τ.μ ενδεικτικό κόστος επένδυσης θα φτάσει τα 17.500 ευρώ. Με ενδεικτική επιδότηση επένδυσης 8.750 ευρώ και ίδια κεφάλαια 8.750 ευρώ η ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός είναι 0,25(€/kWh). Το σύστημα θα παρήγαγε ενέργεια στην 25ετία 243.215 κιλοβατώρες. Τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση-ασφάλιση) στην 25ετία θα έφταναν τα 2.800 ευρώ με τελική εξοικονόμηση χρημάτων στην 25ετία 72.950 ευρώ. Το κέρδος στην 25ετία θα ήταν 64.200 ευρώ και ο χρόνος αποπληρωμής τα 3,5 έτη.

Πόσο κοστίζει το φωτοβολταϊκό

Οι τιμές στην αγορά αυτή τη στιγμή για την αγορά μπαταρίας φωτοβολταϊκού είναι από 150 ευρώ μέχρι και τα 2.000 ευρώ. Αυτό ποικίλλει ανάλογα και με τη χωρητικότητα.

Παράδειγμα:

Για ένα φωτοβολταικό σύστημα των 10 κιλοβάτ (kWp) με κόστος που κυμαίνεται, ανάλογα με τα υλικά που θα επιλεγούν, από 12.000 ευρώ έως 13.000 ευρώ με το ΦΠΑ, η επιδότηση θα φτάσει στα 7.200 ευρώ έως 7.800 ευρώ.

Αν τοποθετηθεί και μπαταρία η οποία, για παράδειγμα κοστίζει κοντά στα 1.000€ (ανάλογα την χωρητικότητα), αυτή θα επιδοτηθεί 100%. Συνεπώς, ένα σύστημα που θα κοστίσει 13.000 ευρώ ή 14.000 ευρώ θα επιδοτηθεί με 8.200 ευρώ – 8.800 ευρώ, δηλαδή με 63% συνολικά. Ο καταναλωτής βάζει από την τσέπη του 4.800 – 5.200 ευρώ.

Αντίστοιχα, νοικοκυριό που έχει μια μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 4.500 κιλοβατώρες (375kWh το μήνα), μπορεί να καλύψει την κατανάλωση αυτή με ένα φωτοβολταϊκό που κοστίζει περίπου 7.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το ακριβές κόστος εξαρτάται από το είδος της στέγης – αν είναι δηλαδή ταράτσα ή κεραμοσκεπή – αλλά και από την ακριβή ισχύ του συστήματος που είναι συνάρτηση και της ηλιοφάνειας στην περιοχή.

Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για επιδότηση φωτοβολταϊκού

Ο Οδηγός του προγράμματος αναμένεται να βγει στη δημοσιότητα στο πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου, ενώ στο δεύτερο μισό του μήνα θα ανοίξει και η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις θα υποβληθούν με σειρά προτεραιότητας, περίπου κατά το μοντέλο των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», καθώς δεν προκρίνεται η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων, όπως έγινε με το πρόγραμμα της «αντικατάστασης συσκευών».