Ευρωεκλογές 2024: Πώς ψηφίζω

Ευρωεκλογές 2024: Στις 9 Ιουνίου θα στηθούν οι κάλπες στην Ελλάδα. Με επιστολική ψήφο μπορούν να ψηφίσουν και οι εντός Ελλάδας. Πόσους σταυρούς βάζετε στο ψηφοδέλτιο. Όλες οι πληροφορίες στο xristika.gr.

Μία ακόμα εκλογική διαδικασία θα έχουμε στη χώρα μας σε λιγότερο από έναν χρόνο και δεν είναι άλλη από τις προγραμματισμένες κάλπες για τις ευρωεκλογές του 2024. Η εκλογική διαδικασία θα έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη από τις 6 Ιουνίου, ωστόσο, κάθε ευρωπαϊκή χώρα επιλέγει ποια μέρα θα στήσει τις κάλπες. Στην Ελλάδα θα ψηφίσουμε την Κυριακή 9 Ιουνίου.

Θα είναι η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Αφορά ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού αλλά και τους εντός Ελλάδα. Αρκεί να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω και να έχουν προλάβει τις προθεσμίες εγγραφής για να λάβουν τα σχετικά έγγραφα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου έχουν οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε για να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές:

Επιστολική ψήφος: Πώς ψηφίζουν οι εντός Ελλάδας

Οι εντός Ελλάδας εκλογείς που θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται είναι ο αριθμός του εν ισχύ ελληνικού διαβατηρίου τους και του δελτίου ταυτότητάς τους ή ο αριθμός δημοτολογίου τους.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε ένα ΚΕΠ ή στην αρμόδια προξενική αρχή της Ελλάδας στη χώρα όπου βρίσκονται.

Ευρωεκλογές 2024: Η προθεσμία για εγγραφή στην επιστολική ψήφο

Οι εγγραφές που αφορούν την 9η Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και 40 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές, δηλαδή μέχρι τις 29 Απριλίου 2024.

Επιστολική ψήφος: Η διαδικασία εγγραφής για τους κατοίκους του εξωτερικού

Εγγραφές εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ήδη μέσω της ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός Επικράτειας μεταπίπτουν στην πλατφόρμα αιτήσεων επιστολικής ψήφου και τελούν σε κατάσταση «προς υποβολή».

Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο, ούτως ώστε να επικαιροποιήσουν και να πιστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, email και διεύθυνση διαμονής), να καταχωρίσουν την πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου και να υποβάλουν την αίτηση.

Οι ανωτέρω εκλογείς ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ώστε να προχωρήσουν στη διαδικασία εφόσον το επιθυμούν. Εάν δεν εισέλθουν στην εφαρμογή για να επιβεβαιώσουν ή/και επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και θα πρέπει να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τους τμήμα εντός της χώρας.

Επιστολική ψήφος: Πώς κάνετε εγγραφή βήμα-βήμα

Μετά την επιτυχή εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

Η εφαρμογή αναζητεί αυτόματα την εγγραφή του εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο, με βάση τα στοιχεία πιστοποίησής του και συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση.

Κατά τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης εγγραφής, δύναται να αντληθούν τα ακόλουθα στοιχεία από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και πλέον Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., εφόσον έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση:

  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου,
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και
  • Διεύθυνση διαμονής.

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί καταχώριση στο Ε.Μ.Επ., ο εκλογέας συμπληρώνει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την πιστοποίηση των δύο ανωτέρω στοιχείων, αποστέλλεται από την εφαρμογή στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κωδικός μιας χρήσης (One Time Password OTP), τα οποία ο εκλογέας συμπληρώνει στο ειδικό πλαίσιο κειμένου.

Ακολούθως, καταχωρίζει τη διεύθυνση διαμονής του, εφόσον δεν δύναται να αντληθεί από το Ε.Μ.Επ.

Ο εκλογέας είτε επιλέγει ως διεύθυνση αποστολής του εκλογικού υλικού τη διεύθυνση διαμονής του, είτε καταχωρίζει άλλη, πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα και στον δηλωθέντα αριθμό κινητού του τηλέφωνου, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της. Η αίτηση γίνεται αμέσως αποδεκτή και οριστική.

Ευρωεκλογές 2024: Πώς ψηφίζουμε με επιστολική ψήφο

Στις Ευρωεκλογές θα δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης των 21 Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απαραίτητη είναι η εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου που θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πύλης στο gov.gr που θα ανοίξει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τον Ιανουάριο.

Ο εκλογέας, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, καταχωρεί την αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό. Το κινητό τηλέφωνο που δηλώνει καθώς και το email του πιστοποιούνται με συνθηματικό μιας χρήσης (OTP).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει 40 ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, δηλαδή για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, οπότε το μέτρο θα κάνει πρεμιέρα, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28 Απριλίου.

Μέχρι εκείνη την ημερομηνία ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Ο φάκελος με το εκλογικό υλικό αποστέλλεται από το υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο 20 ημέρες πριν τις εκλογές, χωρίς χρέωση του παραλήπτη, και παραδίδεται μόνο στον ίδιο με συστημένη επιστολή ή σε κάποιον που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει.

Ο εκλογέας ενημερώνεται με mail για την αποστολή του φακέλου και με σύνδεσμο για να βλέπει την πορεία αποστολής.

Ποιες εξουσίες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μαζί με εκπροσώπους των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές διαμορφώνουν και αποφασίζουν για νέους νόμους που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στήριξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της φτώχειας έως την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια.

Οι ευρωβουλευτές θέτουν στο επίκεντρο σημαντικά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα και υποστηρίζουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα. Εκλέγει επίσης τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διορίζει τους Επιτρόπους της και τους κρατά υπόλογους.

Πόσοι ευρωβουλευτές εκλέγονται

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών αποφασίζεται πριν από κάθε εκλογή. Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 750 συν τον πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 705 ευρωβουλευτές.

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών που εκλέγονται από κάθε χώρα της ΕΕ συμφωνείται πριν από κάθε εκλογές και βασίζεται στην αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, που σημαίνει ότι κάθε ευρωβουλευτής από μια μεγαλύτερη χώρα αντιπροσωπεύει περισσότερους ανθρώπους από έναν ευρωβουλευτή από μια μικρότερη χώρα. Ο ελάχιστος αριθμός ευρωβουλευτών από οποιαδήποτε χώρα είναι έξι και ο μέγιστος αριθμός είναι 96.

Τι θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές

Οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές εργάζονται για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες. Στην πρώτη σύνοδο ολομέλειάς του, όπου συνεδριάζουν όλοι οι ευρωβουλευτές, το νέο Κοινοβούλιο εκλέγει Πρόεδρο. Σε επόμενη σύνοδο, το Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων.