Εξοικονομώ 2023: Τα επόμενα βήματα για να λάβουν οι δικαιούχοι επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Εξοικονομώ 2023: Στην επόμενη φάση περνάει το πρόγραμμα επιδότησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στα νοικοκυριά «Εξοικονομώ 2023» καθώς το επόμενο διάστημα πρόκειται να ελεγχθούν οι 31.549 αιτήσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμες». Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην εγκριθούν όλες καθώς συχνά εντοπίζονται προβλήματα στα έγραφα που υποβλήθηκαν η αυθαιρεσίες κατά τη έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας (ακόμη και εάν οι αιτούντες πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια).

Όπως συνέβη και στα προγράμματα των προηγούμενων κύκλων, η διαδικασία αυτή παίρνει κάποιον χρόνο καθώς θα πρέπει να διασταυρωθεί η εγκυρότητα των αιτήσεων και να βαθμολογηθούν βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.

Κατόπιν καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης εκδίδεται απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις ενώ οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα λάβουν απόφαση υπαγωγής θα διατηρούν τις θέσεις τους στους πίνακες κατάταξης ως επιλαχούσες.

Πριν από την οριστική ένταξη προβλέπεται η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας η οποία έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα όποια προβλήματα προκύψουν θα πρέπει να λυθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (75 ημερών).

Προσδοκία της αγοράς είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να «τρέξει» με μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι ο προηγούμενος κύκλος ή το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» προκειμένου και οι παρεμβάσεις να υλοποιηθούν πιο άμεσα και να επιτύχουν τα νοικοκυριά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας (και κόστους) και η αγορά και οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι κλάδοι της κατασκευής και της ενέργειας να «ζεσταθούν».

Εξοικονομώ 2023: Οι επιδοτήσεις και τα κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων

Μέσω του «Εξοικονομώ 2023», συνολικού προϋπολογισμού 422.105.074 ευρώ, τα νοικοκυριά διεκδικούν για τα διαμερίσματά τους επιχορήγηση που κυμαίνεται από 40% έως 75% για έργα εξοικονόμησης τα οποία θα εξασφαλίσουν αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια με τον προηγούμενο κύκλο όπως ίδιος παραμένει και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων όπου θα τηρηθεί η λογική της συγκριτικής αξιολόγησης και όχι της χρονικής προτεραιότητας.

Η (συγκριτική) αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος μπορεί να είναι οι αιτούντες που εντάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Τα κριτήρια για την βαθμολόγηση των αιτήσεων είναι:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση και η αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και συστημάτων ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Άλλες εργασίες που περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες είναιQ

η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home),

έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων,

Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης,

έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).