Εξοικονομώ 2021: Έκτακτη ανακοίνωση – Ευχάριστα νέα

Εξοικονομώ 2021: Τουλάχιστον 10 μονάδες αύξηση στην επιδότηση για πολυκατοικίες με το Εξοικονομώ 2021. Πότε ο ιδιοκτήτης ζητά την έγκριση του ενοικιαστή για να κάνει εργασίες και να πάρει επιδότηση. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Σημαντική αύξηση των ποσοστών επιδότησης των εκμισθούμενων κατοικιών, από το 40% σε έως και 65%, αλλά και δυνατότητα επιδότησης κατοικιών που αγοράστηκαν εντός του 2021, περιλαμβάνει το νέο Εξοικονομώ 2021 το οποίο θα ανοίξει τις πύλες τους για αιτήσεις τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και για 50 ημέρες.

Οι αιτήσεις για το Εξοικονομώ 2021 θα υποβάλλονται για όλη τη χώρα ταυτόχρονα και χωρίς χρονική προτεραιότητα.

Θα δημιουργηθεί δημιουργία λίστας επιλαχόντων και θα διατεθούν 1 δισ. ευρώ συνολικά, ενώ περιλαμβάνεται και ειδικό πρόγραμμα 100 εκατ. για ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

Βασικό κριτήριο για το Εξοικονομώ 2021 θα αποτελεί η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.

Έτσι, αναμένεται να γίνει η αναβάθμιση 50.000 κατοικιών, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 600.000 έως το 2030.

Τα βασικά στοιχεία για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, είναι τα εξής:

Εκμισθωμένες-δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες:

Εάν ο ένοικος αποδέχεται και επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της –κύριας- κατοικίας του, ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής – μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ανακαίνισης σύμφωνα με τον Οδηγό του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του ιδίου, η οποία επιδότηση κυμαίνεται από 40% – 65% .

Κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2021:

Στο πρόγραμμα μπορούν πλέον να ενταχθούν και κατοικίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν εντός του 2021, οι οποίες στο αρχικό κείμενο του Οδηγού εξαιρούνταν από την επιδότηση, επειδή ως έτος βάσης θεωρείτο το 2020, με σημαντικό δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών από τον αγοραστή είναι αμέσως μετά την αγορά κατοικίας, οπότε αυτή είναι συνήθως κενή.

Κενές κατοικίες:

Ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής – κατοικίας που κατά τη διάρκεια του 2020 και των δύο προηγουμένων ετών χρησιμοποιείτο ως κύρια κατοικία, είτε ενοικιαζόταν, είτε ιδιοκατοικείτο, είτε παραχωρείτο δωρεάν η χρήση της, και είναι σήμερα κενή, ή πρόκειται σύντομα να είναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας αυτής, με σημαντικό δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των σχετικών εργασιών είναι όταν αυτή είναι κενή.

Ενδιαφέρουσες γενικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση κατοικιών:

Αν η αναβάθμιση αφορά ολόκληρη πολυκατοικία το ποσοστό επιδότησης προσααυξάνεται κατά 10 μονάδες (σσ: δηλ. έως και 75% αντί 65% κατ’ανώτατο για ιδιοκτήτη και 85% αντί 75% για ενοικοιαστή ή άλλον ένοικο).

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα οι ενοικιαζόμενες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ή όσες χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Αν για το έτος αναφοράς το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό) τότε λαμβάνονται υπόψη τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2018). Αυτό ισχύει για όλες τις κύριες κατοικίες (είτε ενοικιάζονται είτε ιδιοκατοικούνται).

Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης επιδοτήσεων (200.000 €). Απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) η υποβολή δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής).

Επιπλέον, σε περίπτωση πολλών αιτήσεων του προγράμματος στο ίδιο πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αιτήσεών του. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι το παράρτημα ΧΙ του Οδηγού.

Εξοικονομώ 2021: Τι παρεμβάσεις καλύπτει

Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα, με το νέο Εξοικονομώ 2021 θα επιδοτούνται, μεταξύ άλλων, εργασίες όπως:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
 • Συστήματα ψύξης-θέρμανσης
 • Αναβάθμιση φωτισμού

Εξοικονομώ 2021: Ποια είναι τα νέα κριτήρια

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων. Τα κριτήρια με βάση το εισόδημα διαμορφώνονται ως εξής:

 • ατομικό έως 50.000 ευρώ
 • και οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.
 • ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Το «Νέο Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτηρίων έως το 2030.

Σημειώνεται ότι πλέον είναι διαθέσιμη και η ιστοσελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο exoikonomo2021.gov.gr για το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί εντός μήνα, οπότε και θα αρχίσουν οι αιτήσεις.

Εξοικονομώ 2021: Έρχεται το επιχειρηματικό Εξοικονομώ

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσουν δύο προγράμματα από το ΥΠΕΝ που θα αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας για μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα και το δεύτερο την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού

εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η συνολική χρηματοδότηση για το νέο επιχειρηματικό Εξοικονομώ, από το οποίο εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 9.700 επιχειρήσεις θα ανέλθει στα 947,5 εκατ ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 497,5 εκατ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε δηλώσεις του σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ανέφερε ότι “το νέο πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο βήμα στο μεγάλο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που έχουμε δρομολογήσει για την επόμενη πενταετία, με την κινητοποίηση συνολικών κεφαλαίων άνω των 3 δισ. ευρώ”.

Εξοικονομώ 2021: Σε τι διαφέρει από τα προηγούμενα Προγράμματα:

 • Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων και εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
 • Για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.
 • Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
 • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
 • Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου του ΕΣΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν στα προηγούμενα προγράμματα ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε περί τα 40.000 νοικοκυριά.
 • Για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
 • Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
 • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
 • Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης
 • Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος (λειτουργία της πλατφόρμας, αξιολόγηση αιτήσεων κ.λπ.).