Επιδότηση νέων επιχειρήσεων: Ισχυρό κίνητρο η επιδότηση δράσεων από το ΕΣΠΑ για έναρξη νέας επιχείρησης. Δείτε στο xristika.gr παραδείγματα επιδοτούμενων προγραμμάτων ανά τύπο επιχείρησης

Ποιες είναι οι κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν τρέξει ή έχουν ανακοινωθεί ότι θα τρέξουν τα τελευταία και προσεχή χρόνια.

Πώς θα επιδοτηθώ για να ανοίξω μία νέα επιχείρηση;

Ένα ερώτημα που συχνά προκύπτει σε εκείνους που έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση αλλά ερευνούν για διαθέσιμα κεφάλαια, είναι το «πώς μπορώ να επιδοτηθώ για να ανοίξω μια νέα επιχείρηση;».

Λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών αλλά και της αναγκαιότητας να «κινηθεί η αγορά και να έρθει ανάπτυξη» που έχει καταστεί πλέον επιτακτική, η επιδότηση νέων επιχειρήσεων γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα.
Η επιδότηση νέων επιχειρήσεων για παράδειγμα μέσω των επιδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί πλέον ισχυρό κίνητρο για όποιον ενδιαφέρεται να ανοίξει μία δικιά του επιχείρηση.

Για τον λόγο αυτό οι κατηγορίες των επιδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται και σε νέες επιχειρήσεις είναι πολλές και πιάνουν ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων αλλά και συνθηκών που μπορεί να χαρακτηρίζει τον κάθε νέο επιχειρηματία.
Πιο συγκεκριμένα και – σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν τρέξει ή έχουν ανακοινωθεί ότι θα τρέξουν τα τελευταία και προσεχή χρόνια – οι κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή είναι οι εξής:

Παραδείγματα πρόσφατων επιδοτούμενων προγραμμάτων ανά τύπο επιχείρησης:

 • Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ ή ελεύθερος επαγγελματίας: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα αυτό έτρεξε με μεγάλη ανταπόκριση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 25.000€, συμπεριελάμβανε τόσο δαπάνες εξοπλισμού, μισθοδοσίας αλλά και λειτουργικά έξοδα και έδινε επιδότηση 100%. Τα άνωθι χαρακτηριστικά κατέστησαν το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ιδιαίτερα ελκυστικό όπως αποτυπώθηκε από το πλήθος των αιτήσεων.
 • Άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ (χωρίς αντίστοιχο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή επιχειρηματίας που επιθυμεί να ανοίξει μία νέα ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ επιχείρηση:
 • Επιδότηση ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Ο μέγιστος προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 60.000€, συμπεριελάμβανε τόσο δαπάνες εξοπλισμού, μισθοδοσίας αλλά και λειτουργικά έξοδα και έδινε επιδότηση επίσης 100%, αλλά απαιτούσε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ μία ισχυρή καινοτομία για την ένταξη και λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.
 • Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της ΓΓΕΤ. Τα ποσοστά της επιδότησης κυμάνθηκαν ανάλογα με τον τομέα, τη δράση και τις δαπάνες από 50%-100%.
 • Πρόγραμμα «Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου» το οποίο έχει προκηρυχθεί και οι υποβολές των αιτήσεων ξεκινούν άμεσα.
 • Νέα επιχείρηση συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα – εκτός εμπορικής δραστηριότητας, εστίασης, franchise: Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου. Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάσσονται επενδυτικά σχέδια άνω των 100.000€ για επιχειρήσεις και το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται για τις νέες επιχειρήσεις από 30% έως 55% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/ 2016 είναι ενεργά και θα ανοίγουν περιοδικά κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με το καθεστώς.
 • «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού, της επιδότησης και των επιλέξιμων δαπανών.
 • «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Β κύκλος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμούν να επιδοτηθούν για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη με Ερευνητικούς Οργανισμούς (πχ Πανεπιστήμια κλπ). Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται έως και 100% αναλόγως το είδος της δαπάνης και του φορέα, το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€ αναλόγως την παρέμβαση και το πλήθος των φορέων που συμμετέχουν.

Νέα τουριστική επιχείρηση:

-Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων» για μικρές τουριστικές μονάδες με επενδυτικά σχέδια έως 150.000€ και

-Τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για ξενοδοχειακές μονάδες 3* και πάνω, και επενδυτικά σχέδια άνω των 100.000€ με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Νέα επιχείρηση μέσω της δημιουργίας εγχώριων αλυσίδων αξίας: Πρόγραμμα «Ανάπτυξη clusters, meta–clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας»

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών». Πρόγραμμα που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία)

Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης πάντα προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την εύρεση νέων επιδοτήσεων στα οποία η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί να απαντήσει άμεσα και να καθοδηγήσει τον νέο επιχειρηματία στην επιλογή της κατάλληλης επιδότησης.

Επιδότηση νέων επιχειρήσεων: Θέλετε δάνειο; Ξεχάστε τις τράπεζες – Αυτή είναι η νέα πηγή χρηματοδότησης

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι πράγματι ορισμένες ισχυρές εταιρείες έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να βρουν «φθηνή» χρηματοδότηση και εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι αγορές ομολόγων, εξάλλου, αποτελούν μια νέα, πρόσθετη πηγή ρευστότητας για αρκετές επιχειρήσεις διεθνώς, ενώ σιγά – σιγά από αυτή την πηγή αρχίζουν και «πίνουν» και ορισμένες ελληνικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας σημαντική ρευστότητα με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την τραπεζική δανειοδότηση.

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2020, οι ελληνικές εταιρείες κατάφεραν να αντλήσουν περίπου 11 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές εταιρικών ομολόγων, οι προοπτικές των οποίων καθίστανται ολοένα και πιο ευνοϊκές, δεδομένης της υπερχαλαρής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Όπως μαρτυράει πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), την ευθύνη της οποίας έχουν οι Ιωάννης Ασημακόπουλος, Αθανάσιος Φάσσας και Δημήτρης Μαλλιάρόπουλος, η πρόσβαση στις αγορές ομολόγων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων. Εν ολίγοις, όσο πιο ισχυρά τα θεμελιώδη μεγέθη, τόσο πιο φθηνό το κόστος άντλησης κεφαλαίων.

«Τα υψηλής ποιότητας αποτελέσματα αντανακλούν την ορθότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο οδηγεί και σε αύξηση της εταιρικής αξίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο κείμενο των συμπερασμάτων της μελέτης, αναδεικνύοντας τη βελτίωση της κερδοφορίας και της εταιρικής διακυβέρνησης ως βασικό πυλώνα πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ιδίως, μάλιστα, σε μια περίοδο, κατά την οποία ο τραπεζικός δανεισμός έχει καταστεί ολοένα και πιο δύσκολος, λόγω κυρίως του μεγάλου αποθέματων μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών ιδρυμάτων, τα οποία δεσμεύουν και κρατούν εκτός αγοράς πολύτιμα κεφάλαια.

«Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά την ποιότητα των κερδών και αυτό αντανακλάται σε καλύτερη αποτίμηση για τις επιχειρήσεις, των οποίων τα κέρδη κρίνονται ως υψηλότερης ποιότητας» προστίθεται στην ίδια μελέτη.

Μάλιστα, οι συγγραφείς της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να α) ενισχύσουν το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και β) να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών που δημοσιοποιούν στο επενδυτικό κοινό.

H ευκαιρία, επομένως, για αρκετές εισηγμένες εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται στις αγορές ομολόγων. Είναι στο «χέρι» τους, ωστόσο, αν θα πράξουν όλα όσα χρειάζεται, προκειμένου να καταφέρουν να την αξιοποιήσουν στο έπακρον, να τονώσουν τη ρευστότητά τους και να επενδύσουν στη μετα-Covid οικονομία.

Επιδότηση νέων επιχειρήσεων: Πώς θα πάρετε επιδότηση μέχρι και 3 εκατ. ευρώ

Πώς θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30%.

Ένα ακόμη μέτρο προστίθεται στο «οπλοστάσιο» της κυβέρνησης με στόχο την στήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών όπως είναι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ενοίκια, μισθοδοσία,leasing, προμήθειες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, το οποίο τελευταία φορά αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο, αν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια επιχείρηση παρουσιάζει μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 30%, αν καταγράφει ζημιά κι αν παραμένει ζημιογόνα (με βάση και τα μέτρα στήριξης που έχει ήδη λάβει όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή ή η αναστολή συμβάσεων εργασίας) τότε μπορεί να λάβει στήριξη μέσω της επιδότησης παγίων δαπανών.

Όπως δήλωσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, εμφάνισαν μείωση τζίρου κατά την περίοδο της πανδημίας αλλά είχαν και ζημιά την προηγούμενη χρονιά καθώς δεν κατάφεραν να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες που έχουν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του πλαισίου από την Κομισιόν, προβλέπεται η στήριξη για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Δηλαδή επιτρέπει την κρατική στήριξη για πάγιες δαπάνες που δεν καλύφθηκαν σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα επιλεγεί θα πρέπει να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το μέγεθος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70% των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, εκτός από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών.

Η συνολική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο. Τα ποσά είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η Αθήνα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση και επέκταση του προσωρινού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων για υψηλότερα ανώτατα όρια χρηματοδότησης και νέα, καλύτερα δεδομένα για τις επιχειρήσεις.

Επομένως, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαμορφωθούν τα τελικά νούμερα τόσο για το ποσοστό της απώλειας του τζίρου όσο και για τα ποσοστά επιδότησης.

Επιδότηση νέων επιχειρήσεων: Κερδίστε 1.000 ευρώ κάθε εβδομάδα – Πώς θα τα πάρετε

Μετά την απόφαση για δάνεια από 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ και το «πάγωμα» δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,1 δισ. στεγαστικά, 1,7 δισ. επιχειρηματικά, 1,3 δισ. εταιρικά και 300 εκατ. καταναλωτικά. η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε μια ακόμα σπουδαία κίνηση.

Με την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις της γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα με το καινοτόμο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη Γειτονιά».

Με την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις της γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα με το καινοτόμο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη Γειτονιά».

Σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) που εκπροσωπεί τον εμπορικό κόσμο και γενικότερα την μικρομεσαία επιχείρηση, η Τράπεζα με το πρόγραμμα αυτό στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες της συγκυρίας, αλλά και ευρύτερα να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν.

Επισημαίνεται ότι το «Ψωνίζω στη Γειτονιά» προάγει επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό του μικρού επιχειρείν καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τον επιχειρηματία με το ηλεκτρονικό banking και παράλληλα του ανοίγει δρόμους διαφήμισης και αναγνωσιμότητας μέσω του διαδικτυακού κόσμου, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 15.000 επιχειρήσεις που αποτελούν πλέον μέλη μιας «κοινότητας», όπου οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν πολλαπλά προνόμια και οι καταναλωτές πελάτες τους σημαντικά κίνητρα. Έτσι, η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί μια βάση σταθερής συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους σε κάθε γειτονιά, προάγει το αίσθημα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ απολαμβάνουν προνόμια και προσφορές.

Συγκεκριμένα:

 • Μια τυχερή επιχείρηση κερδίζει με κλήρωση €1.000 κάθε εβδομάδα μέχρι 31/12/2021 για την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων.
 • Προβολή της επιχείρησης στο www.psonizostigeitonia.gr και στα προωθητικά μέσα του προγράμματος
 • Δυνατότητα εξαργύρωσης yellows πελατών από το τερματικό POS της (εφόσον συμμετέχει στο yellow business)
 • Εκπτώσεις και προσφορές από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (εφόσον συμμετέχει στο yellow business)

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.psonizostigeitonia.gr για τις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις και για τα οφέλη από τη δική τους συμμετοχή. Επίσης, κάθε εβδομάδα και μέχρι 31/12/2021, 100 τυχερές συναλλαγές σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κερδίζουν με κλήρωση επιστροφή έως 30€.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα και δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 20 κλάδους της οικονομίας (άνθη – φυτά, αυτοκίνητα, βιβλιοπωλεία – παιχνίδια – ψυχαγωγία, ένδυση – υπόδηση – αθλητικά είδη, εστιατόρια – μπαρ – καφέ, ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλλυντικά – ομορφιά, κοσμήματα – οπτικά, υλικά – χρώματα και γενικώς είδη σπιτιού, τουριστικά, τρόφιμα – ποτά, φαρμακεία).

Το καινοτόμο πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, θα εμπλουτίζεται με επιπλέον ενέργειες στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την προοπτική της μικρής επιχείρησης στο σύγχρονο περιβάλλον.

«Ανάσα» σε χιλιάδες πολίτες που χρειάζονται ρευστότητα δίνει η Τράπεζα Πειραιώς. Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη «παγώσει» δάνεια, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,1 δισ. στεγαστικά, 1,7 δισ. επιχειρηματικά, 1,3 δισ. εταιρικά και 300 εκατ. καταναλωτικά. Δείτε στο xristika.gr πώς θα κάνετε την αίτηση για νέο δάνειο.

Αγρότες, συνεταιρισμούς και αγροτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί με ανταγωνιστικούς όρους η Τράπεζα Πειραιώς, με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά τη διάθεση των δανειακών προϊόντων, που συνδέονται με το νέο εγγυοδοτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση αγροτών, συνεταιρισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται έως του ποσού των €200 εκατ., επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Οι πόροι του προγράμματος θα ενισχύσουν τη ρευστότητα για την υλοποίηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα διατίθεται με τη μορφή επενδυτικών δανείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (Υπομέτρο 4.2) είτε για τη χρηματοδότηση λοιπών σχετικών επενδύσεων.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθεί και κεφάλαιο κίνησης για δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση των επενδύσεων. Στις περιπτώσεις ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης, τα συγκεκριμένα δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για την προχρηματοδότηση επιχορήγησης.

Τα δάνεια καλύπτονται από την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε ποσοστό 80%.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας μία εκ των δύο κάτωθι δράσεων:

4.1.4 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων” ή
4.2.4 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων”.
Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χαμηλότερο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Επενδύσεων, για ποσά που κυμαίνονται από €10.000 έως και €5.000.000.

Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, ενώ παρέχεται και περίοδος χάριτος μέχρι 2 έτη.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr