ΕΣΠΑ 2023: Όλα τα προγράμματα που τρέχουν τώρα – Πώς θα πάρετε έως 500.000 ευρώ

ΕΣΠΑ 2023: Ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027» μέχρι το τέλος του έτους. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους.

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι:

 • η στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023,
 • η ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023,
 • η ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον προγραμματισμό των προσκλήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ:

http://21-27.antagonistikotita.gr/programmatismos-epikeimenon-proskliseon/ ενώ μπορούν να ενημερωθούν και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: https://www.espa.gr/el/Pages/calls_programme.aspx

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσίευση του προγραμματισμού των προσκλήσεων για κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 1060/2021 και επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

ΕΣΠΑ 2023: Σωτήριο για τις επιχειρήσεις – Πάρτε άμεσα χιλιάδες ευρώ

Σωσίβιο ρευστότητας ρίχνουν στις επιχειρήσεις Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ 2023. Τα εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

H επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης λόγω αύξησης των επιτοκίων αποτελεί ήδη «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές τράπεζες κυρίως σε ότι αφορά τα νοικοκυριά που (λόγω της αύξησης των επιτοκίων) βάζουν σε προσωρινό «πάγο» ενδεχόμενους σχεδιασμούς για απόκτηση κατοικίας με τραπεζικό δανεισμό, για παράδειγμα.

Ωστόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), αλλά και τα προγράμματα EΣΠΑ αποτελούν σημαντικό ανάχωμα και αναμένεται να διατηρήσουν ζωντανή τη ζήτηση για νέα δάνεια από τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η πρόσφατη Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο μέλλον οι εγχώριες επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν.

 1. από την προσφορά νέων δανείων στο πλαίσιο του RRF καθώς αναμένεται να εισρεύσουν, επιπροσθέτως προς τα 5,3 δισ. ευρώ που έχουν ήδη ληφθεί, πόροι ύψους 7,4 δισ. ευρώ με σκοπό τη συγχρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων
 2. από τη δημιουργία προγραμμάτων με την αξιοποίηση πόρων του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΕΣΠΑ) 2021-2027.

Το 2022 είχαν υπογραφεί δανειακές συμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Το ελάχιστο επιτόκιο των δανείων του ΤΑΑ, που ανερχόταν σε 0,35%, από 24 Οκτωβρίου παραμένει 0,35% στα δάνεια προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε έκτοτε σε 1%.

ΕΣΠΑ 2023: Περισσότερο από μισό δισ. στις επιχειρήσεις το α’ δίμηνο του 2023

Συνολικά, το 2022 και τους δύο πρώτους μήνες του 2023 εκταμιεύθηκαν προς τις εγχώριες επιχειρήσεις τραπεζικά δάνεια ύψους 0,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις εκταμιεύσεις να λαμβάνουν χώρα κυρίως από το δ΄ τρίμηνο του 2022 και μετά.

To 2022, όπως σημειώνεται στην Έκθεση, τo 1/5 των νέων τραπεζικών δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες το 2022 συνδεόταν με προγράμματα του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

ΕΣΠΑ 2023: Τα εργαλεία για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στη χώρα μας, η ρευστότητα των εγχώριων επιχειρήσεων υποστηρίχθηκε το 2022, όπως και το προηγούμενο έτος κυρίως με εργαλεία χρέους και εγγυοδοτικά εργαλεία (debt instruments, risk sharing instruments/guarantees) equity instruments).

Τα εν λόγω εργαλεία υλοποιήθηκαν με την αξιοποίηση δημόσιων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και λειτούργησαν ως επί το πλείστον με τη διαμεσολάβηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Αναλυτικότερα, το 2022 οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν νέα δάνεια ύψους 4,2 δισεκ. ευρώ, μέσω προγραμμάτων τη διαχείριση των οποίων είχαν ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (όμιλος ΕΤΕπ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Συγκρίνοντας το 2022 με το 2021, παρατηρείται αύξηση στις εκταμιεύσεις τραπεζικών δανείων σχετιζόμενων με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η οποία αποδίδεται κυρίως στην αξιοποίηση των νέων πόρων που διατέθηκαν στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund ‒ EGF).

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ενίσχυση της ρευστότητας των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω των εν λόγω εργαλείων.

Χαρακτηριστικά, την επισκοπούμενη περίοδο πάνω από το ήμισυ των τραπεζικών δανείων που χορηγήθηκαν προς πολύ μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες συνδεόταν με προγράμματα εγγυοδοσίας ή συγχρηματοδότησης (2,9 δισ. ευρώ, από το σύνολο των 5,0 δισ. ευρώ ).

Η μεγαλύτερη συμβολή των χρηματοδοτικών εργαλείων στη ρευστότητα των ΜΜΕ εξακολουθεί να οφείλεται κατ’ αρχάς στην ύπαρξη ποσοστώσεων (quotas) όσον αφορά την κατανομή των πόρων ανά κατηγορία μεγέθους επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, η ζήτηση εκ μέρους των ΜΜΕ για φθηνότερο δανεισμό μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων αναμένεται να είναι συγκριτικά υψηλότερη, λόγω της μικρότερης πρόσβασης των ΜΜΕ σε εναλλακτικές πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης.

Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών προγραμμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) αφορούσε προγράμματα εγγυοδοσίας, στο πλαίσιο των οποίων το Δημόσιο αναλαμβάνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου που διαφορετικά θα αντιμετώπιζε η δανείστρια τράπεζα.

Σημαντικότερο πρόγραμμα σε όρους όγκου δανείων υπήρξε το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων 5 με κάλυψη από το οποίο χορηγήθηκαν δάνεια ύψους 3,3 δισ. ευρώ (δηλ. περίπου τα 4/5 του συνόλου των τραπεζικών χορηγήσεων που συνδέονται με χρηματοδοτικά εργαλεία), εκ των οποίων 2,5 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς ΜΜΕ.

ΕΣΠΑ 2023: Προϋποθέσεις και κριτήρια για την επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων

Μια επιχείρηση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα επιδότησης επενδυτικών σχεδίων με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού:

ΕΣΠΑ 2023: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Ξενοδοχεία

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

2. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

3. Ξενώνες φιλοξενίας νέων

ΕΣΠΑ 2023: Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

 • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο με κατάταξη κατηγορίας 3* (τριών αστέρων) μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην δράση με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταταγεί σε κατηγορία 4* (τεσσάρων αστέρων) και άνω με δυναμικότητα από Δώδεκα (12) κλίνες και άνω, πάντοτε τηρουμένων και των λοιπών όρων της Δράσης.

Επίσης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (ΚΑΔ 55 Καταλύματα) για να θεωρηθεί δυνατή η κάλυψη της απαίτησης της αρχικής επένδυσης θα πρέπει μέσω των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου είτε να τεκμηριώνεται ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της επιχείρησης) ή να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της Κατηγορίας κατάταξης (π.χ. από 3* σε 4*).

Επιδότηση εξοπλισμού Green και Φωτοβολταϊκά

Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού Green μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η δαπάνη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή net metering) είναι επιλέξιμη όταν αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 10kW, συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνους μετρητές ενέργειας και τηλεμετρίας (smart metering).

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί και να διοχετεύεται στο δίκτυο ώστε να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια (αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακού συμψηφισμού).

Η εγκατεστημένη ισχύς δύναται να ξεπερνά τα 10kW, αλλά η επιδότηση δίνεται κατά μέγιστο στα 10kW εγκατεστημένης ισχύος του ΦΒ.

Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση θα κυμαίνεται ανάλογα με τις συμβάσεις σύνδεσης που έχει συνάψει η επιχείρηση με τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που υπάρχει πχ. Σύμβαση Σύνδεσης 15kW – τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά θα επιδοτηθεί για τα 10kW και τα υπόλοιπα 5kW θα πρέπει να τα καλύψει με διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης.

Για επιδότηση από το πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ (υπαλλήλους) πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%.

Ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από €201.000 έως και € 1.000.000.

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, με σχεδόν 100% επιτυχία στις εγκρίσεις.

ΕΣΠΑ 2023: Επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ – Ξεκίνησε το πρόγραμμα που το θέλουν όλοι

Με επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ ξεκινούν οι αιτήσεις της δράσης ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Η νέα δράση θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 22/3/2023 η νέα δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα”.

Η δέσμη των δράσεων αυτών θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027 μέχρι εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού.

Παρέχεται επιδότηση έως 50% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Οι δύο παραπάνω δράσεις επιδοτούν προϋπολογισμούς από €30.000 έως €1.000.000 και στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατά την υποβολή της αίτησης οι οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από €30.000 έως €1.000.000.

Παραθέτουμε τα ποσά και τις προϋποθέσεις επιδότησης των δύο δράσεων:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από €200.001 έως και 1.000.000€.
 • Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.
 • Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των €500.000 ανά ΑΦΜ.
 • Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Επίσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από €30.000 έως και €200.000.
 • Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.
 • Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Επίσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Τα δύο παραπάνω προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν επενδύσεις που αφορούν σχεδόν όλα τα είδη δαπανών, όπως παρακάτω:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • Δαπάνες για την «Πράσινη Μετάβαση – GREEN»

-εξοπλισμός για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας

-εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

-εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 • Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Δείτε αναλυτικά ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-6835560 και 210-6835551.

*Του Γιώργου Μαντζαβέλα, Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων της VK PREMIUM

ΕΣΠΑ 2023: Υποδράσεις

Ειδικότερα, η «Πράσινη μετάβαση ΜΜΕ» χωρίζεται στις εξής δύο υποδράσεις:

1. Στον «Πράσινο μετασχηματισμό ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

2. Στην «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, που καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Εδώ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

ΕΣΠΑ 2023: Επιλέξιμες δαπάνες

Και για τις δύο δράσεις καλύπτονται δαπάνες σχετικές με τα εξής:

* Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρος
* Μηχανήματα – εξοπλισμός (συμβατικές δαπάνες)
* Εξοπλισμός (GREEN)
* Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
* Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
* Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
* Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
* Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
* Μεταφορικά μέσα (GREEN) – υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
* Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
* Έμμεσες δαπάνες

ΕΣΠΑ 2023: Χρονοδιαγράμματα

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε σχέση με τη μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτή διαμορφώνεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr) από την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στις 12:00, και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Υπογραμμίζεται πως επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις: «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».

ΕΣΠΑ 2023: Απολογισμός

Στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ», που είναι η πρώτη δράση επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ, η οποία άνοιξε προσφάτως για υποβολή αιτήσεων (23/2), «μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά», όπως σημειώνει ο κ. Τσακίρης.

Ειδικότερα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου, οι αιτήσεις από ενδιαφερομένους ανέρχονταν σε 1.161, από τις οποίες οι 1.150 έγκυρες, με συνολικό προϋπολογισμό 32.790.442,93 ευρώ (14.869.502,2 ευρώ αφορούν σε δημόσια δαπάνη).

Από τις 1.150 αιτήσεις, οι 944, ύψους 10.172.489,41 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 4.633.494,19 ευρώ), είναι στον «Βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό», οι 137, ύψους 9.783.060,27 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 4.149.516,39 ευρώ), στον «Προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ» και οι 69, ύψους 12.834.893,25 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 6.086.491,62 ευρώ), στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό αιχμής ΜΜΕ».

Από τις 1.150 αιτήσεις, οι 201, ύψους 16.505.340,16 ευρώ (δημόσια δαπάνη: 7.963.437,67 ευρώ), είναι υποβεβλημένες, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, π.χ. σε επεξεργασία.

ΕΣΠΑ 2023: Αιτήσεις μόνο ΕΔΩ για να πάρετε από 18.000 έως 30.000 ευρώ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Ποιες οι τρεις δράσεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο xrstika.gr.

Aνοιχτή είναι η πλατφόρμα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (app.opske.gr) για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δέσμη των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η αξιολόγηση τους θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΜΟΔ Γιώργος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις τρεις δράσεις του προγράμματος σε εκπομπή της ΕΡΤ.

ΕΣΠΑ 2023: Οι τρεις δράσεις

Το πρόγραμμα που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε τρεις δράσεις.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 ευρώ έως και 650.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μία από τις τρεις δράσεις.