ΕΣΠΑ 2021: Τα προγράμματα που «τρέχουν» – Προϋποθέσεις, κριτήρια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ 2021: Τεράστια «ανάσα» στην αγορά, εν μέσω πανδημίας μάλιστα, τα προγράμματα ΕΣΠΑ που «τρέχουν», δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες επαγγελματίες για επενδύσεις.

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» τα προγράμματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 •  επιχορήγησης, που σημαίνει ότι να χρήματα που λαμβάνει ο επιχειρηματίας δεν τα επιστρέφει και
 •  δανειοδότησης, όπου τα χρήματα επιστρέφονται, εν καιρώ, στη συνεργαζόμενη τράπεζα.

ΕΣΠΑ 2021: Τα προγράμματα επιχορήγησης

Με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ (β’ κύκλος), απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας, από τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις ένταξης αποτελεί να εμφανίζεται μείωση κύκλου εργασιών το 2020 της τάξης του 20%, σε σχέση με αυτόν του 2019.

Τι χρηματοδοτείται
Η επιχορήγηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Και ειδικότερα, επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης, περιλαμβανομένων επίσης:

 • Τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων.
 • Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης.
 • Δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα παραπάνω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30ή.9.2020. Επιλέξιμα είναι και αυτά που δεν ήταν ενήμερα τότε, αλλά κατέστησαν πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δε δανειακές-πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 1η.1.2021.

Startups
Η «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» είναι ακόμη ένα πρόγραμμα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ, που παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων, έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια.

Με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, απευθύνεται, αποκλειστικά, σε νεοφυείς καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr).

H ενίσχυση πραγματοποιείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020), με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000 ευρώ και μέγιστο τις 100.000 ευρώ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με: την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής, τη συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης.

Εστίαση

Ένα από τα πολυαναμενόμενα προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ είναι αυτό που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη της εστίασης, ύψους 330 εκατ. ευρώ. Με τις επιχειρήσεις του κλάδου να… μετρούν αντίστροφα για την επαναλειτουργία τους από την 3η Μαΐου, στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η παραπάνω δράση να ανοίξει έως τις 10 Μαΐου.

Στο πλαίσιο αυτής, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης για την αγορά πρώτων υλών κατά τους 2-3 πρώτους μήνες της επανεκκίνησής τους. Υπολογίζεται πως περίπου 35.000 επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη δράση.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι και επιχειρήσεις franchise, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός 2019 ή 2020 το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από τον εξής τύπο: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.

Σημειώνεται πως ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζονται οι 100.000 ευρώ, ανά ΑΦΜ.

ΕΣΠΑ 2021: Οι προϋποθέσεις

Για την ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Για τα δύο ενεργά προγράμματα, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis. Στον ίδιο σύνδεσμο θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον και οι επιχειρήσεις εστίασης, όταν τεθεί σε ισχύ η δράση των 330 εκατ. ευρώ.
Παράταση

Στο μεταξύ, παρατάθηκε έως τις 31.12.2021 η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης, καθώς και επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Στο πλαίσιο της δράσης, ύψους 60 εκατ. ευρώ, επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. και μέχρι 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα.

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για έναν χώρο εστίασης ή ανά ξενοδοχείο/τουριστικό κατάλυμα.

ΕΣΠΑ 2021: Τα προγράμματα δανειοδότησης

Από την περασμένη εβδομάδα μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν χαμηλότοκα δάνεια, με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων.

Τα δάνεια έχουν μειωμένες εξασφαλίσεις και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής, ενώ η εγγύηση καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσουν οι επιχειρήσεις την απαιτούμενη ρευστότητα για να δρομολογήσουν επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται, αρχικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και έπειτα στα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, με τη συμμετοχή των πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπολογίζεται πως θα χορηγηθούν περίπου 500 εκατ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Υπολογίζεται πως 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας θα ενισχυθούν, με χαμηλότοκα δάνεια 460 εκατ. ευρώ, από τον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι τραπεζικά ενήμερες (δηλαδή να έχουν οφειλή μικρότερη των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Επιπλέον, θα πρέπει στις 31.12.2019 να είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

Μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ θα παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, που θα λάβουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από μία εκ των συνεργαζόμενων -με το Ταμείο- τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

 • 50.000 ευρώ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 •  το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις θα καταθέτουν τα αιτήματα χρηματοδότησής στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες και θα τα αξιολογούν.