Τέλη Κυκλοφορίας

Τέλη Κυκλοφορίας: Μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για χιλιάδες ιδιοκτήτες καθώς όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους θα έχουν τη δυνατότητα να τις πάρουν πίσω χωρίς πέναλτι!

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Με την ίδια τροπολογία απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του ενοικίου Απριλίου οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Προβλέπεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018 – 2020):

  • Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται γι΄αυτό, ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
  • Η υποχρέωση καταβολής κατ’ αναλογία των τελών κυκλοφορίας, για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος.
  • Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι φέτος κατατέθηκαν ηλεκτρονικά οι πινακίδες κυκλοφορίας για πάνω από 130.000 οχήματα.

Παραδείγματα

Με βάση τη ρύθμιση, ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύνεται κανονικά με ετήσια τέλη 690 ευρώ, που θα θελήσει να βάλει ξανά τις πινακίδες κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό του για διάστημα δυο μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) θα επιβαρυνθεί με τέλη 115 ευρώ ( 2 μήνες από 57,5 ευρώ ο καθένας).

Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει να «πάρει πίσω» τις πινακίδες του για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλει 459,6 ευρώ (76,6 ευρώ για έξι μήνες).

2. Μηδενικά ενοίκια Απριλίου: Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.

3. Πρόστιμα παραβίασης μέτρων προστασίας: Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. Ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον της εισφοράς προς τον ΟΓΑ που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σημειώνεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς «σβήνονται» και πότε παραγράφονται οι κλήσεις

Πόσες και πόσες φορές δεν έχει δεχτεί μια κλήση χωρίς προφανή αιτία; Διαβάστε στο xristika.gr πώς θα καταφέρετε να τις «σβήσετε» είτε είναι της Δημοτικής Αστυνομίας, είτε της Τροχαίας!

Μπορεί ο Δήμος Αθηναίων να έχει καλέσει ετεροχρονισμένα χιλιάδες ιδιοκτήτες Ι.Χ. να σπεύσουν στα ταμεία του ώστε να πληρώσουν κλήσεις για προ ετών παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να κατηγορείται από τη δημοτική αντιπολίτευση για πρακτικές μη χρηστής διοίκησης, όμως την ίδια στιγμή διαγράφει κλήσεις και (κυρίως) προσαυξήσεις, επικαλούμενος το «πνεύμα χρηστής διοίκησης» που πρέπει να διέπει τις ενέργειές του, καθώς και «το κοινό περί δικαίου αίσθημα».

Σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, όργανο όπου προεδρεύει ο δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης, λαμβάνονται αποφάσεις για διαγραφές οφειλών από κλήσεις με αξιοποίηση σχεδόν κάθε δυνατότητας που επιτρέπει ο νόμος.

Έχουν προηγηθεί σχετικά αιτήματα οφειλετών προς τον Δήμο που τεκμηριώνουν μη έγκαιρη ειδοποίησή τους ή λανθασμένα στοιχεία στις κλήσεις, αλλά και σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που αποδέχονται την υπαιτιότητά τους.

Πηγές εξοικειωμένες με αντίστοιχες υποθέσεις δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο να… διεισδύουν και ορισμένες εξυπηρετήσεις ή «χάρες» στο σύνολο των υποθέσεων που εισάγονται προς διαγραφή.

Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι ο Δήμος Αθηναίων έρχεται να δικαιώσει την κριτική που του ασκεί η αντιπολίτευση για την υπόθεση των κλήσεων, αλλά και τις ενστάσεις πολλών πολιτών για λάθη στα ειδοποιητήρια που έλαβαν.

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις που περιγράφουμε παρακάτω. Αφορούν διαγραφές προστίμων στις πιο πρόσφατες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Συχνό το φαινόμενο παραδοχής λαθών από πλευράς δημοτικών υπηρεσιών, σπάνια μεν, υπαρκτά δε, άλλα… παράξενα περιστατικά που οδηγούν σε διαγραφή προστίμων.

Σε έναν οδηγό (με ονοματεπώνυμο όμοιο με συνεργάτη πρώην πρωτοκλασάτου υπουργού κυβερνήσεων Ν.Δ. της δεκαετίας του 2000) διαγράφηκαν πρόστιμα 1.100,46 ευρώ από κλήσεις που κόπηκαν μεταξύ 1998 και 2005. Διαγράφηκαν για τρεις λόγους και «μετά από ενδελεχή έλεγχο»:

κάποιες βεβαιώσεις παραβάσεων δεν βρέθηκαν, καθόσον το αρχείο «είχε μερικώς καταστραφεί λόγω διαρροής υδάτων στο τρίτο υπόγειο στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 14, όπου φυλάσσονταν». Η σχετική αιτιολόγηση εμφανιζόταν πιο συχνά στο παρελθόν. Η… επανεμφάνισή της, κατά ορισμένους, εγείρει ερωτήματα ευνοϊκής μεταχείρισης.

Άλλες κλήσεις διαγράφηκαν, καθώς επαληθεύτηκε το βάσιμο των ισχυρισμών του οδηγού για «ελλιπή στοιχεία στις διαπιστωτικές πράξεις ως προς τη μη αναγραφή αρίθμησης στον τόπο παράβασης».

Διαγραφές κλήσεων υπήρξαν και λόγω λανθασμένης καταγραφής του χρώματος του αυτοκινήτου. Η κλήση κόπηκε για «λευκό/ασημί» όχημα που ήταν καταχωρισμένο στα σχετικά αρχεία ως «γκρι». «Με δεδομένο ότι οι ενέργειες της διοίκησης πρέπει να διέπονται από πνεύμα χρηστής διοίκησης και να ενεργεί σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα», ο Δήμος υιοθέτησε «έστω και εκ των υστέρων» το αίτημα του οδηγού και διέγραψε τις κλήσεις.

Οι διαγραφές κλήσεων λόγω αναντιστοιχίας χρώματος έχουν πλέον τερματιστεί, έπειτα από εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών στις 28-5-2019. Στην προκειμένη περίπτωση, οι παραβάσεις που διαγράφηκαν έγιναν πριν από την ισχύ της εγκυκλίου, διευκρινίζει το εισηγητικό που έφτασε στην Οικονομική Επιτροπή.

Με το ίδιο σκεπτικό έχουν διαγραφεί κι άλλες κλήσεις που κόπηκαν πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Συχνότερη αιτία διαγραφής οφειλών αποτελεί η αποστολή ειδοποιητηρίων σε λανθασμένη διεύθυνση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αστυνόμου που απευθύνθηκε πριν ένα μήνα στον Δήμο λέγοντας ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για τις οφειλές του, καθώς οι ειδοποιήσεις για κλήσεις μεταξύ των ετών 2000 και 2011 στέλνονταν σε λάθος διεύθυνση κατοικίας. Υποστήριξε ότι το 2000 η διεύθυνση κατοικίας της ήταν η Λ. Αλεξάνδρας 173 (δηλαδή η ΓΑΔΑ) και τα επόμενα έτη κατοικούσε σε προάστιο της Αθήνας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έστελνε τις κλήσεις σε διαφορετική διεύθυνση.

Πώς θα «σβήσετε» κλήση της Τροχαίας

Αρχικά όταν κάποιος αστυνομικός της τροχαίας σας σταματά είτε για απλό έλεγχο είτε για να σας πιστοποιήσει κάποια παράβαση δεν έρχεστε σε καμία περίπτωση σε αντιπαράθεση μαζί του ακόμη και αν έχει προκλητική στάση.

Από την στιγμή που σας βεβαιώνει το πρόστιμο υπογράφετε πάντα την κλήση ακόμη και αν δεν συμφωνείτε με την παράβαση που σας έχει βεβαιώσει ο τροχονόμος. Μάλιστα στο κάτω μέρος της κλήσης που θα σας αποδώσει αναγράφει χαρακτηριστικά πως:

«Βεβαιώνεται ότι ο παραβάτης αρνήθηκε να υπογράψει αντίτυπο της παρούσας που προορίζεται για τον ίδιο, γι’ αυτό του ανακοίνωσα προφορικά, τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων και τον τρόπο καταβολής του προστίμου».

Η μεγάλη «παγίδα» που κρύβει η συγκεκριμένη αναφορά που αναγράφεται στην κλήση κρύβεται στο γεγονός πως αν ο οδηγός παραβάτης δεν υπογράψει την κλήση τότε ο τροχονόμος μπορεί να επικαλεστεί οτιδήποτε θέλει! Σωστά διαβάσατε, ο τροχονόμος μπορεί να επικαλεστεί ότι θέλει και βέβαια αυτό μπορεί να το αποτυπώσει και γραπτώς στο βιβλίο συμβάντων της Τροχαίας!

Να είστε σίγουροι πως ακόμη και ένσταση να κάνετε για να ακυρωθεί η κλήση αν ο τροχονόμος ισχυριστεί κάποιο συγκεκριμένο λόγο τότε ούτε ο Αρχηγός της Αστυνομίας δεν μπορεί να σας βοηθήσει…

Οι παραβάτες οδηγοί στους οποίους έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις θα πρέπει να γνωρίζουν πως έχουν δικαίωμα εντός τριών ημερών από την ημέρα επίδοσης της κλήσης να μεταβούν στα κατά τόπους αρμόδια τμήματα που ανήκει ο τροχονόμος που τους έγραψε για να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους.

Ο διοικητής του τμήματος της τροχαίας είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν οι αντιρρήσεις του οδηγού-παραβάτη είναι βάσιμες ή όχι.

Σε περίπτωση που είναι βάσιμες ο διοικητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το πρόστιμο και να επιστρέψει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή ακόμη και το δίπλωμα στον οδηγό.

Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις που υπάρχει πέραν του χρηματικού προστίμου και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων και διπλώματος οι περισσότεροι διοικητές βρίσκουν την χρυσή τομή δίδοντας νωρίτερα πίσω τα παραπάνω στοιχεία στους παραβάτες οδηγούς που πληρώνουν άμεσα το πρόστιμο…

Δεν είναι και λίγα τα κρούσματα, κυρίως κατά την περίοδο των εορτών, όπου κάποιοι τροχονόμοι στην επαρχία δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο να βεβαιώνουν παραβάσεις σε οχήματα με πινακίδες Αθήνας ή άλλων περιοχών εκτός νομού!

Οι ενστάσεις «πέφτουν» βροχή στα κατά τόπους τμήματα και τα παράπονα των παραβατών οδηγών που έχουν μεταβεί σε κάποιο χειμερινό ή καλοκαιρινό τουριστικό θέρετρο αποτελούν καθημερινή ενασχόληση του διοικητή. Ο λόγος τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με παράβαση για παράνομο παρκάρισμα που εμπεριέχει χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι τροχονόμοι βεβαιώνουν τις παραβάσεις κυρίως για παράνομο παρκάρισμα μόνο στο όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας άλλης Περιφέρειας παρά το γεγονός πως υπάρχουν δεκάδες οχήματα που έχουν παρκάρει παράνομα αλλά φέρουν… «ντόπιες» πινακίδες κυκλοφορίας.

Αν μάλιστα κάποιος οδηγός – παραβάτης με «ξένες» πινακίδες κυκλοφορίας κάνει το λάθος να ρωτήσει τον τροχονόμο γιατί δεν κόβει κλήση και στα άλλα αυτοκίνητα η απάντησή του είναι μέχρι και αποστομωτική: «Δεν θα μου υποδείξεις την δουλειά μου!».

Η μόνη λύση στο παραπάνω πρόβλημα έρχεται από μία φωτογραφία στην οποία να φαίνεται πως ο τροχονόμος δεν έχει βεβαιώσει τις παραβάσεις στα διπλανά οχήματα παρά μόνο στο δικό σας.

Κατόπιν πηγαίνετε κατευθείαν στον διοικητή της τροχαίας του τοπικού τμήματος και με στοιχεία καταγγέλλετε την αδικία που έχετε διαπιστώσει…