Επιδόματα 2024: Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν με τη νέα αλλαγή

Επιδόματα 2024: Αλλαγές και στα επιδόματα φέρνει η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές του ΕΦΚΑ. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων αποτελεί εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ. Έμφαση θα δοθεί στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με Τα Νέα, αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Λειτουργούν ήδη ομάδες εργασίας στο υπουργείο Εργασίας με στόχο να εκδώσουν το πόρισμά τους μέχρι το Πάσχα και στη συνέχεια να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία μέχρι το καλοκαίρι.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα παραδοθεί πλήρες πόρισμα, το οποίο θα ενσωματώνει ολοκληρωμένες προτάσεις ενιαιοποίησης των κανόνων και θα προτείνει νέους, ομοιογενείς κανόνες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παροχών. Στόχος είναι οι ενιαίοι κανονισμοί να είναι, όσο το δυνατόν δημοσιονομικά ουδέτεροι, ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με το κόστος που έχουν τώρα οι παροχές σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ και να εναρμονιστούν κατά βάση με τους υφιστάμενους κανόνες των μεγάλων πρώην Ταμείων.

Επιδόματα 2024: Μεγάλες διαφορές

Σύμφωνα με τα Νέα, μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα πρώην Ταμεία. Θεωρείται βέβαιο ότι κάποιοι ασφαλισμένοι θα υποστούν μειώσεις, καθώς σήμερα λαμβάνουν πολύ υψηλότερες παροχές.

Το γεγονός αυτό παραδέχθηκε και ο πρώην υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως σε σχέση με τα έξοδα κηδείας «αν είναι κάποιος ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ, δικαιούται 750 ευρώ. Αν είναι από το Δημόσιο, 1.000 ευρώ.

Και αν είναι από τον ΟΤΕ, 1.600 ευρώ», τόνισε.

Ως βάση του νέου κανονισμού θα ληφθούν οι παροχές του ΙΚΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην Ταμείων να χάσουν μεγάλο μέρος των προνομίων τους.

Αντίστοιχα κάποια άλλα Ταμεία που έχουν σήμερα χαμηλότερες παροχές αναμένεται να έχουν τελικά όφελος.

Για παράδειγμα, τα έξοδα κηδείας ποικίλλουν ανάλογα με το κάθε Ταμείο και μπορεί να ξεκινούν από τα επίπεδα των 750 ευρώ (πρώην ΙΚΑ) και να φτάνουν έως και τα 2.900 ευρώ ανά περίπτωση.

Διαφοροποιήσεις ανάλογου τύπου έχουν εντοπιστεί και στις παιδικές κατασκηνώσεις, άλλο ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο ΕΦΚΑ και έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρει εντελώς διαφορετικές παροχές από Ταμείο σε Ταμείο.

Όσοι είναι δικαιούχοι και έχουν ασφαλιστεί ως μισθωτοί που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα για να λάβουν την παροχή θα πρέπει ο εργοδότης τους να καταβάλει το αντίστοιχο που αναλογεί.

Επιδόματα 2024: Θα πάρουν χιλιάδες έως και 400 ευρώ

Τα νέα, ενισχυμένα κριτήρια και τους δικαιούχους για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ανακοίνωσε την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, το υπουργείο Τουρισμού μετά την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ.

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο εγχώριος τουρισμός για το 2024 και ο προϋπολογισμός υπολογίζεται στα 25.694.539,89 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ενώ τα κριτήρια έχουν ανανεωθεί και ενισχυθεί κοινωνικά.

Επιδόματα 2024: Τα νέα και ενισχυμένα κριτήρια

  • αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023,
  • αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,
  • θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,
  • διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.

Επιδόματα 2024: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ειδικότερα μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

  • Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,
  • Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

– άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

– έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

– Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

  • Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
  • Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.