Επίδομα θέρμανσης 2021

Επίδομα θέρμανσης 2021: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει η δεύτερη φάση της πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης. Δείτε στο xristika.gr ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, αλλά κυρίως κοινωνικά δίκαιη κατανομή του, ο υπολογισμός του ποσού που θα καταβληθεί ως επίδομα θέρμανσης είναι φέτος εξατομικευμένος, αφού εξαρτάται από δύο νέες παραμέτρους.

Η πρώτη αφορά στην περιοχή κατοικίας των δικαιούχων, η οποία καθορίζεται από τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ενώ η δεύτερη αφορά στον αριθμό των ανήλικων μελών της οικογένειας, με το κάθε ανήλικο μέλος να δίνει προσαύξηση του επιδόματος κατά 10% και ελάχιστο ποσό, ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων, τα 80 ευρώ.

Το νέο σύστημα υπολογισμού βασίζεται σε μελέτη της ΕΜΥ, η οποία χώρισε την Ελλάδα σε 200.000 τετράγωνα (διαστάσεων 750μ×750μ), ώστε να αποτυπώνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια οι κλιματικές και γεωγραφικές παράμετροι.

Έτσι, σε κάθε περιοχή το ύψος του επιδόματος θέρμανσης υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης που έχει, αναλόγως του υψομέτρου, της απόστασης από τη θάλασσα, αλλά και του αριθμού των ημερών κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχει θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15.5 βαθμών Κελσίου (βαθμοημέρες).

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό, στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίδομα θέρμανσης 2021: Αναλυτικά παραδείγματα

Περιοχή                                                                                                                            Νέο επίδομα με 2 παιδιά                                       Παλιό επίδομα με 2 παιδιά

Αττικής (Δήμος Αθηναίων, οικισμός Αθήνα)                                                                                                                114 ευρώ                                                                     106 ευρώ

Αττικής (Δήμος Πεντέλης, οικισμός Πεντέλη)                                                                                                              181 ευρώ                                                                     106 ευρώ

Αττικής (Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οικισμός Βουλιαγμένη)                                                                        83 ευρώ                                                                      106 ευρώ

Κορινθίας (Δήμος Νεμέας, οικισμός Καστράκιον)                                                                                                        252 ευρώ                                                                     132 ευρώ

Αχαϊας (Δήμος Πάτρας, οικισμός Πάτρα)                                                                                                                       80 ευρώ                                                                     106 ευρώ

Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης, οικισμός Θεσσαλονίκη)                                                                                     188 ευρώ                                                                     173 ευρώ

Φλώρινας (Δήμος Φλώρινας, οικισμός Φλώρινα)                                                                                                        312 ευρώ                                                                      240 ευρώ

Καβάλας (Δήμος Καβάλας, οικισμός Καβάλα)                                                                                                             202 ευρώ                                                                      173 ευρώ

Τρικάλων (Δήμος Τρικκαίων, οικισμός Τρίκαλα)                                                                                                         178 ευρώ                                                                       173 ευρώ

Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, οικισμός Ηράκλειο)                                                                                                      80 ευρώ                                                                         77 ευρώ

Κυκλάδων (Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, οικισμός Ερμούπολη)                                                                                   80 ευρώ                                                                         77 ευρώ

Πέλλας (Δήμος Έδεσσας, οικισμός Έδεσσα)                                                                                                             257 ευρώ                                                                        173 ευρώ

Ημαθίας (Δήμος Βέροιας, οικισμός Κάτω Βέρμιον)                                                                                                    421 ευρώ                                                                        173 ευρώ

Κιλκίς (Δήμος Παιονίας, οικισμός Λιβάδια)                                                                                                                 386 ευρώ                                                                        173 ευρώ

Σέρρες (Δήμος Σερρών, οικισμός Άνω Βροντού)                                                                                                       367 ευρώ                                                                        240 ευρώ

Πρέβεζας (Δήμος Πρέβεζας, οικισμός Πρέβεζα)                                                                                                           95 ευρώ                                                                        106 ευρώ

Ένα παράδειγμα:

Στην περιοχή της Αττικής τον προηγούμενο χρόνο δινόταν ως επίδομα θέρμανσης το ποσό των 106 ευρώ σε οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία αυτή έμενε.

Εφέτος, με τον εξατομικευμένο υπολογισμό, η ίδια οικογένεια εάν μένει στον οικισμό Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο και οι ανάγκες θέρμανσης περισσότερες, θα λάβει μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης, ύψους 181 ευρώ.

Η ίδια οικογένεια εάν μένει στον οικισμό Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου το κλίμα είναι πιο ήπιο, θα λάβει 83 ευρώ. Τέλος, εάν μένει στον οικισμό της Αθήνας, θα λάβει επίδομα θέρμανσης 114 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης 2021: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τα βασικότερα σημεία της κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2020-2021 έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης θα είναι:

  • Aγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.
  • Eγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Εξαίρεση από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος θα ισχύει για όσους:

  • κατείχαν το 2019 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη,
  • είναι κατά τη διάρκεια του 2020 «φιλοξενούμενοι»
  • διέθεταν το 2019 Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο.