Επίδομα 534 ευρώ: Πότε είναι η επόμενη πληρωμή – Ελέγξτε τους λογαριασμούς σας

Επίδομα 534 ευρώ: Την Παρασκευή καταβάλλονται δώρο Χριστουγέννων και υπόλοιπα του 2021. Πότε θα λάβουν το επίδομα όσοι βγήκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Μια σειρά από πληρωμές θα πραγματοποιηθεί σήμερα τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, οι οποίες αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα, Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, πληρώνονται οι εργαζόμενοι του μηχανισμού Συν-Εργασία την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων καθώς και υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Σεπτέμβριος 2021-Νοέμβριος 2021, με την αντίστοιχη αναλογία δώρου Χριστουγέννων.

Χιλιάδες εργαζόμενοι θα πληρωθούν την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα από 1.12.2021 έως 31.12.2021 στις 4 Φεβρουαρίου 2022.

Η πληρωμή προς τους δικαιούχους-εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης Συν-Εργασία και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίδομα 534 ευρώ: Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Επιπλέον, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πληρωθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ στους εργαζομένους που η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή τον μήνα Ιανουάριο.

Οι αναστολές αναμένεται να μειωθούν τον Φεβρουάριο, καθώς επανήλθε η μουσική και δεν υπάρχει πλέον ωράριο σε διασκέδαση και σε εστίαση.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο είχαν τη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους τα νυχτερινά κέντρα και μπαρ και οι αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

Επίσης οι:

Τέχνες του θεάματος και θέατρα

Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων

Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων

Παιδότοποι

Παράλληλα τον Ιανουάριο τη δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο είχαν οι επιχειρήσεις στους εξής κλάδους:

Εστίαση

Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

Ξενοδοχεία

Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων

Κινηματογράφοι

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Γυμναστήρια

Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες

Σχολές χορού

Φυσική ευεξία

Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα

Καζίνο

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι θα πάρουν και τα 500 ευρώ

Υπάρχει ένα επίδομα που δίνεται στους δικαιούχούς του «άμεσα» και φτάνει τα 500 ευρώ το μήνα ενώ συνολικά κάποιος μπορεί να εισπράξει μέχρι 6.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 στις 15.00, στην εφαρμογή https://ams.iky για τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος έως 500 ευρώ και αφορά τους δικαιούχους φοιτητές.

Το επίδομα χορηγείται στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για 2.150 προπτυχιακές υποτροφίες, που αφορά επιμελείς φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) για το έτος 2019-2020.

Αυτό αφορά φοιτητές που είχαν χαμηλά εισοδήματα το έτος 2019-2020.

Επίδομα 534 ευρώ: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 8:

  1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).
  2. Κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.
  3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2019.
  4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

β) οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως:

(i) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

(ii) αλλοδαποί – αλλογενείς

(iii) Υπότροφοι (αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272).

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (1/9/2019).

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2 ή 8.3) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

8.1 το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000,00 ευρώ

ή 8.2 ανήκουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς

Κοινωνικές Ομάδες και το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ:

i) Ο υποψήφιος είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας.

ii) Ο υποψήφιος είναι γονέας με τρία τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος.

Iii) Ο υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv) Ο υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος οικογένειας με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα Μέλη ή μη).

v) Ο υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

vi) Ο υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii) Ο υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii) Ο υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix) Ο υποψήφιος είναι Ρομά.

x) O υποψήφιος είναι πρόσφυγας.

8.3 Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.