Επίδομα 534 ευρώ

Επίδομα 534 ευρώ: Περίπου 7.000 δικαιούχοι που δεν είδαν στον λογαριασμό τους το ειδικό βοήθημα Μαϊου, θα πληρωθούν εντός της εβδομάδας.

Από τις 526.000 εργαζόμενους που έλαβαν το επίδομα λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, οι 7.000 είδαν στους λογαριασμούς…. μηδέν! Ως βασικές αιτίες για την αστοχία αυτή περιγράφονται λάθη που εντοπίστηκαν στις αιτήσεις / υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών οι οποίες υποβλήθηκαν στο σύστημα «Εργάνη» ή και λάθη στους αριθμούς ΙΒΑΝ των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας στο ethnos.gr, στόχος είναι να πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ώστε μετά και τις απαραίτητες διασταυρώσεις και τους επανελέγχους να καταβληθούν τα ποσά της ειδικής αποζημίωσης σε όλους εκείνους τους εργαζόμενους που τα δικαιούνται. Υπενθυμίζεται πως για τον Μάιο η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής και έως 534 ευρώ για 30 ημέρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα δεν θα απαιτηθούν νέες υπεύθυνες δηλώσεις ή και ορθές επαναλήψεις από τους εργοδότες ή και τους εργαζόμενους στην “Εργάνη” για την πραγματοποίηση της εν λόγω πληρωμής. Οι μισθωτοί που πρέπει τώρα να πληρωθούν, καθώς δεν τους καταβλήθηκε το ποσό των 534 ευρώ, φέρεται να έχουν εντοπιστεί από τα συστήματα και να μπορούν να πληρωθούν χωρίς περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά τους ή από την πλευρά των εργοδοτών τους.

Επίδομα 534 ευρώ: Τα προβλήματα

Ένα από τα τυπικά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ήταν οι ημερομηνίες των αναστολών και της παράτασης ή της οριστικής διακοπής όπως επίσης το πεδίο «Αμοιβή από τον εργοδότη». Ορισμένοι αντιμετώπισαν προβλήματα με την ημερομηνία της αρχικής αναστολής και της παράτασης, ενώ άλλοι συμπλήρωσαν λάθος τιμή στο πεδίο «Αμοιβή από τον εργοδότη». Και τα δυο πεδία σχετίζονται με την επιτρεπόμενη ποσόστωση για τον Μάιο, δηλαδή το 60% – 40% (παράταση για έως και 60% οριστική ανάκληση για τουλάχιστον το 40%) που επίσης υπήρξε πρόβλημα για κάποιους εργοδότες με αποτέλεσμα κάποιοι να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την υποβολή της επίμαχης αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Εργασίας έχουν εντοπίσει περίπου 7.000 μισθωτούς που δεν πληρώθηκαν και δικαιούνται ειδικής αποζημίωσης, οι οποίοι και αναμένεται να εξοφληθούν πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα σε νέα πληρωμή.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τον Μάιο, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονταν να επανυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (αρκεί δηλαδή η αρχική δήλωση που είχαν υποβάλλει στην πρώτη αναστολή) εκτός κι αν επιθυμούσαν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Αντίθετα, οι εργοδότες υποχρεούνταν να υποβάλλουν δήλωση, βεβαιώνοντας όλα τα στοιχεία όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι :

παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 (οι κλειστές όλο τον Μάιο) ή
την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά (οι επαναλειτουργούντες) ή
τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά (οι πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ).
Δεν είναι λίγα πάντως τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην διαδικασία τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, με τους λογιστές να αναζητούν παντού διευκρινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες:

στο πεδίο «Παράταση – Οριστική Διακοπή» οι επιχειρήσεις αλλάζουν την ημερομηνία σε 31/5 εάν θέλουν να δηλώσουν παράταση της αναστολής για τον Μάιο. Εάν αφήσουν την προεπιλεγμένη ημερομηνία τεκμαίρεται πως δεν κάνουν χρήση της παράτασης για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.
το πεδίο «Αμοιβή από τον εργοδότη» συμπληρώνεται με την επιλογή «ΝΑΙ» αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι αναστολές υπερβαίνουν το 60% και απαιτείται για το επιπλέον προσωπικό σε παράταση αναστολής να πληρώσει ο εργοδότης.

Επίδομα 534 ευρώ: Παραδείγματα

Επιχείρηση με 10 εργαζόμενους σε αναστολή, δηλώνει παράταση αναστολής για τους 7 και οριστική ανάκληση για τους 3. Επειδή το ποσοστό όσων παραμένουν σε αναστολή υπερβαίνει το 60%, ο εργοδότης επιλέγει σε μια από τις 7 δηλώσεις παράτασης αναστολών το «ΝΑΙ» στο πεδίο «Αμοιβή από τον εργοδότη» ώστε να υποβληθεί η δήλωση. Για τον εν λόγω εργαζόμενο ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος της μισθοδοσίας του και οι υπόλοιποι 6 θα πρέπει να πληρωθούν την ειδική αποζημίωση από το κράτος ύψους έως και 534 ευρώ για έως και 30 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Επίδομα 534 ευρώ: Μισθωτοί πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ που δηλώθηκαν σε παράταση αναστολής – η επιχείρηση είχε δικαίωμα να παρατείνει τις αναστολές για 6 στους 10 εργαζόμενους σε αναστολή – θα λάβουν για κάθε ημερολογιακή ημέρα παράτασης 17,8 ευρώ. Κατά συνέπεια:

 • για παράταση αναστολής 10 ημέρων (έναρξη αναστολής 7/4) – αποζημίωση 178€
 • για παράταση αναστολής 15 ημέρων ( έναρξη αναστολής 2/4) – αποζημίωση 267€
 • για παράταση αναστολής 20 ημέρων ( έναρξη αναστολής 28/3) – αποζημίωση 356€
 • για παράταση αναστολής 25 ημέρων ( έναρξη αναστολής 23/3) – αποζημίωση 445€

Το χρονικό διάστημα της παράτασης εξαρτάται από την αρχική ημερομηνία της αναστολής και μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 27 ημέρες. Υπενθυμίζεται πως οι πρώτες αναστολές μπορούσαν να δηλωθούν από 20 Μαρτίου έως 21 Απριλίου και διαρκούσαν για ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερών. Όσοι τέθηκαν σε αναστολή από 17 Απριλίου έως και 20 Απριλίου αποκλείονται από την παράταση και την δεύτερη ειδική αποζημίωση (έως 534 ευρώ) καθώς το 45ήμερο γι αυτές τις αναστολές λήγει μετά τις 31 Μαίου.

Ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας Ημερομηνία λήξης αναστολών συμβάσεων εργασίας Δυνατότητα ημερών παράτασης αναστολών μέχρι 31.5.2020 Ποσό ειδικής αποζημίωσης για όσους μπουν σε παράταση αναστολής

(σε €)

21.3.2020 4.5.2020 27 480
22.3.2020 5.5.2020 26 463
23.3.2020 6.5.2020 25 445
24.3.2020 7.5.2020 24 427
25.3.2020 8.5.2020 23 409
26.3.2020 9.5.2020 22 392
27.3.2020 10.5.2020 21 374
28.3.2020 11.5.2020 20 356
29.3.2020 12.5.2020 19 338
30.3.2020 13.5.2020 18 320
31.3.2020 14.5.2020 17 303
1.4.2020 15.5.2020 16 285
2.4.2020 16.5.2020 15 267
3.4.2020 17.5.2020 14 249
4.4.2020 18.5.2020 13 231
5.4.2020 19.5.2020 12 214
6.4.2020 20.5.2020 11 196
7.4.2020 21.5.2020 10 178
8.4.2020 22.5.2020 9 160
9.4.2020 23.5.2020 8 143
10.4.2020 24.5.2020 7 125
11.4.2020 25.5.2020 6 107
12.4.2020 26.5.2020 5 89
13.4.2020 27.5.2020 4 71
14.4.2020 28.5.2020 3 53
15.4.2020 29.5.2020 2 36
16.4.2020 30.5.2020 1 17,8
17.4.2020 31.5.2020
18.4.2020 1.6.2020
19.4.2020 2.6.2020
20.4.2020 3.6.2020

Μισθωτοί επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν και εφόσον μπουν σε παράταση αναστολής – η επιχείρηση είχε δικαίωμα να παρατείνει τις αναστολές για 6 στους 10 εργαζόμενους σε αναστολή – δικαιούνται ειδική αποζημίωση για τις ημέρες της παράτασης μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης ως εξής:

 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 4/5 : 498 ευρώ (28 μέρες παράταση αναστολής)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 11/5 : 374 ευρώ (21 μέρες παράταση αναστολής)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 18/5 : 250 ευρώ (14 μέρες παράταση αναστολής)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 25/5 : 125 ευρώ (7 μέρες παράταση αναστολής)
Ημερομηνία επαναλειτουργίας επιχείρησης Χρονικό όριο χρήσης της παράτασης αναστολών συμβάσεων εργασίας Ανώτατο όριο ημερών παράτασης αναστολών συμβάσεων εργασίας Ποσό ειδικής αποζημίωσης για όσους μπουν σε παράταση αναστολής

(σε €)

4.5.2020 Έως 31 Μαΐου 2020 28 498
11.5.2020 Έως 31 Μαΐου 2020 21 374
18.5.2020 Έως 31 Μαΐου 2020 14 249
25.5.2020 Έως 31 Μαΐου 2020 7 125

Μισθωτοί επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν και δεν μπαίνουν σε παράταση αναστολής

Τουλάχιστον οι 4 στους 10 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τον Μάιο επέστρεψαν σε ενεργή απασχόληση. Ενώ δεν δικαιούνται ειδική αποζημίωση για τις ημέρες μετά την επαναλειτουργία, δικαιούνται αποζημίωση από το κράτος για το πρώτο διάστημα του Μαίου και έως την επαναλειτουργία:

 • με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 4/5 : 54 ευρώ (3 μέρες)
 • με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 11/5 : 180 ευρώ (10 μέρες)
 • με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 18/5 : 306 ευρώ (17 μέρες)
 • με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 25/5 : 432 ευρώ (24 μέρες)
Ημερομηνία επαναλειτουργίας επιχείρησης Χρονικό διάστημα παράτασης αναστολής σύμβασης μέχρι την επαναλειτουργία της επιχείρησης Ημέρες που αντιστοιχούν στην αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού Αναλογική αποζημίωση για τις ημέρες έως την επαναλειτουργία (18€ ανά ημέρα κατόπιν στρογγυλοποίησης)
4.5.2020 Από 1.5 έως και 3.5.2020 3 54 ευρώ
11.5.2020 Από 1.5 έως και 10.5.2020 10 180 ευρώ
18.5.2020 Από 1.5 έως και 17.5.2020 17 306 ευρώ
25.5.2020 Από 1.5 έως και 24.5.2020 24 432 ευρώ

 

Επίδομα 534 ευρώ: Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών για τον Μάιο.

Έως την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν όλες οι αιτήσεις ηλεκτρονικά. Ενστάσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» με αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Για τον μήνα Μάιο καταβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες αποζημίωση ειδικού σκοπού ως εξής:

 • Ύψους 534 ευρώ για όσους τα περιοριστικά μέτρα παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020. Αφορά κυρίως εκπαιδευτήρια και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικές δραστηριότητες κλπ.
 • Ύψους 300 ευρώ, για όσους είχαν πληγεί αλλά για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020.

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τους αριθμούς δραστηριότητος ΚΑΔ οι οποίοι πλήττονται (*) και δικαιούνται την ενίσχυση Μαΐου. Έτσι, δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι
 • Οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
 • Οι συμπλοιοκτησίες
 • Οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε.,
 • Επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
 • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Ειδικά οι επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.

γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019

δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης

ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) , να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).