Eπίδομα 1.000 ευρώ και 200 ευρώ κάθε μήνα: Αυτοί είναι οι δικαιούχοι

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για χιλιάδες ανέργους που θα αποφασίσουν την μετεγκατάστασή τους για λόγους εργασίας.

Ειδικότερα πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης ωφελουμένων που θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος.

Ο τόπος μετεγκατάστασής των ανέργων πρέπει να απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές σε εξειδικευμένο προσωπικό και αφορά στην επιχορήγηση των τοπικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 200 ανέργων.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

i. 140 για τους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

ii. 60 για τον Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 200 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Ωφελούμενοι – Άνεργοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. των ΚΠΑ2 που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες περιοχές της παρούσας δράσης και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δικαιούχων σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά την υπόδειξη των ωφελούμενων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

γ. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

Ποσό επιχορήγησης

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100%. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται μηνιαίως στα 933 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης

Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης είναι οι ωφελούμενοι του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» του κεφαλαίου Α, και οι οποίοι διαθέτουν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται στις περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

2) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται εκτός των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος του κεφαλαίου Α, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση της κατοικίας που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2,

3) ο τόπος μετεγκατάστασής τους απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Ποσό και διάρκεια καταβολής του επιδόματος
Στους ωφελούμενους του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται στις περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να προσληφθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, παρέχονται ως κίνητρα με την μορφή επιδόματος, τα εξής:

α. Ποσό ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί κατά 75% στην αρχή του ανωτέρω προγράμματος και το υπόλοιπο 25% στο τέλος αυτού,

β. ποσό ύψους 200 ευρώ μηνιαίως, πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών που θα λάβουν από την επιχείρηση, για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΟΑΕΔ: Αλλάζει όνομα – Πώς θα λέγεται

Τέλος εποχής για τον ΟΑΕΔ καθώς περνάει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και μας συστήνεται με νέο όνομα. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μετονομάζεται ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, οι βασικές παρεμβάσεις είναι οι εξής:

 • Επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά.
 • Ενεργότερη στήριξη, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακά εργαλεία για υποβοήθηση των ανέργων ώστε να βρουν δουλειά
 • Μπόνους για την κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης από τους μακροχρόνια ανέργους (5+ έτη)
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάχρησης των παροχών στον ΟΑΕΔ
 • Μεταρρύθμιση της κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και δημιουργία Ατομικών
 • Λογαριασμών Δεξιοτήτων
 • Σύνδεση των αμοιβών παρόχων και καταρτιζόμενων με τα αποτελέσματα της κατάρτισης.
 • Αλλαγή του ονόματος ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου:

 • Να βοηθηθούν οι άνεργοι και ιδίως οι μακροχρόνια, με νέα ψηφιακά εργαλεία, να βρουν δουλειά και να επιβραβευθούν όσοι αναζητούν ενεργά ή βρίσκουν εργασία.
 • Να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κατάχρησης που έχουν εντοπιστεί, ώστε τα επιδόματα και οι παροχές να κατευθύνονται σε εκείνους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
 • Να διασφαλιστεί ότι θα πιάνουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, καθώς η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των δεξιοτήτων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το νομοσχέδιο “Δουλειές ξανά” αλλάζει τον ΟΑΕΔ, ενισχύει τις πολιτικές απασχόλησης, στρέφει τα επιδόματα προς τους πραγματικούς ανέργους και θέτει τις βάσεις για μια κατάρτιση που θα είναι πραγματικό όπλο των ανέργων και των εργαζομένων για το μέλλον.

Με νέα ψηφιακά εργαλεία, νέο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και με εκσυγχρονισμό της στεγαστικής πολιτικής, η οποία πλέον θα καλύπτει και τις ανάγκες των νέων συνολικά, ο ΟΑΕΔ περνάει σε μια άλλη εποχή για τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό συμβολίζει άλλωστε και η μετονομασία σε ΔΥΠΑ. Το επίδομα εργασίας που καθιερώνεται για πρώτη φορά και το ειδικό πριμ για την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με τον Οργανισμό είναι πολιτικές που αγκαλιάζουν τους πραγματικούς ανέργους, ενώ, από την άλλη πλευρά, με την εισαγωγή ρυθμίσεων, όπως π.χ. εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με το επίδομα θέρμανσης για ορισμένα από τα ωφελήματα της ΔΥΠΑ επιχειρείται να αντιμετωπιστούν καταχρήσεις εκ μέρους ορισμένων, που κατά δήλωσή τους έχουν υψηλά εισοδήματα και οι οποίες στρέφονται εναντίον των πραγματικών ανέργων.

Αυτό είναι το πνεύμα και των ρυθμίσεων για την κατάρτιση. Η κυβέρνηση υψώνει τον πήχη και ζητάει από τους παρόχους κατάρτισης πιο σοβαρές προσπάθειες από εδώ και στο εξής. Η κατάρτιση επιδιώκεται να είναι μια πιο αξιόπιστη διαδικασία για τους παρόχους και πιο αποτελεσματική για ανέργους και εργαζόμενους.

“Δουλειές ξανά” δεν είναι μόνο ο τίτλος του νομοσχεδίου. Νέες και καλές δουλειές είναι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης, που υπηρετείται με τη συνολική οικονομική μας πολιτική και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, όταν αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους».

ΟΑΕΔ: Όλες οι παροχές που εξασφαλίζει η κάρτα ανεργίας

Δείτε στο xristika.gr όλες τις παροχές που εξασφαλίζει η Κάρτα Ανεργίας.

Το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 ευρώ για διάστημα από 80 έως 300 μέρες, συν τις ενισχύσεις εορτών.

Για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας προσαυξάνεται κατά 10%.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ που είτε 1) έχουν απολυθεί, 2) έχουν λήξει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή 3) βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, και πληρούν τις προϋποθέσεις των ημερών ασφάλισης. Επιδοτούμενοι άνεργοι της ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα το επίδομα τους για διάστημα έως 3 μήνες.

Επίδομα Μακροχρόνιας Ανεργίας

Όσοι έχουν εξαντλήσει το 12μηνο επίδομα ανεργίας, δικαιούνται για άλλους 12 μήνες το μηνιαίο επίδομα μακροχρόνια ανέργων που ανέρχεται στα 200 ευρώ. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Βοήθημα Ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ)

Το βοήθημα είναι 360 ευρώ τον μήνα, για 3 έως 9μήνες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από508 έως 1.016 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα 23 επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται στη σχετική λίστα (βλ. πληροφορίες στον ιστότοπο oaed.gr).

Ειδικό Βοήθημα Τρίμηνης Παραμονής στο Μητρώο Ανέργων, Επίσχεσης Εργασίας, και Αποφυλακισμένων

Όσοι συμπληρώσουν 3 μήνες εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν δουλέψει τουλάχιστον 60 μέρες το προηγούμενο έτος δικαιούνται 239,55 ευρώ. Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και το βοήθημα ανέρχεται σε 319,40 ευρώ. Για αυτές τις δυο κατηγορίες δικαιούχων το βοήθημα δίνεται 3 φορές στο ίδιο ημερολογιακό έτος ανά τρίμηνο. Οι αποφυλακισμένοι δικαιούνται βοήθημα έως 239,55 ευρώ, αλλά δίνεται 3 φορές στο ίδιο ημερολογιακό έτος ανά μήνα. Για όλους τους παραπάνω δικαιούχους, το βοήθημα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη του Επιδόματος Ανεργίας

Εάν για ένα μήνα μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας ο δικαιούχος παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, λαμβάνει εφάπαξ 207,61 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρούνται όσοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα.

Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας Εργοδότη

Όσοι εργάζονται σε επιχείρηση που πτωχεύει, λαμβάνουν εφάπαξ παροχή που αντιστοιχεί σε ανεξόφλητες αποδοχές έως 3μήνες και ασφαλίζονται σε όλους τους κλάδους.

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Οι εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα μετά τη λήξη της λοχείας δικαιούνται ειδική παροχή για 6 μήνες ίση με το κατώτατο μισθό και ασφαλίζονται στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ασθένειας.

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Οι εργαζόμενες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και λοχείας δικαιούνται συμπληρωματική παροχή για διάστημα έως 4 μήνες που καλύπτει την διαφορά μεταξύ των αποδοχών που θα λάμβαναν και του επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ που λαμβάνουν, και επίσης ασφαλίζονται στον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι πάνω από 12μήνες) που τους υπολείπονται έως 1.500 μέρες ασφάλισης για την συμπλήρωση της ελάχιστης προϋπόθεσης θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στον ΕΦΚΑ. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Επίδομα Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα (κοινωνικός τουρισμός)

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50 μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω είναι δικαιούχοι χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Η διάρκεια διαμονής είναι έως 5 μέρες, και διπλασιάζεται στην Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωφελούμενοι είναι και τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων.

Επίδομα Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις

Δικαιούχοι είναι τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών των εργαζόμενων, των επιδοτουμένων ανέργων, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50 μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι δικαιούχοι. Το επίδομα δίνεται για διαμονή κατά την περίοδο 15/6-10/9 και για διάστημα έως 15 μέρες. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Επιταγή Αγοράς Βιβλίων

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι δικαιούχοι. Η επιταγή είναι αξίας 20 ευρώ και εξαιρούνται τα σχολικά βιβλία. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωφελούμενοι είναι και τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων.

Επιταγή Θεάματος

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και εργαζόμενες που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι δικαιούχοι. Η επιταγή είναι αξίας 15 ευρώ για θεση πλατείας για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και παιδικής σκηνής κατά την χειμερινή θεατρική περίοδο (Οκτώβριος-Μάιος). Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωφελούμενοι είναι και τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων.

Δωρεάν Φιλοξενία Βρεφών και Νηπίων

Δικαιούχοι είναι τα βρέφη από οκτώ μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο των εργαζόμενων, επιδοτουμένων ανέργων, και εργαζόμενων που λαμβάνουν την παροχή προστασίας μητρότητας, με τουλάχιστον 50 μέρες εργασίας, επιδόματος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος. Η φιλοξενία ισχύει στους 25 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ. Ισχύουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για Ανέργους

Δικαιούχοι είναι 1)Άνεργοι νέοι έως 29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών, 2) Μακροχρόνια άνεργοι 30-54 ετών με 600-3000 ημέρες ασφάλισης, και 3) Μακροχρόνια άνεργοι 55 ετών και άνω με 3000-4500 ημέρες ασφάλισης.