Επιχειρήσεις: Επιδότηση 5.000 ευρώ – Τα SOS για να την πάρετε άμεσα

Επιχειρήσεις: Τεράστια η ζήτηση για δημιουργία e-shop. Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε γρήγορα την επιδότηση των 5.000 ευρώ. Δείτε στο xristika.gr όλες τις απαντήσεις.

Έως τις 24 Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις αίτηση ένταξης στη δράση e-λιανικό του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, και να λάβουν έως 5.000 ευρώ για να φτιάξουν το δικό τους e-shop.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με επιπλέον πόρους εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Ποιοι ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι, πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ενώ η έδρα της επιχείρησης έχει μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ σε αντικείμενο παροχής υπηρεσίας, ταυτόχρονα το υποκατάστημα έχει κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου και η δαπάνη για την αμοιβή συμβούλου περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες; Απαντήσεις σε αυτά και άλλα βασικά ερωτήματα παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr.

Αν ο ΚΑΔ της λιανεμπορικής επιχείρησης είναι είτε η κύρια δραστηριότητα ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, τότε η επιχείρηση είναι επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στη δράση e-λιανικό.

Η δαπάνη για την αμοιβή συμβούλου δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.

Επιχείρηση με έδρα στον νομό Αττικής και κύριο ΚΑΔ Μεταποίηση η οποία διαθέτει υποκατάστημα, στον Νομό Θεσσαλονίκης με κύριο ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο, υποβάλει στην Περιφέρεια στην οποία ασκείται η επιλέξιμη Δραστηριότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, υποβάλλει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης εξετάζεται συνολικά και για όλες τις δραστηριότητές της.

Για τη Δράση “e-λιανικό” δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες franchisor.

Η ύπαρξη φυσικού χώρου/καταστήματος πώλησης λιανικής, αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτογραφιών στις οποίες αποτυπώνονται η βιτρίνα του φυσικού καταστήματος (φωτογραφία από τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος), ενδεικτικά είδη προς πώληση, οι οι εσωτερικοί χώροι του καταστήματος (προθήκες προϊόντων, χώρος εξυπηρέτησης πελατών, χώρος ταμειακών συναλλαγών).

Στη Δράση είναι δεκτά τραπεζικά περιβάλλοντα και 3rd party providers τυπου: viva wallet, paypal, skrillex, stripe, 2checkout κ.α.

Η ύπαρξη παλιού domain θα είναι αντικείμενο ελέγχου στο χρόνο πιστοποίησης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση ως προς την κατάληξη domain name.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε υφιστάμενο domain name της επιχείρησης.

Οι νεοσύστατες δεν έχουν υποχρέωση υποβολής του Ε3 στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί μόνο από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το έντυπο Ε3 του 2020, αφορά το έτος υποβολής 2020, με τα οικονομικά στοιχεία του 2019. Οι επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06 θα πρέπει να προσκομίσουν το τελευταίο κατατεθειμένο έντυπο Ε3. Για την εν λόγω περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί το Ε3 χρήσης 01/07/2018 έως 30/06/2019.

Γνήσιο υπογραφής απαιτείται, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, για την Υπεύθυνη Δήλωσης Αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος.

Οι επιχειρήσεις υποβάλουν την τελευταία εν ισχύ περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2). Δηλαδή ή μόνο την αρχική, αν δεν υπάρχουν τροποποιητικές ή την τελευταία τροποποιητική δήλωση, αν υπάρχει τέτοια. Προσοχή, θα πρέπει να υποβληθούν σε κάθε περίπτωση, όλες οι σελίδες της δήλωσης.

Νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει διαχειριστική χρήση θα πρέπει να συμπληρώσει και να επισυνάψει την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος III -Υπόδειγμα Δήλωσης-Στοιχεία Σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ, έστω και χωρίς στοιχεία ώστε να δηλωθεί εάν είναι ανεξάρτητη/συνδεδεμένη/ συνεργαζόμενη.

Προωθητικές ενέργειες όπως οι φωτογράφηση προϊόντων, συμμετοχή σε e-market places, google ads, SEO, κλπ., αλλά και γενικότερα κάθε μορφής προωθητικές ενέργειες δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο μετά τις 18/03/2020.

Δεν είναι επιλέξιμη η αυτόματη μετάφραση του ηλεκτρονικού καταστήματος, για την κάλυψη της λειτουργίας του σε δύο γλώσσες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (πραγματοποίηση on-line παραγγελίας) , αποθήκης (προβολής διαθεσιμότητας αποθέματος) και πραγματοποίησης ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι λειτουργίες παραγγελειοληψίας, δεν αφορά απλά τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος να δέχεται on-line παραγγελίες, αλλά θα πρέπει να δείχνει τη διαθεσιμότητα του αποθέματος.

Επιχείρηση που δεν έχει λάβει ενισχύσεις θα πρέπει να συμπληρώσει και να επισυνάψει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis, έστω και μηδενικό καθώς είναι τυπικό δικαιολογητικό.

Για τον έλεγχο της κάλυψης της τυπικής προϋπόθεσης που αφορά στον κύκλο εργασιών, οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν το Φ2 του 4ου τριμήνου 2019 και 2020, δικαιολογητικά που αφορούν στο σύνολο της επιχείρησης, δηλαδή εξετάζεται η μεταβολή στον Κύκλο Εργασιών από την συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Επιχείρηση που έχει ιδρυθεί πριν τις 30/9/2019 και έχει προσθέσει επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ 25/01/2021, ανήκει στις Υφιστάμενες ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσθήκης επιλέξιμου ΚΑΔ.

Επιχείρηση που η έδρα της έχει μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ σε αντικείμενο παροχής υπηρεσίας και το υποκατάστημα έχει κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου και η λειτουργία του είχε ανασταλεί έστω μία μέρα από τις 18/03/2020 μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τα στοιχεία του υποκαταστήματος. Η επιλεξιμότητα του υποκαταστήματος θα ελεγχθεί από την Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού.

Είναι επιλέξιμη η αναβάθμισή ηλεκτρονικού καταστήματος, στην περίπτωση ύπαρξης, εκτός της περίπτωσης όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα “συστεγαζόταν” (πωλούνταν τα προϊόντα) σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν άνηκε στην επιχείρηση και θέλει να κάνει δικό της, τότε είναι επιλέξιμη η δημιουργία νέου. Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται κατά το στάδιο της πιστοποίησης η ιστορικότητα του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναβάθμιση ενός υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Επιχειρήσεις: Έχεις καφετέρια, μπαρ ή εστιατόριο; Έτσι θα πάρεις χρηματοδότηση

Στο εμπόριο το ¼ των χρηματοδοτήσεων. Μόλις 0,54% της νέας ρευστότητας κατευθύνθηκε στην εστίαση. Ανοιχτός ο δρόμος για δανειοδότηση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην εστίαση. Δείτε στο xristika.gr όλες τις εξελίξεις.

Από τις νέες εκταμιεύσεις, ύψους άνω των 20,5 δισ. ευρώ πέρυσι, άνω των 5 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στο εμπόριο. Μόλις 0,54% της νέας ρευστότητας για τις επιχειρήσεις κατευθύνθηκε στην εστίαση. Τα πιστοδοτικά κριτήρια και όχι η ανάγκη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, θα ανοίξει την πόρτα των τραπεζών για νέα δάνεια 15 δισ. ευρώ φέτος.

Περίπου το ¼ της νέας χρηματοδότησης που έδωσαν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις το 2020, απορρόφησε το εμπόριο. Στον κλάδο του εμπορίου κατευθύνθηκε ρευστότητα άνω των 5 δισ. ευρώ, ποσοστό 24,50% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα, οι οποίες ξεπέρασαν την περυσινή χρονιά του κορονοϊού, τα 20,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την περασμένη Παρασκευή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Χαντζηνικολάου, από το σύνολο των νέων δανείων, ύψους 20,552 δισ. ευρώ, το εμπόριο έλαβε μακράν τη μερίδα του λέοντος και ακολούθησαν οι κατηγορίες λοιπών κλάδων (ποσοστό 9,14%), μεταφορών (πλην ναυτιλίας) και αποθήκευσης (8,52%), πετρελαιοειδών (7,65%), ναυτιλίας (7,46%), καταλυμάτων (6,72%), βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και καπνού (5,65%) και ενέργειας (5,61%).

Όλοι οι παραπάνω επιχειρηματικοί τομείς έλαβαν νέο δανεισμό άνω του 1 δισ. ευρώ έκαστος και συνολικά ο δανεισμός τους ανήλθε στο 75,25% των νέων εκταμιεύσεων. Σημειώνεται ότι από τις νέες χρηματοδοτήσεις των 20,5 δισ. ευρώ, ποσό περίπου 3,6 δισ. ευρώ αφορά σε εκταμιεύσεις μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (περίπου 944 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 26,22% μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και περίπου 2,66 δισ. ευρώ, ή ποσο73,78% μέσω του Εγγυοδοτικού).

Ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος έχει δεχτεί βαρύτατο πλήγμα από το κλείσιμο της Οικονομίας για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας, βρίσκεται στον πάτο της λίστας των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων το 2020, με ποσοστό συμμετοχής μόλις 0,54%, που αντιστοιχεί σε νέο δανεισμό περίπου 112 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή είναι αποκαλυπτική α) για το πόσο διστακτικές είναι οι τράπεζες στο να δώσουν νέα δάνεια με αυξημένο κίνδυνο αυτά να καταστούν κόκκινα, και β) για το πόσο το θέμα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων χωρίς πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, θα αναδειχθεί σε μέγα ζήτημα, απαιτώντας κρατικές παρεμβάσεις.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών έθεσε πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά τα όρια της πιστωτικής επέκτασης για τις τράπεζες, τα οποία δεν είναι ανάλογα της πλεονάζουσας ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.

Επιχειρήσεις και ιδιώτες που δεν ικανοποιούν τα βασικά τραπεζικά κριτήρια έμειναν και θα μένουν εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.

«Όση κατανόηση και να υπάρχει για την κρίση που περνάμε, οι τράπεζες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα εποπτικά και πιστοδοτικά κριτήρια που διέπουν την λειτουργία τους, και πιο συγκεκριμένα δεν μπορούν να δώσουν δάνεια σε οικονομικές μονάδες όταν η ικανότητα εξυπηρέτησης και η δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων ή δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να τεκμηριωθεί», τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Χαντζηνικολάου, ξεκαθαρίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Ποιοι ιδιώτες και επιχειρήσεις, λοιπόν, δεν πληρούν τα πιστοδοτικά κριτήρια και άρα αποκλείονται από τον νέο τραπεζικό δανεισμό;

Είναι αυτοί που ως οικονομικές μονάδες έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είτε γιατί έχουν αρρύθμιστες φορολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές, είτε γιατί έχουν ξεπεράσει τα όρια των κρατικών επιχορηγήσεων, είτε έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια, ή γιατί είναι ήδη υπερδανεισμένες. Με άλλα λόγια, ανήκουν σε μια κατηγορία που για τις ανάγκες του δανεισμού τις καθιστά προβληματικές ως προς την πιθανότητα αποπληρωμής των συνολικών υποχρεώσεών τους.

Γιατί οι τράπεζες δεν πρόκειται να δείξουν ελαστικότητα στην εφαρμογή των πιστοδοτικών κριτηρίων, παρά τις αυξημένες ανάγκες για δανεισμό που έχει δημιουργήσει η πανδημική κρίση;

Διότι, όπως ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, οι τράπεζες είναι εποπτευόμενες οικονομικές μονάδες, γιατί δέχονται καταθέσεις και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιστρέψουν αυτές τις καταθέσεις όταν οι καταθέτες τις απαιτήσουν. Και για να είναι αυτό δυνατόν, τα δάνεια τα οποία δίνουν πρέπει να είναι επίσης εισπράξιμα. Εάν τα δάνεια σταματούν να είναι εισπράξιμα, υπονομεύεται η ικανότητα των τραπεζών να ανταποκριθούν στην υποχρέωση επιστροφής των καταθέσεων στους καταθέτες. Γι’ αυτό οι τράπεζες είναι εποπτευόμενες επιχειρήσεις, και ο κύριος στόχος της εποπτείας τους είναι διττός: αφενός να διασφαλίζεται η ποιότητα των δανείων που χορηγούν και άρα η ικανότητα αποπληρωμής των καταθετών, αφετέρου οι τράπεζες να διατηρούν μίνιμουμ ίδια κεφάλαια για να καλύψουν τυχόν ζημιές, που συμβαίνουν όπως σε κάθε επιχείρηση.

«Αν το τραπεζικό σύστημα διοχετεύσει την ρευστότητα που έχει – δηλαδή τα χρήματα των καταθέσεων και τα δικά του κεφάλαια – σε δανειολήπτες που δεν ικανοποιούν τα εποπτικά και πιστοδοτικά κριτήρια, θα δημιουργηθεί ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων, θα μας πάει ένα βήμα πίσω (και ίσως παραπάνω) στην ηράκλεια προσπάθεια που κάνουμε να μειώσουμε τα κόκκινα δάνεια που κληρονομήσαμε από την πολυετή κρίση», είπε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Σημειώνεται ότι και για τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και φέρουν κρατικές εγγυήσεις, ισχύουν επίσης πιστοδοτικά κριτήρια βάσει προϋποθέσεων κοινών για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως προκύπτει, λοιπόν, οι τράπεζες θα επικεντρωθούν στις υγιείς ή βιώσιμες οικονομικές μονάδες για νέο δανεισμό και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ρυθμίσουν τις οφειλές και να εξυγιάνουν όσες κρίνονται τώρα ως μη bankable, με στόχο να τις βοηθήσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να έχουν ξανά πρόσβαση σε νέο δανεισμό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής εντάσσεται η τακτική που έχουν ακολουθήσει εκτεταμένα οι τράπεζες εν μέσω της πανδημικής κρίσης, αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους με βάση τα ιστορικά οικονομικά τους στοιχεία προ Covid.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη κατηγορία, των bankable οικονομικών μονάδων, το τραπεζικό σύστημα αναμένεται να εκταμιεύσει φέτος νέα δάνεια 15 δισ. ευρώ.