Ελεύθεροι επαγγελματίες: Σοκ για τα μπλοκάκια – Δείτε τι θα πληρώσετε μέσα στο 2023

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Δεν είναι καλά τα νέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς μέσα στο 2023 θα κληθούν να πληρώσουν μεγάλες αυξήσεις εισφορών.

Με μία άκρως δυσάρεστη έκπληξη, για την οποία έχουν πάντως… προϊδεάσει τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι τελευταίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές που θα προσεγγίζουν το 9%, καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει κανονικά στην υλοποίηση διάταξης του νόμου Βρούτση, συνδέει το ύψος των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών με τη διακύμανση του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Παρά τις αντιδράσεις φορέων και εκπροσώπων των ελεύθερων επαγγελματιών, που ζητάνε από την κυβέρνηση να κάνει… δεύτερες σκέψεις και εν προκειμένω να «παγώσει» την εφαρμογή της διάταξης, η αύξηση των ασφαλιστικών ωρών αποτελεί ειλημμένη απόφαση. Αυτό ισχύει βάσει των πληροφοριών που έχει καταγράψει πριν από περίπου ένα μήνα το Sin και επικαλείται σήμερα και εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Η διάταξη στο νόμου Βρούτση προβλέπει ότι από την 1-1-2023 τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης θα προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Με δεδομένο ότι ο φετινός μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 8,8%, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023, η αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα διαμορφωθεί σ’ αυτό το υψηλό επίπεδο.

Το ύψος της αναπροσαρμογής των εισφορών θα καθοριστεί στα μέσα Ιανουαρίου, όταν θα ανακοινωθεί ο μέσος πληθωρισμός του 2022.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια μεγάλη επιβάρυνση που θα υποστούν περίπου 1.200.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, που ούτως ή άλλως «δοκιμάζονται» από την ενεργειακή και αγοραστική κρίση.

Πρακτικά, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά (210 ευρώ) για κύρια ασφάλιση και υγεία, θα αυξηθεί περίπου 20 ευρώ, ενώ για την υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, η επιβάρυνση θα είναι κατά τουλάχιστον 50 ευρώ.

Δηλαδή, θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία εισφορά που είναι σήμερα στα 210 ευρώ για την κύρια ασφάλιση και υγεία, ενώ κατά 50 ευρώ, θα αυξηθεί η εισφορά για την υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία σήμερα κοστίζει 566 ευρώ τον μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του Ιανουαρίου του 2023, οι υπόχρεοι θα κληθούν να επιλέξουν και την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν το 2023.

Όσοι δεν επιλέξουν, θα παραμείνουν στην κατηγορία που είχαν επιλέξει για το 2022.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς

Σε αντίθεση μ’ ότι θα ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην περίπτωση των μισθωτών, μονιμοποιείται από 1/1/2023 η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών –για εργοδότες και εργαζομένους- κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μείωση επιμερίζεται σε -1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζομένους, περιορίζοντας τη συνολική επιβάρυνσή τους, και συμβάλλει αφενός στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Χρωστάτε έστω και 1 ευρώ; Σας φακέλωσε ο… υπερ-Τειρεσίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα καταγράφει τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς Εφορία, ΕΦΚΑ, δήμους, τράπεζες και άλλους φορείς.

Το φακέλωμα όλων των πολιτών για τα χρέη τους προς Εφορία, ΕΦΚΑ, δήμους, τράπεζες και άλλους φορείς προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σφίγγοντας ακόμη περισσότερο τον κλοιό σε όσους χρωστάνε.

Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, όπως αποκαλείται ο νέος υπερ-ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ο οποίος θα αποτελεί το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων βάσει δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν σε οφειλές προς το δημόσιο τομέα.

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ προβλέπεται η χορήγηση, έναντι αντιτίμου, ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα και η ανταλλαγή πληροφοριών με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων θα έχουν:

Ο ίδιος ο οφειλέτης.

Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η πρόσβαση φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα απαγορεύεται.

Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από την Αρχή τη διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που το αφορούν και είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα, με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε αυτό και συνοδεύεται από την απαραίτητη κατά περίπτωση τεκμηρίωση.

Προβλέπεται επίσης ότι:

Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ύστερα από αίτησή του που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα.

Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται ατελώς.

Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε φορέα του ιδιωτικού τομέα που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή, μετά από αίτηση του φορέα, με την προϋπόθεση ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, την άρση του φορολογικού απορρήτου και τη χορήγηση και διαβίβαση της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης στον αιτούντα φορέα του ιδιωτικού τομέα, η οποία παρέχεται μέσω του Συστήματος.

Η ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης διαβιβάζεται στον φορέα του ιδιωτικού τομέα ηλεκτρονικά.

Στην αίτηση του φορέα του ιδιωτικού τομέα αναφέρεται ο σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

Η ενημέρωση αυτή μπορεί να ζητείται για τους εξής σκοπούς:

Την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, σχετικά με αίτησή του για χορήγηση πίστωσης από τον φορέα του ιδιωτικού τομέα,

Την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από φορέα του ιδιωτικού τομέα προς το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ή από την αποδοχή από φορέα του ιδιωτικού τομέα της παροχής εγγύησης για μια πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

Την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση, ή τη μετατροπή της φύσης ή της διάρκειας μιας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης που έχει χορηγηθεί για μια πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύμβασης που χορηγήθηκε από φορέα του ιδιωτικού τομέα στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε από αυτό,

Την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε διακανονισμό οφειλών προς φορέα του ιδιωτικού τομέα, και

Την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρού