Έκτακτη είδηση: «Κλειδώνει» ΑΦΜ η εφορία – Χιλιάδες πολίτες εκτός

Εφορία: Αποφασισμένη να ξεκινήσει το «κλείδωμα» ΑΦΜ είναι η Εφορία.

Δεκάδες φορολογικές απάτες αποκαλύπτουν κάθε μήνα οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στον τομέα του ΦΠΑ.

Η χώρα μας έχει από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αλλά και εκείνες που δεν αποκαλύπτονται, είναι τεράστια.

Απέναντι σε αυτή την πρακτική και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φορολογουμένων η Εφορία «κλειδώνει» τον ΑΦΜ.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία των ΑΦΜ των πολιτών απενεργοποιείται στις περιπτώσεις που εντοπίζεται:

 • Υπόθεση φοροδιαφυγής.
 • Δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για 2 συνεχόμενα έτη.
 • Δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για τη χορήγηση του ΑΦΜ.
 • Υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.
 • Έχει γίνει απάτη σε βάρος του δημοσίου, ύστερα από σχετικό έλεγχο που έχει γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που χάνουν το ΑΦΜ τους, δεν έχουν τη δυνατότητα:

Να λάβουν:

 • πιστοποιητικό για την υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και πιστοποιητικό για τη μεταβίβαση ακινήτων.
 • αντίγραφο των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
 • φορολογική ενημερότητα.
 • ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

Να υποβάλουν:

 • οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
 • οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά
 • Να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Εφορία: Έχετε… γράμμα – Ποιους ψάχνει μέχρι τον Δεκέμβριο

Συνεχίζεται το κυνήγι της Εφορίας προς συγκεκριμένη ομάδα φορολογούμενων με στόχο να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία!

Φορολογικούς ελέγχους σε μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας θα διεξάγουν μέχρι τον τέλος του έτους οι ελεγκτικές υπηρεσίας της Εφορίας, με κεντρική εντολή της ΑΑΔΕ.

Εκτός από τις παραγραφόμενες υποθέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2022, στο επίκεντρο των ελέγχων είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις διαφόρων στοιχείων των φορολογουμένων.

Στόχος των ελέγχων και των διασταυρώσεων είναι ο εντοπισμός:

Φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν – αρχικές ή τροποποιητικές – δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ΦΜΥ.

Νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για να γνωστοποιήσουν στη Φορολογική Διοίκηση την πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας τους.

Πιο αναλυτικά τα ελεγκτικά πρότζεκτ της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν 17 δράσεις:

 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων (σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων).
 • Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, μεταξύ άλλων με εφαρμογή διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά στην υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.
 • Διασταύρωση τουλάχιστον του 10% του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τουλάχιστον για το έτος 2017, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης.
 • Διασταύρωση τουλάχιστον του 10% του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το έτος 2016, για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης.
 • Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιων μισθώσεων.
 • Ο έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρισης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Η επικαιροποίηση προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση υπόχρεων προσώπων.
 • Η αξιοποίηση δεδομένων από συναλλαγές με κάρτες αλλοδαπής.
 • Η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης καταγγελιών και πληροφοριών.
 • Η Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του Αριθμού Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στα μισθωτήρια (στις δηλώσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας).
 • Η πλήρης ενεργοποίηση, μέχρι το τέλος του 2022, του συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, myDATA, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων.
 • Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς.
 • Η λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για την σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία».
 • Η πιλοτική ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου μέσω tablet (ElenxisLive). Η εφαρμογή έχει πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου και εκδίδει ηλεκτρονικά το Σημείωμα Διαπιστώσεων στους επιτόπιους ελέγχους.
 • Η προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, δηλαδή των συστημάτων TAXIS, Taxisnet, ICISnet και Elenxis, για τη διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

Εφορία: Βάζει κόσμο στη φυλακή – Ποιοι οφειλέτες κινδυνεύουν άμεσα

Σε άλλο επίπεδο έχει πάει τις τιμωρίες των οφειλετών η Εφορία, καθώς εκτός από τις κατασχέσεις στέλνει κόσμο και στη φυλακή!

Αντιμέτωποι και με ποινές φυλάκισης βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου, πέραν των κατασχέσεων καταθέσεων και εισοδημάτων, καθώς και των πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν καθημερινότητα.

Αξιοσημείωτο είναι, πώς οι ποινές φυλάκισης ισχύουν, εκτός από τα χρέη προς την εφορία, και για τα χρέη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και τους οργανισμούς Γενικής Κυβέρνησης.

Τη φυλάκιση αποφεύγουν, μόνο όσοι προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, την οποία και εξυπηρετούν.

Οι ποινές φυλάκισης ξεκινούν από 1 έτος και μπορούν να υπερβούν και στα τρία χρόνια, ανάλογα, με το ύψος του χρέους.

Το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων χρεών αποτελεί προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, καθώς το απόθεμα των απλήρωτων φόρων αυξάνεται κάθε μήνα, ενώ μάλιστα αυξάνονται περισσότερο τα χρέη των μεγαλοοφειλετών.

Στο τέλος Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός όσων χρωστούν στο δημόσιο αυξήθηκε κατά 741.827 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), σε σχέση με το επτάμηνο του 2021, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των οφειλετών να ανέρχεται σε 4.230.900 πρόσωπα, εκ των οποίων 1.378.297 πρόσωπα τελούν ήδη υπό τα αναγκαστικά μέτρα της ΑΑΔΕ, ενώ 1.966.599 οφειλέτες είναι στον προθάλαμο για τη λήψη εισπρακτικών μέτρων.

Το σύνολο, δε, των χρεών προς την εφορία ξεπερνά το ποσό των 112 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου Ιουλίου.

Για τις ποινές φυλάκισης η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα ότι, όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Σημειώνεται, ότι, χρέη άνω των 100.000 ευρώ έχουν 49.206 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης.

Επίσης το νομοθετικό πλαίσιο είσπραξης των χρεών προβλέπει τα ακόλουθα:

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων».

Η πράξη της μη καταβολής χρέους προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ για περισσότερο από 4 μήνες μπορεί να κριθεί ατιμώρητη εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Η ποινική δίωξη για μη καταβολή χρέους άνω των 100.000 ευρώ ή η εκτέλεση επιβληθείσης ποινής φυλάκισης για το αδίκημα αυτό μπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση που ο οφειλέτης τακτοποιήσει το χρέος του, εντάσσοντάς το σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Σήμερα είναι σε ισχύ μόνο η «πάγια ρύθμιση» των ν. 4152/2013 και 4174/2013, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, αν το χρέος προέρχεται από έκτακτη αιτία (π.χ. αν προέρχεται από φόρο κληρονομιάς, πρόστιμα φορολογικών ελέγχων κ.λπ.).

Εφορία: Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες της Ελλάδας

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μόλις 8.862 ΑΦΜ χρωστάνε το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας!

Εκρηκτική αύξηση των οφειλετών της Εφορίας, πάνω από 740.000 ΑΦΜ, αλλά και των ληξιπρόθεσμων χρεών καταγράφηκε τον περασμένο Ιούλιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, όπως αποκαλύπτει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Συγχρόνως, διαπιστώνεται αύξηση των μεγαλοοφειλετών της Εφορίας, με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ έκαστος, οι οποίοι χρωστάνε ποσό άνω των 90 δισ. ευρώ (ή το 50% του ΑΕΠ), επί συνολικών χρεών ύψους 112,6 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2022, διαμορφώθηκε στα 112,6 δις ευρώ, αυξημένο κατά 3,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021.

Η αύξηση αυτή προέρχεται από:

Τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,9 δισ. ευρώ,
Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/8/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,1 δισ. ευρώ,
Μείον τις εισπράξεις και διαγραφές 6,3 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου πηγάζει από την κατηγορία του φόρου Εισοδήματος (1,3 δισ. ευρώ) και τον ΦΠΑ (1,7 δισ ευρώ).

Παράλληλα σημειώνεται ότι το νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο επιβαρύνεται από ακραίες τιμές, καθώς περίπου 23% αυτού (που αντιστοιχεί σε 1,1 δισ ευρώ) προέρχεται από μόλις 22 οφειλέτες.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του Ιουλίου του 2022 παρατηρείται αύξηση κατά 741.827 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.230.900 οφειλέτες.

Η εν λόγω αύξηση διαπιστώνεται σε όλες τις κατηγορίες οφειλής, ενώ πηγάζει πρωτίστως από τις δύο χαμηλότερες κατηγορίες, δηλαδή αυτές που περιλαμβάνουν ποσά μέχρι 500 ευρώ.

Ειδικότερα, στις ανωτέρω κατηγορίες οφειλής παρουσιάζεται συνολική αύξηση των οφειλετών κατά 692.413 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα να αγγίζουν αθροιστικά τα 2.427.795 πρόσωπα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 57,4% του συνόλου των οφειλετών.

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι η αύξηση των οφειλετών σχετίζεται με την αλλαγή του χρόνου βεβαίωσης και πληρωμής του ΕΝΦΙΑ το τρέχον έτος και επομένως οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη διαταραχή της εποχικότητας που καταγράφεται στη μεταβολή του πλήθους των οφειλετών.

Παράλληλα, αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Το χρέος της «ομάδας» αυτής αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός τους σημείωσε αύξηση κατά 319 πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, που φτάνει στο ποσό των 90.073 δισ. ευρώ, συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών οι οποίοι ανέρχονται σε 8.862 ΑΦΜ.

Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ότι από τα νομικά πρόσωπα προέρχεται το 73% των οφειλών στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2022 τα 65,8 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.407, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 203 νομικά πρόσωπα.