Έκτακτη ανακοίνωση Cosmote, Vodafone και Wind για τους λογαριασμούς: Δείτε τι αναφέρει

Cosmote, Vodafone, Wind: Απαλλάσσονται από το τέλος κινητής συνδρομητές 15 έως 29 ετών. Η δήλωση στην πλατφόρμα και η διαδικασία. Σε λειτουργία από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου η ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Καταργούνται από σήμερα, 10 Ιανουαρίου τα τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών.

Οσοι ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία συνδρομητών πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους στην ειδική εφαρμογή του gov.gr.

Η πλατφόρμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζεται σε ποσοστό μηδέν τις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας τους έως την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή.

Για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή απαιτείται προηγούμενη εγγραφή των δικαιούχων προσώπων στην εφαρμογή της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr -ΕΨΠ). Στην περίπτωση ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια.

Ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών ή των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η σύνδεση με το ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

Cosmote, Vodafone, Wind: Η διαδικασία

Κατά τη διαδικασία καταχώρισης του κινητού, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ, απαιτείται η υποβολή των εξής στοιχείων:

ΑΜΚΑ ή Προσωρινός αριθμός ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

ε) Ημερομηνία γέννησης

στ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου

ζ) Πάροχος στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί η σύνδεση με τον αριθμό του στοιχείου (στ).

Στην περίπτωση δικαιούχων που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια.

Σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

Για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος απαλλαγής μπορεί να δηλωθεί μόνο ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο αιτών ενημερώνεται ότι θα γίνει διαβίβαση για την απαλλαγή του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου και του έτους γέννησης του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξει, καθώς και σε κάθε νέο πάροχο όταν λαμβάνει χώρα φορητότητα του δηλωμένου αριθμού κινητού (ήτοι αλλαγή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με διατήρηση του τηλεφωνικού αριθμού).

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να καταχωρισθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. σε αίτηση μόνο ενός φυσικού προσώπου.

Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Μη.Δ.Α.Τε. και επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης ότι ο συγκεκριμένος αριθμός κινητού χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.

Δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο εξωτερικού.

Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται με άντληση στοιχείων από το μητρώο πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών ή το Ε1.

Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, το φυσικό πρόσωπο δύναται να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ήδη ενεργή αίτηση για το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στο Μη.Δ.Α.Τε. καθώς και αν πληρούται το ηλικιακό κριτήριο υπαγωγής στην απαλλαγή για τον αιτούντα ή τον ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του.

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής του και καταχώριση νέας αίτησης όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή ο αριθμός κινητού δεν ανήκει σε επιλέξιμο συμβόλαιο του παρόχου, επιστρέφεται σχετικός κωδικός σφάλματος στο Μη.Δ.Α.Τε. Η αίτηση εγγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. ακυρώνεται και το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται σχετικά από την εφαρμογή.

Cosmote, Vodafone, Wind: Φθηνότερη η κινητή και καρτοκινητή τηλεφωνία

Φθηνότερη για όλους τους πολίτες είναι από την 1η Ιανουαρίου η κινητή και η καρτοκινητή τηλεφωνία, καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο, ενιαίο και σταθερό τέλος κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ύψους 10%.

Πρόκειται για την υλοποίηση, εκ μέρους των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του μέτρου που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όπως ανακοινώθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία «τα νέα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ισχύουν αυτόματα, για κάθε σύνδεση κινητού που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του πολίτη.

Αφορά σε όλες τις συνδέσεις, είτε, δηλαδή, πρόκειται για συμβόλαια, είτε για καρτοκινητά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, τα τέλη κινητής τηλεφωνίας κυμαίνονταν από 12% έως 20%, ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού.

Έτσι, το όφελος του μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 2% και 10% για το σύνολο κάθε μηνιαίου λογαριασμού και για όλους τους καταναλωτές.

Ειδικά όσον αφορά τους νέους ηλικίας 15-29 ετών, ισχύει η πλήρης κατάργηση των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Από τις 10 Ιανουαρίου θα είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr η πλατφόρμα στην οποία οι νέοι της ηλικιακής αυτής ομάδας θα μπορούν να δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους και να απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Η πλατφόρμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

«Η κυβέρνηση, παραμένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της – παρά τις πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα μας – υλοποιεί για τρίτη διαδοχική χρονιά πολιτικές ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα φορολογικά βάρη, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση των προοπτικών όλων των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Cosmote, Vodafone, Wind: Αυτά είναι τα κινητά τηλέφωνα που δεν λειτουργούν πλέον

Τέλος εποχής για δεκάδες συσκευές φέρνει η έλευση του 2022, καθώς οι εταιρείες τους δεν θα παρέχουν στους χρήστες ενημερώσεις ασφαλείας και λογισμικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, η οποία επικαλείται στοιχεία από τη Statista μία εταιρεία που ειδικεύεται στα δεδομένα της αγοράς και των καταναλωτών, οι χρήστες των smartphone παγκοσμίως είναι περισσότεροι από 6 δισ., δηλαδή το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Καθώς υπάρχουν πολλοί χρήστες κινητών τηλεφώνων στον κόσμο, οι κατασκευαστές συνεχίζουν να βελτιώνουν τις συσκευές τους με νέες εκδόσεις, μοντέλα και λειτουργίες.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλά τηλέφωνα Android και iOS (Apple) θα σταματήσουν να λειτουργούν από 1η Ιανουαρίου, καθώς δεν θα υπάρχουν οι ανάλογες ενημερώσεις λογισμικού και ασφαλείας.

Τα μοντέλα Android που επηρεάζονται είναι αυτά που χρησιμοποιούν την έκδοση 2.3.7 του λειτουργικού συστήματος ή παλαιότερες εκδόσεις και είναι τα εξής παρακάτω:

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

Η λίστα με τα iPhones:

iPhone 4 (8 GB).

iPhone 4S.

iPhone 4S (8 GB).

iPhone 5.

iPhone 5C.

Προς το παρόν, τα iPhone 6 και iPhone Plus θα λειτουργούν μέχρι το τέλος του 2022, οπότε και θα προστεθούν στην εν λόγω λίστα, όπως αναφέρει η Marca.