Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: Μπαράζ προσλήψεων στους Δήμους όλης της χώρας. Διαβάστε στο xristika.gr τις θέσεις και τις προθεσμίες.

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 115 στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΠΕ Δημοσιογραφίας -Επικοινωνίας,

1 ΠΕ Πληροφορικής,

2 ΠΕ Διοικητικού,

2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,

2 ΠΕ Χημικών,

3 ΤΕ Πληροφορικής,

35 ΔΕ Διοικητικού,

20 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και

45 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και Τρίτη 08-09-2020 και ώρες 08:30 – 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΔΣΝΑ, υπόψη κας. Δημητρίου Παναγιώτας (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525, Τηλέφωνο: 2132148448). Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και ηλεκτρονικά, στο email: [email protected].

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 87 στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δημος Ρεθυμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΠΕ Διοικητικών 13,

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2,

ΔΕ Διοικητικών 12,

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 7,

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων 1,

ΔΕ Χειριστής Διαξονικου Ελκυστηρα με αδεια οδηγησης γεωργικου μηχανηματος 1,

ΔΕ Χειριστή Μηχανηματων εργων (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ) 1,

ΔΕ Υδραυλικών 1,

ΔΕ Οδηγών 2,

ΥΕ Βοηθός Υδραυλικού 1,

ΥΕ Εργατων 7,

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1,

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 17,

ΥΕ Εργατών Πρασινου 4,

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων 4.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80) μέχρι και τις 9/9/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. & [email protected]

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρεθύμνης που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80), κατά προτίμηση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28313 41361, 28313 41380 και 28313 41352). Ταχ/κή Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης, Λ. Κουντουριώτη 80, Ρέθυμνο. Τ.Κ. 74132.

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 91 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

H Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων -4-μηνών, συνολικού αριθμού ενενήντα ενός (91) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα του εξής:

ΠΕ Διοικητικου 1,

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικων Λειτουργων 2,

ΔΕ Οδηγων 2,

ΥΕ Εργατων Καθαριοτητας 16 και

ΥΕ Εργατων Γενικων Καθηκοντων 70.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 08-09-2020 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 33 στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δημος Χαλανδριου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορoνοϊού COVID -19.

Οι θέσεις είναι:

ΔΕ Οδηγοί Γ΄ Κατηγορίας 8,

ΥΕ Εργάτες 8,

ΔΕ Κηπουροί 5,

ΥΕ Φύλακες 6,

ΥΕ Νυχτοφύλακες 5

ΔΕ Διοικητικού 1.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν , πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση της εργασίας.

Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : [email protected]

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 6 στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερεια Αττικης ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορoνοϊού COVID-19, της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ως εξής:

4 ΔΕ Απολυμαντών και

2 ΔΕ Οδηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 4-9-2020 στις 12 το μεσημέρι έως την Δευτέρα 7-9-2020 στις 12 μεσημέρι, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: [email protected]

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 18 στο Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών και ειδικότερα:

(02) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,

(02) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών,

(1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών,

(8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,

(3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών και

(2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και ξεκινάει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι έως και 8/9/2020.

Οι αιτήσεις καθώς και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους 2020: 187 στο Δήμο Πειραιά

Προσλήψεις με διαδικασίες εξπρές πραγματοποιεί ο Δήμος Πειραιώς μέσω τριών προκηρύξεων. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 187 εποχικοί με συμβάσεις εργασίας τριών και τεσσάρων μηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων. Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται:

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας.

Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Απαιτουμενα δικαιολογητικα για όλους τους υποψηφίους είναι:

Αίτηση.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Βεβαίωση Ανεργίας.

Οι επαγγελµατίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr