Ειδικές Συμβουλές για Όσους Ενδιαφέρονται για Επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής

Η Πλαστική Χειρουργική αποτελεί μια ιατρική ειδικότητα που επιδιώκει την αποκατάσταση ή βελτίωση της λειτουργίας ορισμένων ιατρικών προβλημάτων. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να έχουν προκληθεί είτε γενετικά, είτε από τραύμα, εκφύλιση, ασθένεια ή φυσική φθορά λόγω ηλικίας. Η λέξη «πλαστική» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «πλάθω», που σημαίνει δίνω μορφή ή διαμορφώνω.

Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής (πλαστική προσώπου, πλαστική στήθους, πλαστική σώματος, γυναικομαστία) στοχεύουν στην επίτευξη αισθητικής και λειτουργικής αρμονίας και διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: την αισθητική και την επανορθωτική. Η Αισθητική Πλαστική Χειρουργική επικεντρώνεται στη βελτίωση της εμφάνισης και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ενώ η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας ενός μέλους του σώματος και την αισθητική αποκατάστασή του, προσφέροντας βοήθεια σε ασθενείς όλων των ηλικιών και φύλων.

Επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής

Στη συνέχεια, ακολουθούν κάποιες ειδικές συμβουλές που αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για τα άτομα που σκέφτονται να υποβληθούν σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής:

  • Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε ιατρικούς χώρους που είναι σωστά οργανωμένοι και έχουν λάβει αδειοδότηση.
  • Πριν από την εφαρμογή, είναι απαραίτητη η κλινική εκτίμηση και η ρεαλιστική ενημέρωση από τον έμπειρο και εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητες των αισθητικών παρεμβάσεων που πρόκειται να εφαρμοστούν.
  • Η επιλογή του ιατρού δεν πρέπει να γίνεται με κριτήριο μόνο την τιμή.
  • Πρέπει να αποφεύγετε τις «μεγάλες εκπτώσεις», τις «προσφορές» και τις «ευκαιρίες». Επιστήμονες καλούν τους ενδιαφερόμενους να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε επιστημονικά εχέγγυα παρά σε διαφημίσεις για «μεγάλες εκπτώσεις», «ευκαιρίες» και «προσφορές».
  • Πρέπει να ζητάτε τις πιστοποιήσεις του ιατρικού εξοπλισμού καθώς και το barcode του ενέσιμου υλικού που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Πρέπει να λαμβάνετε λεπτομερείς οδηγίες για τη μετεγχειρητική φροντίδα και να ενημερώνετε άμεσα τον πλαστικό χειρουργό για οποιαδήποτε παρενέργεια.
  • Πρέπει να εμπιστεύεστε τον πλαστικό χειρουργό που αρνείται μία επέμβαση και ορίζει τα όρια της θεραπείας.
  • Οι πλαστικοί χειρουργοί πρέπει να δηλώνουν ότι δεν αντιγράφουν τα αισθητικά πρότυπα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά προσαρμόζουν την επέμβαση σύμφωνα με τα ανθρωπομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.
  • Είναι σημαντικό να αποφεύγονται αφύσικα υπερβολικά αποτελέσματα.
  • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει προσοχή όταν πρόκειται για νεαρές ηλικίες, που είναι ευάλωτες στη διαφήμιση και μπορεί να υιοθετήσουν αφύσικα αισθητικά πρότυπα.

Dr. Δημήτρης Κεραστάρης

Πλαστικός Χειρουργός