Έχεις πάρει δάνειο και χρωστάς σε τράπεζα; Έτσι θα πάρεις επίδομα για να ξεχρεώσεις

Στεγαστικό δάνειο: Μεγάλη «ανάσα» για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ποιο πιστοποιητικό πρέπει να βγάλετε για να πάρετε επίδομα έως και 210 ευρώ κάθε μήνα, προκειμένου να αποπληρώσετε το στεγαστικό δάνειο. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Πιστοποιητικό «ευάλωτου» δανειολήπτη θα χορηγεί από τις αρχές Ιουλίου η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να προστατεύεται η πρώτη κατοικία αυτών των οφειλετών από τους πλειστηριασμούς.

Το ίδιο πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να επιδοτηθούν από το κράτος με τη μορφή επιδόματος στέγασης, έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, στον οποίο όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία θα μπορούν να καταφεύγουν προκειμένου να μην εκδιωχθούν από το ακίνητο.

Το επίδομα θα είναι μεταξύ 70 και 210 ευρώ το μήνα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού και θα επιτρέπει την πληρωμή της δόσης του στεγαστικού δανείου προκειμένου να αποτραπεί ο πλειστηριασμός του ακινήτου τόσο στη φάση της μεταβατικής περιόδου όσο και μετά, δηλαδή όταν θα έχει δημιουργηθεί ο Φορέας.

Αυτό πρότειναν οι τράπεζες στη χθεσινή σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της συζήτησης για το μεταβατικό καθεστώς που θα ισχύει για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή από τις αρχές Ιουλίου έως και τα τέλη Μαρτίου του 2022, οπότε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο Φορέας θα μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος «ευάλωτος» θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται στο νόμο 4472/2017, δηλαδή αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και είναι τα εξής:

Α) Εισοδηματικά

Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Β) Περιουσιακά

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ) Διαμονής

Ο δικαιούχος όπως και υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά.

Στεγαστικό δάνειο: Iταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς – Ποιες αλλαγές ζητούν οι τράπεζες

Ιταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς ακινήτων με αυτόματη μείωση της τιμής μετά τον πρώτο άγονο διαγωνισμό προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της βελτίωσης του συστήματος διενέργειας πλειστηριασμών.

Η βελτίωση του συστήματος συζητείται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αποσκοπεί στην ταχύτερη διάθεση των ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction, έτσι ώστε να μην καταλήγουν στις τράπεζες ή τα funds μέσω των οποίων βγαίνει στον πλειστηριασμό ο κύριος όγκος των ακινήτων.

Σήμερα προκειμένου να μειωθεί η τιμή ενός ακινήτου που βγαίνει στον πλειστηριασμό μέσω του e-auction μετά από τον πρώτο άγονο διαγωνισμό, απαιτείται αίτηση του επισπεύδοντα στο δικαστήριο, το οποίο κρίνει εάν συντρέχουν οι λόγοι για τη μείωση της τιμής.

Στο νέο καθεστώς η μείωση της τιμής θα μπορεί να γίνεται αυτόματα, χωρίς δικαστική απόφαση, σύστημα που εφαρμόζεται στην Ιταλία.

Μεταξύ των αλλαγών που συζητούνται είναι επίσης η δυνατότητα αγοράς ενός ακινήτου μέσω πλειστηριασμού από πολλαπλούς αγοραστές, οι οποίοι θα μπορούν να διαθέτουν μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για την απόκτησή του.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η διάθεση ακινήτων μεγάλης αξίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επενδυτικούς κυρίως σκοπούς και για τα οποία μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από πολλαπλούς αγοραστές και οι οποίοι με βάση το ισχύον καθεστώς δεν μπορούν να υποβάλλουν από κοινού πρόταση αγοράς.

Ο εμπλουτισμός των στοιχείων για τα ακίνητα που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα e-auction έτσι ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα και να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών σε συνδυασμό επίσης με την υποχρέωση κάθε ακίνητο να συνοδεύεται από έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή, αλλά και φωτογραφικό υλικό που θα διευκολύνει τη διάθεσή του, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του συστήματος διενέργειας των πλειστηριασμών και αναμένεται να περιληφθούν στο πόρισμα που θα συνταχθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Στόχος οι αλλαγές αυτές να αποτελέσουν τμήμα του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή και θα τελούν σε εφαρμογή από τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε και ξεκινά η νέα δικαστική περίοδος.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων από τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης αλλά και άλλους πιστωτές ενεργοποιούνται μετά από μια μακρά περίοδο «παγώματος» που διήρκεσε για 15 περίπου μήνες λόγω covid.

Έως και τα τέλη του Ιανουαρίου του 2022 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 4.450 πλειστηριασμοί, αλλά ο κατάλογος θα αυξάνεται τους επόμενους μήνες, καθώς οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, επισπεύδουν τα αναγκαστικά μέτρα όσων επιχειρήσεων ή νοικοκυριών δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, κάνοντας χρήση και των μέτρων διευκόλυνσης που έχουν εφαρμόσει οι ίδιες ή το δημόσιο, όπως το πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις δόσεις όσων έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικίας, αλλά και όσων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν οφειλές σε τράπεζες ή σε εταιρείες διαχείρισης και έχουν υποστεί την προηγούμενη χρονιά μείωση του εσόδων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Στα δύο προγράμματα έχουν ενταχθεί 200.000 οφειλέτες για τους οποίους το δημόσιο έχει αναλάβει την επιδότηση της δόσης τους δανείου τους για διάστημα 8-9 μηνών, ανάλογα με το αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο – και προϋπόθεση για την χορήγηση της επιδότησης είναι να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Εξαίρεση από τα αναγκαστικά μέτρα που αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα για όσους δεν έχουν αναζητήσει συναινετική λύση με τους πιστωτές τους, θα αποτελέσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά με δάνειο που έχει υποθήκη στην πρώτη τους κατοικία, για την προστασία της οποίας το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ειδική ρύθμιση, που θα επιδοτεί τη δόση του δανείου τους, έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Πρόκειται για το Φορέα που προβλέπεται στο νέο πτωχευτικό νόμο και ο οποίος θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων οφειλετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μένουν σε αυτό έναντι ενοικίου με την προοπτική να τα επαναγοράσουν μετά από μια 12ετία, εφόσον το επιθυμούν.