Δώρο Χριστουγέννων 2020

Δώρο Χριστουγέννων 2020: Έως και 20% του δώρου Χριστουγέννων θα χάσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με μισθό άνω των 1000 ευρώ, οι οποίοι είχαν τεθεί η βρίσκονται ακόμα σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης.

Και αυτό γιατί το ποσοστό δώρου που αναλαμβάνει να πληρώσει το κράτος για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας, θα υπολογιστεί με βάσει το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ ανά μήνα και όχι τον ονομαστικό μισθό του κάθε εργαζόμενου.

Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση η τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό οι απώλειες θα είναι μηδενικές η μικρές ενώ για τους υψηλόμισθους οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες. Σημαντικό ρόλο για τον υπολογισμό της απώλειας παίζει και το εύρος του διαστήματος κατά το οποίο ο εργαζόμενος παρέμεινε σε αναστολή της σύμβασης.

Οπως και κάθε χρόνο, το Δώρο Χριστουγέννων του 2020 θα υπολογιστεί, με βάση τους μισθούς του 8μήνου Μάιος – Δεκέμβριος και βάσει της νομοθεσίας, πρέπει να έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Ετσι, αν για παράδειγμα ο εργαζόμενος εισέπραττε μισθό με 1.200 ευρώ/μήνα, με βάση το χρονικό διάστημα αναφοράς του επιδόματος (1/5 – 31/12), κανονικά δικαιούται ολόκληρο το επίδομα, δηλαδή έναν πλήρη μισθό, άρα 1.200 ευρώ.

Ωστόσο αν τέθηκε σε αναστολή εργασίας π.χ για 3 μήνες (1/5 – 31/7), για το χρονικό διάστημα αναστολής, το επίδομα θα καλυφθεί από το Κράτος και θα υπολογιστεί επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ,

ήτοι σε 92 ημέρες σύμβασης εργασίας (οι οποίες αντιστοιχούν στους ανωτέρω μήνες) αναλογούν 9,68 ημερομίσθια επιδόματος,

άρα 534 ευρώ/μήνα: 25 ημέρες = 21,36 ευρώ ημερομίσθιο x 9,68 = 206,76 ευρώ

Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα (1/8 – 31/12), το επίδομα θα καλυφθεί από τον εργοδότη, κατ’ αναλογία,

ήτοι σε 153 ημέρες σύμβασης εργασίας (οι οποίες αντιστοιχούν στους ανωτέρω μήνες) αναλογούν 16,10 ημερομίσθια επιδόματος,

άρα 1.200 ευρώ/μήνα: 25 ημέρες = 48 ευρώ ημερομίσθιο x 16,10 = 772,80 ευρώ .

Επομένως το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος ανέρχεται σε 979,56 ευρώ, απώλεια 220.44 ευρώ (-20%).

Σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική συμμετοχή που αντιστοιχεί στο Δώρο των Χριστουγέννων εξετάζεται να καταβληθεί νωρίτερα, περίπου στις 15 Δεκεμβρίου. Πάντως δεν οι επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει ακόμα την κρατική συμμετοχή που αντιστοιχεί στο Δώρο του Πάσχα. Σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας η εξόφληση θα γίνει σύντομα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου.

Συνολικά η κρατική συμμετοχή για το δώρο Χριστουγέννων θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό κατά 611,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 480 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους μισθωτούς και τα υπόλοιπα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον 61,75 εκατ. ευρώ θα λάβουν εργαζόμενοι σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ενώ οι εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε περίπου 24,7 εκατ. ευρώ.

Δώρο Χριστουγέννων 2020: Πώς υπολογίζεται

Tο δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Με την online εφαρμογή του έχει δημιουργήσει το ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το δώρο Χριστουγέννων υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Εφόσον το επιθυμεί ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Δώρο Χριστουγέννων 2020: Τι ισχύει για την μη καταβολή

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.