Dentist pass: Απόλυτη κοροϊδία – Δείτε τις εργασίες που καλύπτει

Dentist pass: Τα απολύτως απαραίτητα (και αν…) καλύπτει το dentist pass.

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης το πολυαναμενόμενο Dentist Pass, η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης που αφορά την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών.

Το Dentist Pass παρέχεται στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.».

Περιλαμβάνει:

 • έλεγχο της στοματικής υγιεινής,
 • καθαρισμό και απομάκρυνση πλακών,
 • φθορίωση και εν γένει
 • παροχή οδηγιών για την στοματική υγιεινή των παιδιών.

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Η ενίσχυση λαμβάνεται, για λογαριασμό του παιδιού, από ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλλει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος (Η.Π.Π.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και η αίτηση αυτή να εγκριθεί.

Για το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή/και ΑΜΚΑ/ ΠΑΑΥΠΑ και προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Δικαιούχοι που δε διαθέτουν ενεργούς προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Η.Π.Π. για άλλο λόγο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω Κ.Ε.Π.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40 €).

Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα (pass).

Dentist pass: Γκολ στην φοροδιαφυγή! Βάζουν… VAR στους φορολογικούς ελέγχους!

ΑΑΔΕ: Άλλα κόλπα από την ΑΑΔΕ που ετοιμάζει το VAR (!) για τους φορολογικούς ελέγχους.

Βιντεοσκόπηση των φορολογικών ελέγχων και κυκλικές μεταθέσεις εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2023-2025, με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορολογικών ελέγχων.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται δεκάδες καταγγελίες σε βάρος υπαλλήλων της Εφορίας, για υπέρβαση της δικαιοδοσίας τους ή για διαφθορά από θιγόμενους φορολογούμενους, οι οποίες εξετάζονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ή τους αρμόδιους εισαγγελείς, χωρίς να σημαίνει ότι αποδεικνύονται όλες.

Στο εξής, ο έλεγχος της παραβατικότητας θα είναι προληπτικός, καθώς μετά τη συμφωνία της ΑΑΔΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), ο έλεγχος των υπαλλήλων των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων θα είναι πιο ασφυκτικός και θα εποπτεύεται με τεχνικά μέσα, ενώ συχνές θα είναι οι μεταθέσεις των εφοριακών, προκειμένου να μην «παραγνωρίζονται» με τους ελεγχόμενους.

Όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) που υπέγραψαν ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργος Πιτσιλής και η Αναπληρώτρια του Διοικητή της Ε.Α.Δ., Αλεξάνδρα Ρογκάκου, θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με σημεία επαφής για τον συντονισμό μεταξύ των δυο φορέων στα πεδία του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και απάτης, καθώς και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προβλέπει επίσης την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των Υπηρεσιών για την περίοδο 2023-2025, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Βιντεοσκόπηση των φυσικών ελέγχων. Οι ελεγκτές υπάλληλοι που θα πραγματοποιούν φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις θα φέρουν πάνω τους κάμερα η οποία θα καταγράφει τη διαδικασία του ελέγχου. Στα αρχεία της κάμερας θα μπορούν να ανατρέξουν τόσο οι υπάλληλοι όσο και ο ελεγχόμενος, εάν υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή καταγγελία στη συνέχεια, όπως γίνεται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα με το VAR. Επίσης, σε ειδικά δωμάτια, με καταγραφόμενη τη διαδικασία, θα γίνονται οι συναντήσεις των φορολογουμένων στα Ελεγκτικά Κέντρα με υπαλλήλους.
 • Σύστημα κυκλικής μετακίνησης ελεγκτών σε κρίσιμα τελωνεία της χώρας. Δηλαδή οι εφοριακοί υπάλληλοι θα μετακινούνται συχνά από υπηρεσία σε υπηρεσίας και από περιοχή σε περιοχή, για ευνόητους λόγους.
 • Ενίσχυση της εποπτείας των τελωνείων από Οικονομικούς Επιθεωρητές
 • Σύσταση και λειτουργία Συμβούλου Ακεραιότητας για το σύνολο των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση του συστήματος ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου
 • Ενίσχυση της διερεύνησης υποθέσεων απάτης, διαφθοράς, πειθαρχικών ελέγχων και αξιολόγησης κινδύνων
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση υπαλλήλων σε θέματα ακεραιότητας στη βάση καλών διεθνών πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων
 • Αξιολόγηση αντικτύπου των δράσεων και μέτρηση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς στην αρχή και τη λήξη των δράσεων
 • Καταγγελίες το 2022
 • Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 προέβλεπε τη διενέργεια αυξημένων ελέγχων, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να εντοπίσει κρούσματα διαφθοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες πολιτών ή πληροφορίες που κατέχει η υπηρεσία.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα ανακοινωθούν προσεχώς με τη δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2022 προέβλεπε:

 • Τη διενέργεια 40 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
 • Τη διενέργεια 80 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων.
 • Τη διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων στις Υπηρεσίες.
 • Τη διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
 • Την αξιολόγηση και διεκπεραίωση τουλάχιστον του 90% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
 • Τη διενέργεια 11 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων.
 • Τη διενέργεια 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια.