ΔΕΗ

ΔΕΗ: Καθόλου καλά δεν είναι τα νέα για 582.000 νοικοκυριά στη χώρα μας καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ γίνονται… θηλιά! Διαβάστε στο xristika.gr τι συμβαίνει…

Συγκεκριμένα, αυστηρότερο πλαίσιο για τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες λογαριασμών ρεύματος θα προβλέπει ο νέος κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ειδικότερα, οι προμηθευτές θα μπορούν σε περίπτωση που ένας πελάτης καθυστερήσει δύο συνεχόμενους λογαριασμούς να δώσουν εντολή αποκοπής του μετρητή και ταυτόχρονα να επισημάνουν τον πελάτη οφειλέτη ως υπερήμερο (debt flagging).

Ακόμη εφόσον ο προμηθευτής επισημάνει τον οφειλέτη πελάτη ως υπερήμερο τότε μπλοκάρεται η δυνατότητα για αλλαγή προμηθευτή.

Αυστηρότερο πλαίσιο προβλέπεται επίσης ακόμη και στην περίπτωση που ο πελάτης πετύχει τελικώς να αλλάξει προμηθευτή.

ΔΕΗ: Οι αλλαγές που προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 • Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δεύτερου κατά σειρά λογαριασμού ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στο διαχειριστή του δικτύου εντολή απενεργοποίησης του μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Η υποβολή της εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την επισήμανση του πελάτη – οφειλέτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του διαχειρστή (debt flagging)
 • Το debt flagging αίρεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής.
 • Σε περίπτωση σύναψης διακανονισμού η επισήμανση του πελάτη μεταβάλλεται (ενδεικτικά με πράσινη ένδειξη) προκειμένου να αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του πελάτη.
 • Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την αναστολή άσκησης από τον πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιώματος περί αλλαγής προμηθευτή (debt blocking).
 • Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας μόνο εάν εξοφλήσει ή διακανονίσει το χρέος στον προμηθευτή.
 • Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προτείνεις τον πελάτη διακανονισμό της οφειλής με εύλογους όρους, λαμβάνοντας υπόψη και το προφίλ του πελάτη.
 • Εάν ο προμηθευτής δεν ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης του μετρητή, ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προκειμένου να αλλάξει προμηθευτή παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε συνέχεια της αλλαγής προμηθευτή ο παλαιός προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αιτηθεί την αποκοπή του πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αλλάξει προμηθευτή ο παλαιός προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του πελάτη, εφόσον :

 1. υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 2 τουλάχιστον λογαριασμούς που εκδόθηκαν ενόσω η σύμβαση με τον παλαιό προμηθευτή ήταν ακόμη ενεργή και ο παλαιός προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής.
 2. Επίσης ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση που είχε διακανονίσει την οφειλή του πελάτη, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής σε περίπτωση αθέτησης του διακανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλαιός προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής και ότι επισήμανε τον πελάτη ως υπερήμερο λόγω αθέτησης του διακανονισμού, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα στο διαχειριστή το αργότερο εντός 2 μηνών από την αθέτηση του διακανονισμού.

Ο παλιός προμηθευτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης της παροχής υπό τις παρακάτω σωρευτικές προϋποθέσεις:

Μετά την παρέλευση 10 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία επισήμανσης του πρώην πελάτη ως υπερήμερου οφειλέτη λόγω αθέτησης διακανονισμού. Η επισήμανση κοινοποιείται στον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο ταυτόχρονα με την υποβολή της στον αρμόδιο διαχειριστή.

Το δικαίωμα του παλαιού προμηθευτή ασκείται εφόσον εντός του παραπάνω διαστήματος δεν εξοφληθεί ολοσχερώς η ληξιπρόθεσμη οφειλή ή δεν συναφθεί νέος διακανονισμός.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών η οποία υπολογίζεται για την περίπτωση Α) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αλλαγής προμηθευτή και για την περίπτωση Β) από την ημερομηνία επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης διακανονισμού.

Η διαβούλευση για τις παραπάνω τροποποιήσεις στον κώδικα προμήθειας θα διαρκέσει έως και τις 28 Μαΐου.

ΔΕΗ: «Κόψτε το ρεύμα όπου έληξε»!

Ως πρώτη προτεραιότητα θέτει η διοίκηση της ΔΕΗ την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες που έχουν εντοπιστεί ότι συστηματικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, συσσωρεύοντας μεγάλα ποσά οφειλής.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο αριθμός των στρατηγικών κακοπληρωτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των έξι μηνών ανέρχεται σε 582.000 περιπτώσεις και οι οφειλές τους φτάνουν το ποσό των 545 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι περιπτώσεις των τελικών λογαριασμών ανέρχονται σε 895.000, συνολικών ληξιπρόθεσμων 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, το τελευταίο δίμηνο έχουν προωθηθεί προς τον ΔΕΔΔΗΕ περίπου 30.000 αιτήματα αποκοπών αυτής της κατηγορίας.

Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και στο πλαίσιο αυτό θα ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την κοινή γνώμη για τα αποτελέσματα της εκστρατείας που ξεκινά άμεσα.

Όπως υπογραμμίζει, η εκστρατεία για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές δεν αφορά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις στο πλαίσιο του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σημειώνει πως «το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών, πρωτίστως θίγει και πλήττει τα εκατομμύρια συνεπών πελατών της επιχείρησης.

Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές πλέον δε θα γίνονται αποδεκτές. Είναι χρέος μας απέναντι στην επιχείρηση, αλλά και στη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, που, παρά τις δεδομένες οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα, δίνουν μάχη και παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

ΔΕΗ: Πώς θα κάνετε διακανονισμό – Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά:

 • με οφειλές έως 1.000€, παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης άμεσα
 • με οφειλές άνω των 1.000€, παρέχονται δυο επιλογές:
  – άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις
  ή
  – άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες:

 • άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής
 • ρύθμιση του υπόλοιπου σε μηνιαίες δόσεις που θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο μηνιαίο λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

Για τις κατηγορίες πελατών, ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, αγροτικοί πελάτες, εποχικοί, πελάτες με αποκοπή ή ρευματοκλοπή, ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις:

α. Για τους πελάτες που είναι οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας. Ειδικότερα για τους Ευάλωτους πελάτες η κάθε δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού. Έτσι για παράδειγμα, ένας ευάλωτος πελάτης με συνολική οφειλή €2.000 και μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200 θα μπορεί να το αποπληρώσει την οφειλή του σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.

Επιπλέον, στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων η μη έκδοση εντολής απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως Μάρτιο, καθώς και κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.

β. Οι αγροτικοί πελάτες έχουν δυνατότητα ρύθμισης τωv οφειλών τους σε 36 μηνιαίες δόσεις.

γ. Οι πελάτες με αποκοπή λόγω οφειλής για περισσότερες από 30 ημέρες, έχουν δυνατότητα ρύθμισης σε 12 μηνιαίες δόσεις, με άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής.

δ. Οι πελάτες με ρευματοκλοπή έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε 4 μηνιαίες δόσεις, με άμεση καταβολή του 50% της συνολικής οφειλής. Εναλλακτικά, εφόσον καταβληθεί το 100% του ποσού της ρευματοκλοπής, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του υπόλοιπου ποσού, βάσει του υφιστάμενου Προγράμματος ρύθμισης οφειλών για την κατηγορία εκάστοτε πελάτη.

Οι δόσεις

 • Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρεώνονται στους τρέχοντες λογαριασμούς που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του διακανονισμού. Εξαιρούνται α) πελάτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και β) περιπτώσεις διακανονισμών για τις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι κατά τη σύναψη του διακανονισμού.
 • Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 10€.
 • Είναι απαραίτητο, μαζί με τις δόσεις, να εξοφλούνται και οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού εμπρόθεσμα.
 • Κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους εάν δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα.
 • Σε περίπτωση μη τήρησης διακανονισμού, προκειμένου ο πελάτης να αποφύγει τις προβλεπόμενες συνέπειες ανά Κατηγορία Πελατών, ή το μέτρο της αποκοπής ή για να επανασυνδεθεί, θα πρέπει να καταβάλει άμεσα τις δόσεις που όφειλε να είχε αποπληρώσει πλην μίας, καθώς και τους τρέχοντες λογαριασμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, ώστε να συνεχίσει να ισχύει ο διακανονισμός για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Οι πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους Καταστήματα, και το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 – 19:00).

Διευκρινίζεται ότι μέσω του 11770 δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πελάτες οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει το διακανονισμό τους και επιθυμούν την επαναρύθμιση της οφειλής τους. Εξαιρούνται οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.