Δάνεια: Μεγάλη ευκαιρία! Πάρτε άμεσα από 25.000 έως 900.000 ευρώ με εγγυητή το κράτος

Δάνεια: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων ανακοίνωσαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κάνει πράξη τις πρωτοβουλίες για την στήριξη συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την διεύρυνση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, συνολικού δυνητικού προϋπολογισμού δανείων 62,5 εκ. ευρώ.

Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τραπεζικού δανείου, στις δύο συνεργαζόμενες Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank) ύψους από 25.000 ευρώ έως 900.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών είτε σε κεφάλαιο κίνησης είτε για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου:

• Οι τράπεζες δεν θα απαιτούν εμπράγματες εξασφαλίσεις για δάνεια έως 50.000 ευρώ

• Σε όλα τα δάνεια -ανεξάρτητα από το ύψος τους- απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας

• Παρέχονται διευκολύνσεις για την αποπληρωμή των δανείων με ευνοϊκούς όρους (περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

Δάνεια: Δικαιούχοι του Προγράμματος

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

• Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)

• Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)

• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21)

• Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες.

• Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) δεν θεωρούνται Προβληματικές.

• Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

• Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών )

Διάρκεια δανείων – εγγύησης

Α. 5 χρόνια για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης

Β. 10 χρόνια για δάνεια Επενδυτικού Σκοπού (συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου Χάριτος)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων της HDB χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο ΠΣΚΕ, ήταν η Πέμπτη 13.1.2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/

O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την έναρξη του προγράμματος δήλωσε: «H Ελληνική Κυβέρνηση με συντονισμένες ενέργειες ενισχύει την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δημιουργεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου. Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα διεθνές κέντρο παραγωγής ταινιών και θα το καταφέρουμε».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, που ανέκαθεν αποτελούσε ένα φυσικό κινηματογραφικό στούντιο, εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό οπτικοακουστικών παραγωγών.

Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να ενισχυθεί το φυσικό πλεονέκτημα της χώρας με χρηματοδοτικά κίνητρα προς τις παραγωγές. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων έρχεται να προστεθεί στα εργαλεία που διαθέτει η Ελλάδα στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Κυρίως, έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωση της Κυβέρνησης στην έμπρακτη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τη διαδικασία που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, η οποία διακρίνεται για την ταχύτητα, τη λειτουργικότητα και τη διαφάνειά της».

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: «Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου, ενός κλάδου που προσελκύει όλο και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στόχους μας αλλά και να στηρίζουμε τον ρόλο μας ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη δημιουργία καλύτερων και ευνοϊκότερων συνθηκών στη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων».

Δάνεια: Πάρτε άμεσα έως 250.000 ευρώ

Πρόκειται για το Ταμείο Εγγυοδοσίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που αφορά επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων δίνονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της ΕΑΤ ή χαμηλότοκα δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα δύο προγράμματα διαθέτουν κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ και λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο δανεισμού, έως ότου ενεργοποιηθεί το Ταμείο Ανάπτυξης (RRF), αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος για όσες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ρευστότητας ή θέλουν να προχωρήσουν την επένδυσή τους χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν στη διαδικασία εγκρίσεων του RRF.

Τα προγράμματα δανειοδότησης της ΕΑΤ αποτέλεσαν βασικό στήριγμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων τα δύο τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και όπως σημειώνει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, «η τράπεζα θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως ένας fintech οργανισμός που θα θέσει στην υπηρεσία των επιχειρήσεων νέα στοχευμένα εργαλεία, τα οποία θα προάγουν την επιχειρηματικότητα και θα επιβραβεύουν την καινοτομία».

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει νέα εργαλεία για μικροπιστώσεις, αλλά και αναπτυξιακά προγράμματα που θα δίνουν επιδότηση κεφαλαίου για τη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων μεθόδων παραγωγής, ενώ έχει ήδη στο οπλοστάσιό της ένα πλήρες φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Δάνεια: ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Μεταξύ αυτών, το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που παρέχει δάνεια επενδυτικού σκοπού σε επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ. Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 25.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και το 1.500.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μηνών.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες, καθώς και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και εμφανίζουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή έχουν ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έχουν περιθώριο απορρόφησης έως τον Οκτώβριο του 2023.

Δάνεια: Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου που παρέχει το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις δίνει κεφάλαια κίνησης:

• Εως 250.000 ευρώ ή το 25% του κύκλου εργασιών τους κατά το 2019 για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από το 2020.

• 250.000 ευρώ ή των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν εντός του 2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας που προκύπτουν ως συνέπεια της πανδημικής κρίσης, παρέχοντας κρατική εγγύηση για το 80% του δανείου.

Το πρόγραμμα καλύπτει όσες επιχειρήσεις είχαν στο τέλος του 2019 κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και τις νεοσύστατες, εφόσον αυτές έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση με κεφάλαια κίνησης μιας επιχείρησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι να μην έχει ενταχθεί στον Α΄ και Β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) κατά την 31.12.2019 ή κατά την υποβολή της αίτησης και να μην εμφανίζει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα της HDB (έως και 90 μέρες καθυστέρηση).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 450 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν έως τον Ιούνιο του 2022, καθώς τα κεφάλαια και οι όροι του προγράμματος εντάσσονται στο προσωρινό πλαίσιο που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η επιχείρηση μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.