Δάνεια 2022: Έχεις επιχείρηση; Ευχάριστα νέα από τις τράπεζες

Δάνεια 2022: Εξόρμηση τραπεζών για επιχειρηματικά δάνεια. Διατεθειμένες για δυναμικά πακέτα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας. Πότε μπορείτε να ζητήσετε δάνειο με τους καλύτερους όρους. ‘Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Μετά την κάμψη στις χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων που εμφανίστηκε μετά το γ’ τρίμηνο του 2021, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεκινούν εντατικά προγράμματα ενημέρωσης της επιχειρηματικής πελατείας τους εν όψει Ταμείου Ανάκαμψης.

Στις παρουσιάσεις δίνονται λύσεις για παράλληλη χρηματοδότηση από τον Νέο Αναπτυξιακό και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Δάνεια 2022: Νέα προγράμματα

Παράλληλα, οι τέσσερις συστημικές πρόκειται να υπογράψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα νέες συμβάσεις με το Pan European Guarantee Fund της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Με τις συμβάσεις αυτές, οι τράπεζες θα δημιουργήσουν νέα πακέτα, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεγάλο μέρος άτοκης χρηματοδότησης (έως 80%), χαμηλά επιτόκια και δυνατότητα χρήσης των δανείων αυτών για ανάγκες αναχρηματοδότησης.

Ήδη, τρέχουν προγράμματα στην Ελλάδα μέσω του Pan European Guarantee Fund, μέσω του Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας (δάνεια 158 εκατ. για επενδύσεις 567 εκατ.), ενώ πρόσφατα υπέγραψε νέα σύμβαση η Eurobank. Εντός εβδομάδων αναμένεται να έχουν προχωρήσει και οι υπόλοιπες.

Δάνεια 2022: Ετήσιος στόχος

Ήδη, στον ετήσιο προγραμματισμό των τεσσάρων συστημικών προβλέπονται συνολικές χορηγήσεις 8-10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5-6 δισ. ευρώ θα αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, πλέον των περίπου 4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και των υπολοίπων συγχρηματοδοτούμενων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Pan European Fund.

Δάνεια 2022: Ταμείο Ανάκαμψης

Σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι τράπεζες είναι αισιόδοξες, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, και εκτιμούν ότι τα πρώτα δάνεια θα δοθούν εντός στόχων μέσα στο 2022. Τα δάνεια αυτά θα αφορούν σχεδόν αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη έτοιμα επενδυτικά πλάνα.

Δάνεια 2022: Νέος Αναπτυξιακός

Ταυτόχρονα, η ενημέρωση των τραπεζών επικεντρώνεται στις ευκαιρίες του νέου αναπτυξιακού νόμου που περιλαμβάνει και μικρές επιχειρήσεις, όπως και franchise, όχι όμως ατομικές επιχειρήσεις.

Προβλέπει φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτική μίσθωση και επιδότηση κόστους δημιουργίας απασχόλησης.

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάνει το 80% και οι επιχορηγήσεις μπορεί να ξεκινούν από 150.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και στον εντοπισμό της δυνατότητας να συνδυαστούν χρηματοδοτικές λύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και νέου αναπτυξιακού νόμου, καθώς αυτά τα δύο εργαλεία είναι απολύτως συμβατά.

Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Επιχορήγηση είναι η δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιδότηση leasing συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Η επιδότηση για το κόστος δημιουργίας θέσεων εργασίας περιλαμβάνει την κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Δάνεια 2022: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Τέλος, συνεχίζει η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αφορά στην διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Στο πρόγραμμα αυτό, το 40% του κεφαλαίου είναι άτοκο (χρηματοδοτείται από την HDB).

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Δάνεια 2022: Πάρτε άμεσα 25.000 ευρώ με εγγυητή το Κράτος

Εγγυητής με 20 εκατ. ευρώ μπαίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Ταμείο Μικροπιστώσεων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε αγρότες να μπορούν να δανείζονται, χωρίς ουσιαστικές εμπράγματες εγγυήσεις για να εξυπηρετήσουν έκτακτες ανάγκες τους.

Τα 20 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και αποτελούν το «κλειδί» που ανοίγει την «κάνουλα» χρηματοδότησης του Ταμείου Μικροπιστώσεων που θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Όπως δήλωσαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «η λειτουργία του Ταμείου Μικροπιστώσεων κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο που οι αγρότες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και η μια κρίση διαδέχεται την άλλη, με αποτέλεσμα να χρειάζονται στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους δράση».

Οι αγρότες θα μπορούν να δανείζονται για τις έκτακτες ανάγκες τους έως 25.000 ευρώ, ενώ παράλληλα με το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ και φυσικά τις δυνατότητες που δίνει το Ταμείο Εγγυοδοσίας, ύψους 480 εκατ. ευρώ.

«Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 – 2020 σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις» δήλωσαν τα ίδια στελέχη.

Το ΥΠΑΑΤ, μέσω του ΠΑΑ 2014 – 2020, συμμετέχει στο ΤΕΑΑ, με πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες.

Το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ και μέχρι ενός ποσοστού του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μόχλευση των πόρων του ΠΑΑ, που οδηγεί στη δυνατότητα χορήγησης δανείων έως και 480 εκ. ευρώ.

Το Ταμείο εφαρμόζεται μέσω δύο ειδικών δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020:

– Δράση 4.1.4 επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

– Δράση 4.2.4 επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό, μέσω των Μέτρων της Μεταποίησης και του LEADER.

Από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ τα δάνεια από το ΤΕΑΑ
Οι αγρότες μπορούν να δανείζονται από το ΤΕΑΑ από 10.000 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση.

Όσοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού το μέγιστο ύψος δανείων που μπορούν να λάβουν, χωρίς υποχρεώσεις για επενδύσεις, φτάνουν τις 200.000 ευρώ.

Η διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται από ένα έως δεκαπέντε χρόνια, όμως δε μπορεί να γίνει αργότερα από τις 31/12/2035.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά τράπεζες, με το μέγιστο ύψος των δανείων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις να έχει οριστεί στις 25.000 ευρώ.