Pfizer

Pfizer: Ο απόλυτος νικητής της πανδημίας είναι η Pfizer, η εταιρεία που έφερε το πρώτο εμβόλιο του κορονοϊού στον πλανήτη, «θησαυρίζοντας» και στη χώρα μας.

Αύξηση 10% σημείωσε πέρυσι ο καθαρός κύκλος εργασιών της Pfizer στην Ελλάδα ξεπερνώντας τα 216 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης των πωλήσεων στο τομέα των νοσοκομειακών, καρδιολογικών και ογκολογικών φαρμάκων.

Για τη φετινή χρονιά αναμένει οι πωλήσεις της να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση με τις πωλήσεις του 2020 λόγω των πωλήσεων του εμβολίου κατά της COVID-19.

Σε επίπεδο επενδύσεων τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε η δεύτερη παγκόσμια επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα, με το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο απασχολεί ήδη περισσότερους από 100 εργαζόμενους, με την προοπτική να φτάσει τους 250 εργαζόμενους το 2022.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη του 2020, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 15,193 εκατ. ευρώ από 13,873 εκατ. ευρώ τα λοιπά συνήθη έσοδα για τη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ και προέρχονται από παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς άλλες εταιρείες του ομίλου.

Τα μεγέθη είναι μειωμένα σε σχέση με το 2019 κατά 12,3 εκατ. ευρώ, καθώς την προηγούμενη χρήση αναγνωρίστηκε έσοδο 12,7 εκατ. ευρώ λόγω της μεταβίβαση του κλάδου των Καθιερωμένων Φαρμακευτικών Προϊόντων στη συνδεμένη εταιρεία UPJOHN Ελλάς Φαρμακευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Ενώ τα αποτελέσματα χρήσης προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τη χρήση του 2019 κατά 6,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των λοιπών συνήθη εσόδων και της αύξησης των λοιπών εσόδων και των μικτών αποτελεσμάτων κατά 2 εκατ. ευρώ και 3,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι λοιπές απαιτήσεις είναι αυξημένες κατά 44 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων από συνδεμένα μέρη κατά 37 εκατ. ευρώ και της απαίτηση του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης 7 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές απαιτήσεις από τα συνδεδεμένα μέρη αυξήθηκαν λόγω των τραπεζικών διαθεσίμων που μεταφέρθηκαν στο TreasuryCenter του ομίλου στο Δουβλίνο στα πλαίσια του cashpoolingagreement.

Επίσης η εταιρεία εισέπραξε πέρυσι 21 εκατ. ευρώ που αφορούσαν απαιτήσεις για το δάνειο και τους τόκους δανείου που χορηγήθηκε από την ίδια στη συνδεμένη εταιρεία UPJOHN Ελλάς Φαρμακευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τη προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται πως η εταιρεία την 24 Αυγούστου 2020 μεταβίβασε στη φαρμακευτική εταιρεία GLAXOSMITHKLINE τον επιχειρηματικό κλάδο των Καταναλωτικών Προϊόντων.

Η συναλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση εσόδου ποσού 1,7 εκατ. ευρώ, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τη μεταβολή στα κονδύλια του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Pfizer: Έκτακτη ανακοίνωση για το εμβόλιό της

Παράλληλα, μια νέα έρευνα φέρνει στο φως άγνωστα στοιχεία για το εμβόλιο RNA της Pfizer, σχετικά με τα αντισώματα που προσφέρει μετά τη χορήγηση των δυο δόσεων.

Παραμονή υψηλών τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμάτων αλλά και Τ-λεμφοκυττάρων ειδικών για αντιγόνα του κορονοϊού πέντε μήνες μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο mRNA των Pfizer/BioNTech δείχνουν αποτελέσματα μελέτης του ΕΚΠΑ.

Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, από την αρχή των εμβολιασμών του ελληνικού πληθυσμού τον προηγούμενο Ιανουάριο, ξεκίνησε εκτενή προοπτική μελέτη καταγραφής της ανοσολογικής απόκρισης στον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2.

Συγκεκριμένα, σκοπός της προοπτικής μελέτης που εξελίσσεται στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» είναι η εκτίμηση της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του RBD της πρωτεΐνης Spike (S-RBD) και των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) έναντι του ιού SARS-CoV-2 σε υγειονομικούς, υγιείς ενήλικες όλων των ηλικιών και ασθενείς με νεοπλασματικές παθήσεις μετά τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο mRNA των Pfizer/BioNTech.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί σε πολλαπλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Σε μία πλέον πρόσφατη δημοσίευση οι ερευνητές κατέγραψαν τα αποτελέσματα σε υγιείς (χωρίς γνωστή κακοήθη νόσο υπό χημειοθεραπευτική αγωγή ή νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου) υγειονομικούς και εργαζόμενους του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» ενάμιση και πέντε μήνες μετά τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech και συνέκριναν τις ανοσολογικές «απαντήσεις» που αναπτύχθηκαν (ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού) με αυτές σε ασθενείς (μη εμβολιασμένους) με μέτρια ή σοβαρή νόσο COVID-19. Επίσης, στο χρονικό σημείο των πέντε μηνών μετά τον εμβολιασμό πέρα από την χυμική ανοσία (παραγωγή αντισωμάτων από Β κύτταρα του ανοσοποιητκού συστήματος) καταγράφηκε και η ανάπτυξη κυτταρικής ανοσίας (λειτουργικα Τ κύτταρα έναντι της πρωτεϊνης Spike του κορονοϊού).

Το σχετικό άρθρο με τίτλο «Comparative kinetics of SARS-CoV-2 anti-spike protein RBD IgGs and neutralizing antibodies in convalescent and naïve recipients of the BNT162b2 mRNA vaccine versus COVID-19 patients» έγινε δεκτό για δημοσίευση στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine. Υπογράφεται από τους ερευνητές Ιωάννη Τρουγκάκο, Ευάγγελο Τέρπο, Χριστίνα Ζηρού, Αιμιλία Σκληρού, Φιλία Αποστολάκου, Sentiljana Gumeni, Ιωάννα Χαριτάκη, Ελένη-Δήμητρα Παπανάγνου, Τίνα Μπαγκρατούνη, Χριστίνα Λιάκου, Ανδρέα Σκορίλα, Ελένη Κορομπόκη, Ιωάννη Παπασωτηρίου, Ευστάθιο Καστρίτη και Θάνο Δημόπουλο. Τα ευρήματα της δημοσίευσης συνοψίζονται από τους καθηγητές του ΕΚΠΑ Ευάγγελο Τέρπο, Ιωάννη Τρουγκάκο και Θάνο Δημόπουλο (πρύτανης ΕΚΠΑ).

Ειδικότερα, βρέθηκε ότι σε αναρρώσαντες από COVID-19 λήπτες του εμβολίου μία δόση παράγει πολύ ισχυρή και άμεση (εντός εβδομάδος) ανοσολογική απάντηση, γεγονός που επιβεβαιώνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αφού ο οργανισμός (απουσία νόσου) «αναγνωρίζει» την πρωτεϊνη Spike που παράγει το εμβόλιο ως ταυτόσημη με αυτήν του κορoνοϊού και κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Στους υπόλοιπους λήπτες του εμβολίου, που δεν είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό πριν τον εμβολιασμό, απαιτούνται δύο δόσεις για την ανάπτυξη ικανοποιητικών τίτλων anti-RBD (αντισώματα έναντι του τμήματος RBD της πρωτεΐνης ακίδας με το οποίο ο ιός προσκολλάται στα ανθρώπινα κύττραρα) και εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Τέλος, σημειώνεται ότι περίπου οι μισοί από τους 18 λήπτες του εμβολίου, με γνωστό θετικό μοριακό τεστ (Q-PCR) για κορoνοϊό (ασυμπτωματικοί) πριν τον εμβολιασμό, δεν βρέθηκε να έχουν αναπτύξει αντισώματα έναντι του ιού πριν λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου.

Αυτό το ενδιαφέρον εύρημα ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη για εμβολιασμό των θετικών (π.χ. μέσω μοριακού τεστ) για κορονοϊό αλλά ασυμπτωματικών συμπολιτών μας.

Περαιτέρω αναλύσεις σύγκρισης των ανοσολογικών απαντήσεων μεταξύ νοσούντων από COVID-19 και εμβολιασθέντων έδειξαν ότι ενώ η νόσος COVID-19 παράγει πρώιμη και πιο ισχυρή (ειδικότερα η σοβαρή νόσος) παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε σχέση με την πρώτη δόση του εμβολίου, η δεύτερη δόση του εμβολίου τελικά προάγει την παραγωγή υψηλότερων τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε σχέση με αναρρώσαντες ασθενείς από COVID-19.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, ταυτόχρονη μελέτη της χυμικής (παραγωγή anti-RBD και εξουδετερωτικών αντισωμάτων) αλλά και, για πρώτη φορά, κυτταρικής (Τ κυττάρων ειδικά για την πρωτεΐνη Spike του κορονοϊού) ανοσίας πέντε μήνες μετά τον εμβολιασμό κατέδειξε την ενεργοποίηση και συντήρηση επί μακρόν (παρά την μείωση του τίτλου των αντισωμάτων, που πάντως διατηρούνται ακόμη σε υψηλότατους τίτλους εξουδετέρωσης του ιού) και των δυο αξόνων προσαρμοστικής ανοσίας μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Αυτά τα νέα ευρήματα δείχνουν τον σημαντικό βαθμό προστασίας έναντι της νόσου COVID-19 που προσφέρουν τα συγκεκριμένα εμβόλια. Συνολικά, σε συνδυασμό με επιπλέον σχετικά ευρήματα ανάλυσης της κινητικής των ανοσολογικών απαντήσεων και του ρυθμού μείωσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό, αναμένουμε ότι τα αντισώματα (αλλά και πιθανότατα η κυτταρική ανοσία) από τον εμβολιασμό θα συντηρηθούν για τουλάχιστον ένα έτος.

Η έρευνα της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ εξελίσσεται και αφορά στη μελέτη όλων των εμβολίων και την αποτελεσματικότητά τους μέχρι και 18 μήνες μετά την πρώτη δόση τους.