Εργασιακά: Αποκαλυπτικά για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας όσον αφορά στο ύψος των μισθών είναι τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που προσφέρουν μεικτούς μισθούς της τάξεως των 3000 ευρώ.

Υπάρχουν και άλλοι που εμφανίζονται να πληρώνουν «ψίχουλα» δηλαδή αποδοχές χαμηλότερες ακόμη και από 700 ευρώ.

Υπάρχει και ακόμη ένα συμπέρασμα: οι εταιρείες με πολλές θέσεις εργασίας –πάνω από 10 άτομα ανά επιχείρηση- πληρώνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν έναν δύο εργαζόμενους. Άρα, για να αυξήσει κάποιος τις πιθανότητες να «χτυπήσει» έναν καλύτερο μισθό, πρέπει να αναζητήσει δουλειά σε μεγάλη εταιρεία και σε έναν από τους κλάδους που εμπεριέχονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο μισθός που αναφέρεται είναι ο μέσος μηνιαίος και είναι μεικτός.

Μέσος μισθός σημαίνει προφανώς ότι κάποιοι μπορεί να παίρνουν περισσότερα και κάποιοι πολύ λιγότερα.

Αναλυτικά:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3.270,69

Καταλύματα 3.080,73

Πλωτές μεταφορές 2.458,36

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 2.284,20

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2.275,36

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2.015,56

Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1.947,78

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 1.890,53

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1.866,08

Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1.851,99

Αεροπορικές μεταφορές 1.822,59

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 1.813,07

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 1.803,38

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 1.670,85

Έλλειψη δραστηριότητας 1.662,18

Τηλεπικοινωνίες 1.597,04

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1.578,75

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 1.568,11

Παραγωγή προϊόντων καπνού 1.559,21

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1.528,21

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1.486,76

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 1.467,00

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1.415,23

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 1.407,80

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1.390,56

Ποτοποιία 1.361,08

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1.323,53

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 1.319,81

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 1.295,81

Παραγωγή βασικών μετάλλων 1.284,89

Λοιπά ορυχεία και λατομεία 1.277,69

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 1.271,35

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1.266,07

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1.248,57

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1.241,14

Έργα πολιτικού μηχανικού 1.237,57

Εκδοτικές δραστηριότητες 1.235,99

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1.233,03

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 1.209,58

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 1.196,20

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.193,84

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.187,86

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.142,80

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.134,47

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 1.119,41

Επεξεργασία λυμάτων 1.101,99

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 1.087,75

Δραστηριότητες οργανώσεων 1.087,01

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.082,85

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.074,99

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.071,54

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 1.052,34

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 1.030,46

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 1.019,11

Κατασκευές κτιρίων 1.006,22

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.005,40

Υπάρχουν βέβαια και οι κλάδοι που οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Ποιοι είναι αυτοί;

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 797,96

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 789,14

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 764,18

Δραστηριότητες απασχόλησης 761,46

Κατασκευή ειδών ένδυσης 739,84

Εκπαίδευση 733,55

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 722,46

Κτηνιατρικές δραστηριότητες 687,78

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 686,59

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 592,33

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 585,74

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 508,18

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 416,08

Εργασιακά: Απόφαση – σταθμός για αύξηση μισθών

Δεν είναι μόνο ο κατώτος μισθός που αυξάνεται. Το ΣτΕ ανακοίνωσε πως οι τριετίες δεν πρέπει να καταργηθούν και έτσι οι μισθοί των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθούν τους επόμενους μήνες. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι οι τριετίες στις κατώτατες αμοιβές έχουν καταργηθεί, ενώ η επίμαχη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι τριετίες πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται

Ο κύβος ερίφθη για το «καυτό» θέμα του επιδόματος προυπηρεσίας με το Συμβούλιο της Επικρατείας να απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και άλλων περιφερειακών εργοδοτικών Ενώσεων που ζητούσαν να ακυρωθεί η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας της 18ης Φεβρουαρίου 2019, με την οποία δινόντουσαν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού των 586ευρώ του ημερομισθίου και την καταβολή τριετιών στους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Αυτή η εκκρεμότητα της απόφασης του ΣτΕ ήταν κομβικής σημασίας καθώς το εάν θα «ξεμπλόκαρε» το πρόγραμμα του επιδόματος υπηρεσίας που είχε «παγώσει» από το 2012, θα κρίνει μεταξύ άλλων και τις κατώτατες αποδοχές.

Η αίτηση των εργοδοτικών Οργανώσεων απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, καθώς οι σύμβουλοι Επικρατείας του Δ΄ Τμήματος, έκριναν ότι η επίμαχη εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας που παρείχε οδηγίες «για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» είναι καθαρά ερμηνευτική εγκύκλιος και δεν μπορεί να προσβληφθεί στο ΣτΕ.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει τον Απρίλιο του 2019 ο ΣΕΒ και άλλοι έξι περιφερειακοί σύνδεσμοι-Ενώσεις, ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη εγκύκλιος η οποία προέβλεπε τα καθορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση του υπουργού Εργασίας, ποσά με τα οποία θα προσαυξάνονται οι τριετίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4093/2012.

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι οι τριετίες στις κατώτατες αμοιβές έχουν καταργηθεί, ενώ η επίμαχη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι τριετίες πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται. Μάλιστα, στην προσφυγή αναφερόταν πως δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για τις τριετίες, και η επίμαχη εγκύκλιος δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ γινόταν λόγος για οικονομική επιβάρυνση από τον καθορισμό των αποδοχών των εργαζομένων οι οποίες θα προσαυξηθούν ανάλογα με την προϋπηρεσία (τριετίες) του κάθε εργαζόμενου.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του ΣΕΒ σημειώνοντας ότι η εν λόγω εγκύκλιος «δεν είναι εκτελεστή διότι έχει χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου» και προσθέτοντας ότι με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθ΄ ευατές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν αποτελούν νομική δέσμευση γι΄ αυτούς».

Οι σύμβουλοι επικρατείας αναφέρουν, ότι «δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί κατόπιν τούτων εκτελεστή διοικητική πράξη». Μάλιστα, στο σκεπτικό της απόφασης ξεκαθαρίζεται ότι οι εργοδότες «μπορούν να μη συμμορφωθούν στο περιεχόμενο της εγκυκλίου αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειες τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες».

Υπενθυμίζεται, ότι οι τριετίες στον κατώτατο μισθό και το ημερομίσθιο αποτελούν αυξήσεις αμοιβών που έχουν σχέση με την προϋπηρεσία των εργαζομένων σε οποιονδήποτε εργοδότη. Το επίδομα προϋπηρεσίας, («τριετίες»), ισούται με 10% επί του κατώτατου μισθού και μπορούν να καταβληθούν έως τρεις τριετίες κατ’ ανώτατο όριο.