ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Αρκετές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ παραμένουν ενεργές μέχρι το τέλος Ιουλίου, για συνολικά 686 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Δείτε στο xristika.gr όλες τις θέσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες:

ΑΣΕΠ: 220 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην ΕΥΔΑΠ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 220 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιβυικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 202 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 202 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Αιτήσεις έως 20/7/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/04/2021, ως ακολούθως:

  • 2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
  • 2 ΠΕ Πληροφορικής
  • 2 ΠΕ Στατιστικής
  • 24 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/07/2020-20/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 35 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2020-24/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, ως ακολούθως:

  • 10 ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/07/2020-22/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 16 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο, έως 14/09/2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2020-20/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/07/2020-20/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 14 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 8 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/07/2020-20/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17/07/2020-27/07/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη