ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν»

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: Μπορεί να βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ… τρέχουν!

Δείτε στο xristika.gr όλες τις θέσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες:

Περιεχόμενα
  1. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 66 προσλήψεις στο δήμο Δράμας
  2. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: Προσλήψεις στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Θεσσαλίας
  3. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: Προσλήψεις με ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
  4. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά
  5. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 6 Γεωπόνοι με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής
  6. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 18 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  7. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 36 άτομα Τακτικού Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος
  8. ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 10 άτομα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 66 προσλήψεις στο δήμο Δράμας

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: Προσλήψεις στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Θεσσαλίας

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα του ν. Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
1 ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
1 ΔΕ Διοικητικού

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: Προσλήψεις με ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά, Λαμίας, Αιγαίου και Βόρειου Αιγαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
4 ΥΕ Νεκροτόμων

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 6 Γεωπόνοι με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΠΕ Γεωπόνων ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30/11/2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 18 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/08/2020-31/08/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 36 άτομα Τακτικού Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 36 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/08/2020-11/09/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Αύγουστος 2020: 10 άτομα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/08/2020-14/09/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr