ΑΣΕΠ 3Κ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019: Αιτήσεις στο asep.gr για τις 4 προκηρύξεις

ΑΣΕΠ 3Κ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019: Αρχίζει από σήμερα, Τετάρτη 8 Μαίου το διαδοχικό «μπαράζ’» έναρξης αιτήσεων για 4 προκηρύξεις μονίμων του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για τους διαγωνισμούς:

3Κ/2019: Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον κόμβο του ΑΣΕΠ αρχίζει σήμερα, 8 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 23 του ίδιου μήνα. Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 76 μονίμων υπαλλήλων σε 8 φορείς του Δημοσίου.

3ΕΑ/2019: Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να συμμετάσχουν στην προκήρυξη, οφείλουν να προσέξουν τις εξής ημερομηνίες: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τις 2 έως τις 30 Μαΐου και οι αιτήσειςστο ΑΣΕΠ υποβάλλονται από τις 8 έως τις 24 Μαΐου.

1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

ΑΣΕΠ 3Κ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019: 1.254 μόνιμες προσλήψεις – Όλες οι προκηρύξεις

Τον Μάιο αρχίζουν και ολοκληρώνονται οι προθεσμίες για τους περισσότερους διαγωνισμούς μονίμων στο Δημόσιο, με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Στην διάθεση των υποψηφίων βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί, συνολικά 1.254 μονίμων θέσεων.

Αναλυτικά:

 • 2Κ/2019 (1.116 μόνιμοι): Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ολοκληρώνονται, μετά από παράταση του ΑΣΕΠ, στις 3 Μαίου για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Αντίστοιχα, για την κατηγορία ΥΕ οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 3 Ιουνίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί ότι επιχειρεί με την διπλή ημερομηνία να μετριάσει την πίεση στο ηλεκτρονικό σύστημα λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων.

Τις ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2019 τροποποίησε το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία θα εκκινήσει την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.

Η Ανεξάρτητη Αρχή πρόκειται να ενημερώσει του υποψηφίους με νεότερο Δελτίο Τύπου.

 • 3Κ/2019 (76 θέσεις): Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 76μονίμων υπαλλήλων σε οκτώ φορείς του Δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον κόμβο του ΑΣΕΠ αρχίζει στις 8 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 23 του ίδιου μήνα.

 • 4Κ/2019 (62 στο Υπ. Ανάπτυξης): Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 62 μόνιμους υπάλληλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – ”Enterprise Greece” (υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Η προθεσμία λήγει στις 10Μαΐου 2019. Η συμμετοχή ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και την 13η Μαΐου 2019.

(Κατηγορία ΠΕ) 56 θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Νομικών
 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Πληροφορικής

(Κατηγορία ΤΕ) 6 θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

 • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • ΤΕ Πληροφορικής

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2019

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

ΑΣΕΠ 2Κ/2019, 3Κ/2019, 4Κ/2019: Όλες οι προσλήψεις

Με 7.147 προσλήψεις θα ενισχυθούν δήμοι, υπουργεία και φορείς σε όλη την χώρα.

Περιλαμβάνει διαγωνισμούς εποχικών και μόνιμων υπαλλήλων.

Οι προκηρύξεις αφορούν υποψηφίους όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.

Σημειώστε τους διαγωνισμούς που αναμένονται και τις προθεσμίες των προκηρύξεων που «τρέχουν»:

 • 1.333 προσλήψεις σε δήμους

Καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) ο μέγιστος αριθμός νέων υπαλλήλων που θα προσληφθούν σε δήμους και φορείς για το 2019.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, ”ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2019…σε 1.333 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ”.

Υπενθυμίζεται πως οι διατάξεις του άρθρου 89 του ν.4604/2019 (στις οποίες κάνει επίκληση η απόφαση), προέβλεπαν αύξηση στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που προσλαμβάνονται με ΣΟΧ και ΣΜΕ στους Ο.Τ.Α, κατά 400 άτομα.

 • ΟΣΥ: 182 προσλήψεις

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 182 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στις Οδικές Συγκοινωνίες.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18μηνη σύμβαση εργασίας.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

 • 150 προσλήψεις στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

«Μπαράζ» προσλήψεων, σε όλη την χώρα, με 150 θέσεις – μέσω ΑΣΕΠ – αναμένεται να ξεκινήσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή, την Τρίτη 9 Απριλίου, έδωσε το «πράσινο φως» για την πρόσληψη, κυρίως, διοικητικών υπαλλήλων και μηχανικών.

Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, οι οποίοι θα απασχοληθούν μέχρι τις 30 Μαΐου του 2020.

Σημειώστε ότι, θα ενισχυθούν διάφορες διευθύνσεις-υπηρεσίες Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλοδαπών και διανομής ηλεκτρονικών αδειών.

83 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

5 ΠΕ Πληροφορικής

10 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2 ΤΕ Πληροφορικής

50 ΔΕ Διοικητικού

 • 160 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών

Την πρόσληψη 160 νέων υπαλλήλων σε επιχειρήσεις ύδρευσης και φορείς 18 δήμων ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το νέο προσωπικό, όπως προκύπτει από την εγκριτική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλου 30920, θα υπογράψει σύμβαση 8 μηνών

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού προηγουμένως λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει συνεχόμενα ”πακέτα” νέων θέσεων, που εξαιρούνται από την απαγόρεσυη προσλήψεων.

 • 51 προσλήψεις στη Νέα Προποντίδα

Με 51 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Νέας Προποντίδας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

7 ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων

2 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (Φορτωτών)

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( GRADER)

40 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 • 900 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών

Με 900 νέους υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε όλη την χώρα, μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα:

 • 841 συμβάσεις ορισμένου χρόνου (έως 11 μήνες)
 • 59 συμβάσεις μίσθωσης έργου (έως 1 έτος)

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

 • 3 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Με τρείς υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου(Ισοπεδωτή γαιών)

1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

1 ΥΕ Εργατών.

 • 20 προσλήψεις σε Ιστιαία-Αιδηψό

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

20 ΥΕ Εργατών

Διεύθυνση Κατάθεσης: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ.34200, Ιστιαία (υπόψη κ. Δημητρόπουλου Αθανασίου). Επικοινωνία: 222 6350014

 • 21 προσλήψεις στον Σαρωνικό

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 21 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία του Δήμου Σαρωνικού.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

2 ΔΕ Μαγείρων

2 ΔΕ Σερβιτόρων

3 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

14 ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων

 • 5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

5 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

 • 180 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών

Στην πρόσληψη 180 υπαλλήλων σε 15 δήμους όλης της χώρας προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών.

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, με σκοπό την ενίσχυση δομών διαφόρων ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν οι εξής δήμοι:

 • Γρεβενών
 • Κοζάνης
 • Πρέβεζας
 • Λιβαδειάς
 • Λεβαδέων
 • Χαλκιδέων
 • Ηρακλείου
 • Χανίων
 • Αλεξανδρούπολης
 • Ορεστιάδας
 • Νέστου
 • Αλμωπίας
 • Αγρινίου
 • Ερμιονίδας
 • Ναυπλιέων.
 • 3 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 18μηνη σύμβαση εργασίας.

 • 8 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

7 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

1 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)

 • 3 προσλήψεις στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη τριών υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, έδωσε το ΑΣΕΠ στον Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

 • 24 προσλήψεις σε Νεάπολη-Συκιές

Με 24 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Νεάπολης – Συκεών.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

20 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 • 411 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών

Με 411 νέους υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε όλη την χώρα, μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

 • 13 προσλήψεις στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Με 13 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

13 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

 • 2 προσλήψεις στην Δ.Ε.Η.

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

 • Αρχιτέκτονας μηχανικός
 • Βιολόγος

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης.

 • 15 προσλήψεις στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Με 15 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

2 ΠΕ Νοσηλευτών

5 ΤΕ Νοσηλευτών

3 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό

 • 67 προσλήψεις στον δήμο Θάσου

Με 67 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Θάσου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από 3 έως 5 μήνες.

11 ΔΕ Υπαλλήλων υποδοχής

3 ΔΕ Υπάλληλοι Σούπερ – Μάρκετ

11 ΔΕ Μπάρμαν

2 ΔΕ Ναυαγοσωστών

1 ΔΕ Νοσηλευτών

4 ΔΕ Φυλάκων νυκτοφυλάκων

35 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

 • 14 προσλήψεις στην Καβάλα

Με 14 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Καβάλας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας.

2 ΠΕ Ιατρών

2 ΔΕ Υπάλληλος υποδοχής

3 ΔΕ Λουτρονόμων

1 ΔΕ Φυλάκων νυκτοφυλάκων

1 ΔΕ Μαγείρων

3 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

2 ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων.

 • 113 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών

Με 113 νέους υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε όλη την χώρα, μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

 • 8 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Με 14 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

8 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 83100, Σάμος (υπόψη κ. Αφιανού Μαρίας) Επικοινωνία: 227 3023008.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προσλήψεις και θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα