ΑΣΕΠ 2021

ΑΣΕΠ 2021: Στην πλήρωση 126 μόνιμων θέσεων με 2 προκηρύξεις ΑΣΕΠ προχωρά το Δημόσιο. Διαβάστε στο xristika.gr τι αφορούν αλλά και πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας.

Αναλυτικά:

ΑΣΕΠ 2021: 76 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 • 32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • 23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2021-26/05/2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 

ΑΣΕΠ 2021: 50 άτομα Τακτικό Προσωπικό στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων Τακτικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

 • 32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • 9 άτομα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 9 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/05/2021-20/05/2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ 2021: Προσλήψεις στο Δημόσιο με τηλεργασία για πάντα!

Η πανδημία του κορονοϊού φέρνει αλλαγές ακόμα και στις προσλήψεις στο Δημόσιο καθώς έρχεται νέο νομοσχέδιο που αφορά αποκλειστικά θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω… τηλεργασίας!

Στόχος του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα παρέχεται σε οικειοθελή βάση, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να προσαρμοσθεί το ελληνικό δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα μέσω της αξιοποίησης των μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το δικαίωμα της τηλεργασίας θα το έχουν και όσοι θα προσληφθούν τώρα αλλά και στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους με τη σύμφωνη γνώμη του χωρίς μάλιστα να επηρεάζεται ο μισθός τους.

Αντιθέτως, το νομοσχέδιο θα προβλέπει τη χορήγηση ενός μικρού επιδόματος για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων που θα απορρέουν από την κατ’ οίκον εργασία και την προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μάλιστα συζητήσεις για νέες προσλήψεις στο Δημόσιο αποκλειστικά με τηλεργασία, οι οποίες θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ, μετά το τέλος της πανδημίας.

Οι συγκεκριμένες θέσεις θα είναι αποκλειστικά για τηλεργασία, όπως προαναφέρθηκε και δεν θα μπορούν να μετατραπούν σε δια ζώσης, ενώ θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη και δήλωση των υπαλλήλων.

Ωστόσο, δεν θα μπορούν να μετατραπούν όλες οι θέσεις σε καθεστώς τηλεργασίας και το πιθανότερο είναι ότι εκτός θα μείνουν οι θέσεις πρώτης γραμμής, για παράδειγμα όσες σχετίζονται με εξυπηρέτηση πολιτών και φυσικά θέσεις εργασία που αφορούν τα νοσοκομεία και την αστυνομία και που εκ του αποτελέσματος δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία.

Το νομοσχέδιο μάλιστα θα προβλέπει ακόμα και το χρόνο που θα μπορούν οι υπάλληλοι να τον διαθέτουν με τηλεργασία, με στόχο να μην αποκόπτονται εντελώς οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι από το εργασιακό περιβάλλον.

Αυτό, όπως εξετάζεται, θα μπορεί να γίνει με εφαρμογή τηλεργασία για συγκεκριμένες μέρες ανά μήνα ή ανά έτος.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης της; τηλεργασία, ο προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας θα είναι εκείνο που θα επιλέγει ποιοι μπορούν να υπαχθούν σε αυτή ενώ δεν αποκλείεται να αξιοποιείται η τηλεργασία μέσω κυλιόμενης βάρδιας.

Με το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε επιδιώκεται:

 • Η ενδυνάμωση εργαζομένων λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας.
 • Η διευκόλυνση εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (π.χ. ΑμεΑ).
 • Η ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κλπ.
 • Η προσέλκυση στελεχών
 • Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών και των εργαζόμενων από τη μείωση των μετακινήσεων
 • Η αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συνεπάγεται την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την προστασία περιβάλλοντος.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης, όπως της πανδημίας του covid-19
 • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα

ΑΣΕΠ 2021: Έρχεται η μεγάλη αλλαγή – Τι είναι το G Cloud

Στην ψηφιακή εποχή μπαίνει το ΑΣΕΠ καθώς προβλέπεται μεταξύ άλλων πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και σε mobile συσκευές, υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, ώστε να εκτελείται η εργασία των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. απομακρυσμένα και με ασφαλή τρόπο.

Πρόκειται για ορισμένες μόνο λειτουργίες του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Α.Σ.Ε.Π. & σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημόσιου Τομέα», η προγραμματική συμφωνία του οποίου υπεγράφη μεταξύ του ΑΣΕΠ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και θα αφορά από την μια πλευρά την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΕΠ στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον προσλήψεων του δημόσιου τομέα αλλά και την μετάβασή του στο κυβερνητικό νέφος G-Cloud.

Να σημειωθεί επίσης ότι προβλέπεται διασύνδεση με τρίτους φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της διαλειτουγικότητας, διερεύνηση για παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από το γραφείο κοινού του Α.Σ.Ε.Π. με ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (video conference), αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου ασφάλειας, με την επικαιροποίηση και υλοποίηση νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) της δημόσιας διοίκησης και ένταξή της στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, το έργο «Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Α.Σ.Ε.Π. στο Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον Προσλήψεων του Δημόσιου Τομέα» αποτελεί το κύριο σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ, με βάση τον σχεδιασμό εκ νέου και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ είναι να ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Το περιβάλλον υλοποίησης συνδέεται με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αφού συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Να αναφέρουμε ότι σήμερα το ΑΣΕΠ υποστηρίζεται μηχανογραφικά από την υλικοτεχνική υποδομή και τις εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου: e-ΑΣΕΠ.

Έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 10 χρόνια από το σχεδιασμό του υφιστάμενου e-ΑΣΕΠ και 4 χρόνια από την παραγωγική του λειτουργία, το νέο έργο θα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν προκύψει ή και είναι σε εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο έργο για την μετάβαση του ΑΣΕΠ στο G-Cloud» που αποτελεί τον βασικό και ολοκληρωμένο κορμό υλοποίησης ενόψει του εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και της ενίσχυσης του Α.Σ.Ε.Π., αναμένεται ότι θα εξασφαλιστούν οι βέλτιστες επιχειρησιακές μέθοδοι και διαδικασίες από άποψη ταχύτητας και αξιοπιστίας ενόψει του διαγωνισμού που αναμένεται να γίνει το τρίτο τρίμηνο του 2022.