Άσχημα νέα για τον Μπουτάρη: Εντείνεται η ανησυχία παρά τα κέρδη

Μπουτάρης: Διεύρυνση ζημιών παρά την αύξηση τζίρου το 2021. Οι στόχοι του business plan. Πώς θα καταφέρει να σώσει την παρτίδα. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Βελτιωμένο τζίρο και μικτή κερδοφορία εμφάνισε ο όμιλος Μπουτάρη το 2021 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,88 εκατ. ευρώ (+17,37% από το 2020) και τα μικτά κέρδη σε 2,82 εκατ. (+48,06%.

Ωστόσο EBITDA και προ φόρων αποτελεσμάτων μεγέθυναν το αρνητικό τους πρόσημο ανερχόμενα σε ζημιές 6,86 εκατ. και 13,28 εκατ. αντίστοιχα.

Μπουτάρης: Πού εστίασε όμιλος το 2021

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, από την έναρξη του 2021, η βασική εταιρεία του ομίλου είχε βάλει τους εξής στόχους:

την επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδίου της συμφωνίας εξυγίανσης και την προσπάθεια ανάπτυξης της στις αγορές που δραστηριοποιείται
την δρομολόγηση σε συμφωνία με τις τράπεζες και κάποιο επενδυτή, διαδικασιών για εξυγίανση της Μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας.

Κάτω από το ασφυκτικό πλαίσιο που λειτούργησε λόγω έλλειψης ρευστότητας, σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις ότι «πέτυχαμε μια μικρή ανάκαμψη του κύκλου εργασιών το 2021 σε σχέση με το 2020 αλλά παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019, με τις απώλειες το 2021 σε σχέση με τον τζίρο του 2018 να ανέρχονται σε 8,6% και σε σχέση με το 2019 σε 1,7%.

Μπουτάρης: Η διάρθρωση του τζίρου

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας συνίσταται ως εξής:

ένα σημαντικό ποσοστό, 40% περίπου, αφορά σε συναλλαγές με τα super market με σχετικά ψηλό δείκτη φερεγγυότητας.
Ποσοστό περίπου 21% του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές και διασπορά πελατολογίου µε αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις, µε τις οποίες υφίσταται ως επί το πλείστον μακροχρόνια συνεργασία σε 25 χώρες σημαντικότερες των οποίων είναι Η.Π.Α, Καναδάς, Χώρες κεντρικής Ευρώπης, Αυστραλία.

Το υπόλοιπο ποσοστό, περίπου 39% του κύκλου εργασιών, αφορά σημαντική διασπορά πελατών στην εγχώρια αγορά

Μπουτάρης: Οι συμφωνίες εξυγίανσης

Θυμίζουμε ότι στις 30 Μαρτίου 2022 υπεγράφησαν οι Συμφωνίες εξυγίανσης και κατετέθησαν στο αρμόδιο Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας) όπου συζητήθηκαν πριν από μερικές ημέρες. Αυτές οι Συμφωνίες προβλέπουν:

Το σύνολο των ακινήτων της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας (οικόπεδα και κτίρια σε Μενεμένη και Πικέρμι), πλην του ιστορικού οινοποιείου της θυγατρικής εταιρείας στη Νάουσα (κτίριο Ζαφειράκη), θα μεταφερθεί στον επενδυτή ή σε εταιρεία συμφερόντων του (Premia και Sterner Stenhus).

Το σύνολο του λοιπού ενεργητικού της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού οινοποιείου της Εταιρείας στη Νάουσα θα μεταφερθεί στη νέα εταιρεία (με εξαίρεση περιουσιακών μηδενικής αξίας).

Μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας (ύψους €3,6 εκατ. για τη θυγατρική και 0,1 εκατ. για τη Μητρική ) θα μεταφερθεί στη νέα εταιρεία.

Μπουτάρης: Διασφάλιση βιωσιμότητας

Σύμφωνα με τη διοίκηση, «οι Συμφωνίες εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης, θα διασώσουν την θυγατρική και τον όμιλο και θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητάς τους.

Επιπλέον, οι συμφωνίες αναμένεται να διασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας αλλά και συνθήκες μακροπρόθεσμης επιβίωσης».

Μπουτάρης: Στόχοι

Οι Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου περιλαμβάνουν τα εξής:

Βέλτιστη αξιοποίηση των μονάδων παραγωγής που μεταφέρονται (τα 5 οινοποιεία/ αμπελώνες και τα 2 εμφιαλωτήρια στην Νάουσα και στην Σαντορίνη), της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας

Αύξηση των πωλήσεων σε Supermarket μέσω καλύτερης τοποθέτησης προϊόντων στα ράφια και στοχευμένες δράσεις προώθησης εντός των καταστημάτων

Αύξηση των πωλήσεων στο χονδρεμπόριο εφαρμόζοντας μία ανταποδοτική εμπορική πολιτική για την προώθηση των λιγότερο γνωστών στο ευρύ κοινό ετικετών, στοχευμένες συνεργασίες με νέους και παλιούς πελάτες και επέκταση στην αγορά της Νοτίου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της ομάδας των πωλήσεων της με την πρόσληψη νέων στελεχών

Αύξηση των εξαγωγών (κυρίως στις ΗΠΑ) μέσω επανεξέτασης των συνεργασιών με τους αντιπροσώπους της
Βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου της δραστηριότητας της εταιρείας, ο εκμοντερνισμός των δραστηριοτήτων της Νέας Εταιρείας και ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς

Υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού πλάνου κατά την περίοδο του επιχειρησιακού σχεδίου), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αναπτυξιακού πλάνου του επενδυτών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της νέας εταιρείας βάσει και των απαιτήσεων του κλάδου