Αποζημίωση 50.000 ευρώ από εταιρεία κινητής σε πολίτη: Δείτε το λόγο

Κινητή τηλεφωνία: Αποζημίωση 50.000 ευρώ σε συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών επιδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών!

Δείτε το σκεπτικό, με την απόφαση να ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας…

Αποζημίωση συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας λόγω πραγματοποίησης μη ζητηθεισών επικοινωνιών εκ μέρους του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπαγωγή της ενάγουσας στο μητρώο, (ειδικός κατάλογος συνδρομητών), του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, προκειμένου να μη λαμβάνει κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις.

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αποζημίωση λόγω διαφημιστικών κλήσεων. Δέχεται την αγωγή (Δημοσίευση στην συνδρομητική βάση νομικών δεδομένων ΝΟΜΟΣ)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Απόσπασμα

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι δικηγόρος, ότι είναι κάτοχος της με αριθμό ….. γραμμής κινητής τηλεφωνίας και συνδρομήτρια στην εταιρεία με την επωνυμία «…..», η οποία της παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και ότι με την εταιρεία με την επωνυμία …. της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η εναγόμενη, ουδέποτε την συνέδεε οποιαδήποτε συμβατική σχέση.

Αναφέρει ακόμα, ότι προς αποφυγή της πληθώρας κλήσεων που λαμβάνουν συνήθως οι συνδρομητές σταθερής αλλά και κινητής τηλεφωνίας, για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, ήδη από τις 01/11/2017, δήλωσε στην πάροχο, ότι δεν επιθυμεί να καταχωρηθεί ο αριθμός της τηλεφωνικής της σύνδεσης και τα στοιχεία της, σε ενοποιημένους ή και απλούς τηλεφωνικούς καταλόγους και ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικό υλικό από τρίτους. Εκθέτει δηλαδή, ότι υπήχθη στο μητρώο, (ειδικός κατάλογος συνδρομητών), του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, προκειμένου να μη λαμβάνει κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.

Συνεχίζοντας αναφέρει, ότι παρόλα τα παραπάνω, δέχτηκε πέντε κλήσεις από την εταιρεία με την επωνυμία ……., (στις 13/03/2018, 23/03/2018, 30/03/2018, 18/04/2018 και 25/04/2018), αν και ρητά κάθε φορά, ενημέρωνε την άνω εταιρεία ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικές κλήσεις. Εκθέτει επίσης, ότι οι άνω κλήσεις, έλαβαν χώρα σε ακατάλληλες ώρες και της προξένησαν ψυχική αναστάτωση, εκνευρισμό και την αποσυντόνισαν επαγγελματικά, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο δικόγραφο.

Με βάση τα παραπάνω, μετά τον περιορισμό του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, που έγινε με τις προτάσεις της και δήλωση της πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της 08ης 04-2019, ζητεί, να αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη οφείλει να της καταβάλει για τις πέντε παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις και οχλήσεις σε βάρος της, το ποσό των 10.000,00 ευρώ για έκαστη εξ αυτών και συνολικά το ποσό των 50.000,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, άλλως και όλως επικουρικώς, να αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη οφείλει να της καταβάλει λόγω αδικοπραξίας για τις πέντε τηλεφωνικές κλήσεις και οχλήσεις σε βάρος της το άνω ποσό των 10.000,00 ευρώ για έκαστη εξ αυτών και συνολικά το ποσό των 50.000,00 ευρώ, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να παραλείπει παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον, ήτοι να την καλεί στον υπ’ αριθ. …… αριθμό κινητού τηλεφώνου, για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για οποιοδήποτε διαφημιστικό σκοπό και να απειληθεί εναντίον της χρηματική ποινή 12.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση της υποχρέωσής της αυτής και τέλος ζητεί τη δικαστική της δαπάνη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η εναγόμενη οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 50.000,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των 1.500,00 ευρώ

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στην Αθήνα στις 22/3/2022

Εγγραφή στα μητρώα αντιρρήσεων

Προστασία των καταναλωτών, ώστε να μη λαμβάνουν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, με εγγραφή στα μητρώα αντιρρήσεων, που τηρούνται δημόσια από τις εταιρείες τηλεφωνίας

Τι είναι τα μητρώα αντιρρήσεων

Τα μητρώα αντιρρήσεων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 3471/2006 και τηρούνται υποχρεωτικά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Σε αυτά δικαιούνται να εγγράφονται συνδρομητές τους δωρεάν, ώστε να μη λαμβάνουν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, ιδίως για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μητρώα αντιρρήσεων είναι δημόσια. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να προβεί σε προωθητικές κλήσεις δικαιούται να τα λάβει, ώστε να μην καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτά.

Κινητή τηλεφωνία: Δυο νέοι παίκτες στην ελληνική αγορά smartphones – Δείτε τι προσφέρουν

Έντονη κινητικότητα εκδηλώνεται αυτή την περίοδο στην ελληνική αγορά smartphones, καθώς δύο νέοι παίκτες αναμένεται να προσθέσουν τα brands τους σε αυτά που ήδη διατίθεται στη χώρα.

Η κινεζική vivo ήδη ανακοίνωσε την έλευσή της στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από τον Μάιο, ενώ και η «ομογάλακτη» -επίσης κινεζική- Oppo μεθοδεύει την είσοδό της στην ελληνική αγορά μέχρι το καλοκαίρι.

Την έλευση των νέων αναμένουν, εκτός από τους ίδιους τους καταναλωτές, και οι κατασκευαστές που ήδη έχουν παρουσία στην Ελλάδα, με τον ανταγωνισμό να παίρνει θέση μάχης. Ήδη η αγορά των smartphones στη χώρα μας, όπως και παγκοσμίως, βρίσκεται σε αναταραχή με τον πόλεμο και το οικονομικό τσουνάμι που προκαλεί να περιορίζει την οικονομική δύναμη των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, η αγορά –όπως μετέφερε στο powergame.gr στέλεχος που την παρακολουθεί στενά– νιώθει ακόμη την ανάσα της πανδημίας, η οποία σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση, δημιουργεί αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τον φόβο για νέες ελλείψεις να είναι ορατός. Οι εν λόγω προκλήσεις κάθε άλλο παρά ψαλιδίζουν τα πλάνα των κατασκευαστών -και- για την ελληνική αγορά.

«Η vivo, μία από τις κορυφαίες εταιρείες smartphones, παγκοσμίως, ήρθε και στη Ελλάδα, δηλώνοντας έτοιμη να πρωταγωνιστεί και στην ελληνική αγορά, μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Με αυτό τον τρόπο γνωστοποίησε η κινεζική εταιρεία το ντεμπούτο της στη Ελλάδα

Κινητή τηλεφωνία: Ποια είναι η vivo

Η vivo, ένας εκ των κορυφαίων κατασκευαστών smartphones παγκοσμίως, έχει προγραμματίσει να λανσάρει στην Ελλάδα συσκευές στη μεσαία και high-end κατηγορία. Η εταιρεία έχει διαγνώσει την τάση που επικρατεί -και- στην ελληνική αγορά, όπου οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο premium και ακριβές συσκευές, καθώς εν μέσω πανδημικής κρίσης το smartphone έχει εξελιχθεί σε καθημερινό «πολύ-εργαλείο» για τους καταναλωτές.

Η κινεζική εταιρεία έχει υψηλούς στόχους για την ελληνική αγορά smartphones, διεκδικώντας μερίδιο της τάξης του 10% εντός της προσεχούς διετίας. Σήμερα η vivo, η οποία τον Νοέμβριο του 2019 ίδρυσε τα ευρωπαϊκά της γραφεία στο Ντίσελντορφ Γερμανίας, μετρά 400 εκατ. πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, με την Ευρώπη να βρίσκεται υψηλά στη στρατηγική των πωλήσεών της.

Η εταιρεία, που έχει παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, με παγκόσμιο μερίδιο 9%, κατέχει την πρώτη θέση στην κινεζική αγορά smartphones για το 2021, ενώ όσον αφορά τις 5G συσκευές κατέχει σταθερά την τρίτη θέση με 12,9% μερίδιο αγοράς. «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με την άφιξη της vivo στην Ελλάδα, καθώς οι κινητές συσκευές της εταιρείας μπορούν να καλύψουν τις τεχνολογικές απαιτήσεις και του ελληνικού κοινού» σχολίασε σχετικά με την είσοδο της vivo στην Ελλάδα ο κ. Λυκούργος Σαμαρτζής Εμπορικός Διευθυντής του ελληνικού γραφείου.

Κινητή τηλεφωνία: Ποια είναι η Oppo

Με έντονους ρυθμούς προετοιμάζει την έλευσή της στην Ελλάδα και η επίσης κινεζική Oppo, η οποία έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να πλασαριστεί στην πρώτη πεντάδα των πιο ισχυρών κατασκευαστών του κόσμου. Η εταιρεία φαίνεται να έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες κινήσεις για την είσοδό της στην εγχώρια αγορά και στην εγκατάσταση γραφείου επί ελληνικού εδάφους, με το λανσάρισμα στην Ελλάδα να αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys, η OPPO κατέλαβε στο σύνολο του 2021 την τέταρτη θέση της παγκόσμιας αγοράς smartphones, πετυχαίνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 22% και μερίδιο αγοράς 11%.

Η έλευση των Oppo και vivo κάθε άλλο παρά αφήνει αδιάφορους τους παίκτες, που ήδη δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά. Μια αγορά, η οποία σήμερα είναι συγκεντρωμένη στα χέρια των 4 κατασκευαστών που ήδη έχουν παρουσία στην Ελλάδα, και ελέγχουν το 90% των πωλήσεων.

Οι γνώστες της αγοράς προεξοφλούν ένταση του ανταγωνισμού στον χώρο, με δεδομένη την πίεση των προϋπολογισμών των καταναλωτών, αλλά και των αστάθμητων παραγόντων (πανδημία, πόλεμος), που δεν αποκλείεται να φέρουν νέες ανατιμήσεις στις τιμές των συσκευών.

Κινητή τηλεφωνία: Η ελληνική αγορά

Το 2021 διατέθηκαν στην ελληνική αγορά 1,9 εκατ. smartphones, όγκος αυξημένος κατά 6,5% έναντι του 2020, όταν οι αντίστοιχες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 1,78 εκατ. συσκευών. Η αγορά κατέγραψε ισχυρή άνοδο της τάξης του 20% σε επίπεδο αξίας, με τις πωλήσεις να αντιστοιχούν σε 630 εκατ. ευρώ από περίπου 525 εκατ. ευρώ το 2020.

Για το σύνολο του 2021, την πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς από πλευράς όγκου πωλήσεων κατέλαβε η Samsung, με μερίδιο 39%, η Xiaomi, με 36% ενώ ακολούθησε η Apple με μερίδιο αγοράς 10% και οι realme και Ηuawei οι οποίες συγκέντρωσαν το 3% της αγοράς, ενώ η TCL-Alcatel συγκέντρωσε μερίδιο 2,5%.

Σε επίπεδο αξίας πωληθέντων συσκευών, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, την πρωτιά κατέκτησε η Samsung (μερίδιο 39%), ενώ ακολούθησε η Apple στη δεύτερη θέση (με 31%) και η Xiaomi στην τρίτη (με το 25% της αξίας των πωληθέντων συσκευών). Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι real me και TCL-Alcatel (με μερίδιά 3% και 2,5% αντίστοιχα).