Απόφαση – σταθμός από τα Goody’s: Δείτε τη μεγάλη αλλαγή στην οποία προχωρά η αλυσίδα

Gooody’s: Δημιουργεί ισχυρό σχήμα στην εστίαση. Που στοχεύει το σχέδιο συγχώνευσης. Με την ολοκλήρωση επομένως της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της “Food Center Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Διατροφής” θα ανέρχεται σε €838.890 και θα διαιρείται σε 27.963 μετοχές ονομαστικής αξίας €30 η κάθε μια. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Σχέδιο συγχώνευσης θυγατρικών της προωθεί η Goody’s με στόχο να δημιουργήσει μια εταιρεία που θα πρωταγωνιστήσει στο χώρο της εστίασης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της.

Πρόκειται για τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης από την “Food Center Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Διατροφής” των εταιρειών:

 • Caprese
 • Χώρος Κολωνακίου
 • Άλυσις Μονοπρόσωπη

Goody’s: Σύμφωνα με τη διοίκηση της Goody’s, με την εν λόγω συγχώνευση:

 • θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων
 • προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών
 • η απορροφώσα εταιρεία, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης
 • θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι τόσο η απορροφώσα όσο και οι απορροφούμενες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους
 • θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών, θα καταστούν βιώσιμες και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητα τους

Με την ολοκλήρωση επομένως της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της “Food Center Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Διατροφής” θα ανέρχεται σε €838.890 και θα διαιρείται σε 27.963 μετοχές ονομαστικής αξίας €30 η κάθε μια.

Goody’s: Food Center Μονοπρόσωπη

Η Food Center Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Διατροφής, η οποία έκλεισε το 2022 με πωλήσεις €7,76 εκατ. και ζημίες €609 χιλ., εκμεταλλεύεται τα παρακάτω καταστήματα:

 • La Pasteria, εντός του εμπορικού κέντρου Athens Metro Mall
 • La Pasteria, σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 10 & Κυριαζή 40, στην Κηφισιά
 • Flocafe Espresso Room, σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 10 & Κυριαζή 40, στην Κηφισιά
 • La Pasteria, εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall
 • La Pasteria, σε μισθωμένο ακίνητο επί της Λεωφόρου Πεντέλης 73, στο Χαλάνδρι
 • La Pasteria σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Αγίου Ιωάννη 19, στην Αγία Παρασκευή
 • It’s All Greek, εντός του εμπορικού πάρκου McArthurGlen στη θέση Γυαλού στα Σπάτα

Goody’s: Χώρος Κολωνακίου

Η Χώρος Κολωνακίου, η οποία έκλεισε το 2022 με πωλήσεις €2,41 εκατ. και ζημίες €123 χιλ.,  εκμεταλλεύεται δύο εστιατόρια ιταλικής κουζίνας, La Pasteria, σε μισθωμένα ακίνητα:

 • επί της οδού Βαλαωρίτου 15 στην Αθήνα
 • στο 11ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Νέων Μουδανίων στη Θέρμη εντός του εμπορικού κέντρου Cosmos

Goody’s: Caprese

Η Caprese, η οποία έκλεισε το 2022 με πωλήσεις €1,91 εκατ. και κέρδη προ φόρων €24 χιλ.,  εκμεταλλεύεται το εστιατόριο ελληνικής κουζίνας, Kuzina, σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Αδριανού 9, στην Αθήνα.
Άλυσις Μονοπρόσωπη

Η Άλυσις Μονοπρόσωπη, η οποία έκλεισε το 2022 με πωλήσεις €715 χιλ. και ζημίες €56 χιλ.,  εκμεταλλεύεται εστιατόριο ιταλικής κουζίνας La Pasteria, σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 15, στη Νέα Σμύρνη.