Αναδρομικά Συνταξιούχων 2020: Επίσημο – Δείτε πότε θα γίνει η πληρωμή τους

Αναδρομικά Συνταξιούχων 2020: Ο Οκτώβριος θα αποχωρήσει αφήνοντας τους συνταξιούχους με γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς θα καταβληθούν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων μαζί με τις κανονικές και τις επικουρικές!

Να σημειωθεί εδώ πως συνολικά θα καταβληθούν αναδρομικά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχους, που είχαν υποστεί μνημονιακές περικοπές. Πρόκειται για αναδρομικά έντεκα μηνών (από τον Ιούνιο του 2015 έως και το Μάιο του 2016), τα οποία αφορούν στις κύριες συντάξεις.

Τα αναδρομικά στους συνταξιούχους θα καταβληθούν χωρίς την προκαταβολική παρακράτηση του φόρου 20%, ενώ θα είναι ακατάσχετα και ασυμψήφιστα με βεβαιωμένα χρέη. Τα αναδρομικά, ωστόσο, θα φορολογηθούν κανονικά αφού αποτελούν εισόδημα από συντάξεις.

Τα αναδρομικά είναι συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, τα οποία θα λάβουν εντός Οκτωβρίου 1.100.000 συνταξιούχοι και αφορούν αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 για την περίοδο Ιουλίου 2015 – Μαΐου 2016.

Από το ποσό του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ, περίπου 892 εκατομμύρια ευρώ αφορούν συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 496 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε συνταξιούχους του δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται πως όσοι λάβουν τα συγκεκριμένα αναδρομικά οφείλουν να παραιτηθούν από περαιτέρω δικαστικές διεκδικήσεις.

Στις κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν τα παλαιά αναδρομικά περιλαμβάνονται:

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας και αναπηρίας, που έπαιρναν οριστική κύρια σύνταξη στο διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και είχαν τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που τους επιστρέφονται.

Οι συνταξιούχοι με δύο ή και περισσότερες κύριες συντάξεις.

Οσοι είχαν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Ιούνιο του 2015 και πληρώθηκαν μετά το 2016 με προσωρινές ή οριστικές συντάξεις.

Οι κληρονόμοι συνταξιούχων.

Οσοι είχαν μόνο προσωρινή σύνταξη στο 11μηνο των αναδρομικών.

Οι συνταξιούχοι που είχαν απασχόληση για όλο το 11μηνο ή για μικρότερο διάστημα.

Το ύψος των αναδρομικών κυμαίνεται για κάθε συνταξιούχο από 550 έως 7.800 ευρώ μεικτά, και μεσοσταθμικά έως 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα όσοι είχαν το 2012 άθροισμα συντάξεων:

1.000-1.100 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 550 ευρώ.

1.100-1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 800 ευρώ.

1.500-2.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 2.600 ευρώ.

2.000-3.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 5.500 ευρώ.

Τα μεγάλα ποσά που αγγίζουν και ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ αφορούν κυρίως συνταξιούχους με άθροισμα συντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δύο ή περισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και γήρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά.) και υψηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ – τραπεζών και του Δημοσίου που είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

Αναδρομικά Συνταξιούχων 2020: Οι μεγάλοι χαμένοι και οι κερδισμένοι

«Ψαλιδισμένο» κατά 30% θα είναι το 11μηνο των αναδρομικών για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στους συνταξιούχους του Δημοσίου επιστρέφονται τα ποσά από την μείωση του νόμου 4093/2012, που επέβαλλε κλιμακωτό «ψαλίδι» 5% – 20% σε συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ, όχι όμως και η περικοπή του νόμου 4051 του 2012, η οποία επιστρέφεται μόνο στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και αφορά συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ.

Ετσι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν πίσω τα ποσά του 11μήνου που αντιστοιχούν σε μια μείωση και ειδικότερα το «ψαλίδι» 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500 και 3.000 στο άθροισμα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα.

Αλλωστε, με την απόφαση 1277/2018 της Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του ν. 4093/2012, που αφορούσε τις περικοπές των συντάξεων Δημοσίου πάνω από τα 1.000 ευρώ. Η ίδια φόρμουλα που εφαρμόζεται στο Δημόσιο – με τη μονή επιστροφή για τις συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ – θα ισχύσει και για τους συνταξιούχους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε άλλα πρώην Ταμεία, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων.

Ολοι οι παλιοί συνταξιούχοι δεν θα λάβουν αναδρομικά για επικουρικές συντάξεις και δώρα, ούτε για το συγκεκριμένο διάστημα των 11 μηνών (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016).

Με αυτό ως δεδομένο, οι χαμηλοσυνταξιούχοι από όλα τα πρώην Ταμεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με μικτό συνταξιοδοτικό εισόδημα το 2012 κάτω από 1.000 ευρώ δεν θα λάβουν τώρα αναδρομικά.

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (πρώην ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών και ΟΑΕΕ) θα λάβουν πίσω τα ποσά του 11μήνου που αντιστοιχούν σε δύο μειώσεις και ειδικότερα τη μείωση 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε τα 300 ευρώ (νόμος 4051/2012), καθώς και τη μείωση της κύριας σύνταξης με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000 και 3.000 στο άθροισμα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα

Οσοι έχουν προσφύγει δικαστικά στην περίπτωση που στο μέλλον τα δικαστήρια τους δικαιώσουν, τα ποσά που θα κερδηθούν θα καταβληθούν ανά δικαστική απόφαση αφαιρουμένων των αναδρομικών που έκαστος των συνταξιούχων θα λάβει επί του παρόντος.

Για όσους δεν έχουν καταβάλει αγωγές η καταβολή των αναδρομικών κλείνει το θέμα και δεν μπορεί να διεκδικηθεί κάτι νέο. Από την ημερομηνία καταβολής των χρημάτων καμιά άλλη απαίτηση δεν μπορεί να σταθεί.

Θα καταβληθούν «έξτρα» αναδρομικά στους συνταξιούχους ναυτικούς του πρ. ΝΑΤ. Συγκεκριμένα επιστρέφεται( για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016), η μείωση 7% που είχε επιβληθεί από το 2012 και με βάση ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργών, στις κύριες συντάξεις των απόμαχων ναυτικών του πρ. ΝΑΤ.

Τα ποσά που θα καταβληθούν στους συνταξιούχους είναι άτοκα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα από το Δημόσιο ή τρίτους και δεν μπορούν να δεσμευτούν ή να συμψηφιστούν με βεβαιωμένα χρέη, προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα ποσά θα δοθούν τώρα χωρίς παρακράτηση φόρου και χωρίς παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Τα ποσά που θα δοθούν θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Δηλαδή τα ποσά θα φορολογηθούν ως κανονικό εισόδημα του χρόνου και δεν θα γίνει προκαταβολικά η φορολόγησή τους εξετάζεται να δοθούν και σε κληρονόμους.

Αμέσως μετά την καταβολή των αναδρομικών τόσο για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όσο και του Δημοσίου δεν υφίσταται κάποια μελλοντική αξίωση για μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τις εκκρεμείς δίκες ενώπιον των δικαστηρίων, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο 11μηνο.

Υπογραμμίζεται ότι νέο χρονοδιάγραμμα καταβολής των άλλων αναδρομικών διαμορφώνεται ως εξής:

Στα μέσα Οκτωβρίου θα καταβληθούν και τα αναδρομικά των συντάξεων χηρείας που δεν έχουν ακόμη αυξηθεί από το 50% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Ειδικότερα θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις χηρείας που αντιμετώπισαν το πρόβλημα του 50% που έπρεπε να γίνει 70% και αφορά έναν ολόκληρο χρόνο. Οι συγκεκριμένες συντάξεις θα λάβουν το 70% συν τα αναδρομικά τους για έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Οκτώβριος 2020: Αυξήσεις ως 288 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους με προσωρινή σύνταξη από τον Μάιο του 2016 και μετά. Τα αναδρομικά θα είναι ως και 50 μηνών.

Νοέμβριος 2020: Καταβάλλονται αυξήσεις ως 75% στις συντάξεις των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, με αναδρομικά 9 μηνών.

Δεκέμβριος 2020: Ερχεται ο επανυπολογισμός κύριων συντάξεων με 30 έτη ασφάλισης και πάνω με αυξήσεις ως και 8% με αναδρομικά 12μήνο (από Οκτώβριο του 2019).

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr