Αναδρομικά 2021: Ποιοι θα πάρουν έως 6.000 ευρώ – Αναλυτικά παραδείγματα

Αναδρομικά συντάξεων 2021: «Κλείδωσαν» τα αναδρομικά 11 μηνών για επικουρικές και Δώρα συντάξεων για τις διεκδικήσεις περίπου 400.000 συνταξιούχων, όπως δείχνουν οι «προδικαστικές» αποφάσεις που βγαίνουν μέχρι στιγμής και στις οποίες δικαιώνονται προσφυγές που ήταν σε εκκρεμότητα.

Τα ποσά ξεκινούν από 980 ευρώ και ξεπερνούν τα 4.500 ευρώ. Για κάποιες περιπτώσεις, όπως προκύπτει από τις εν λόγω αποφάσεις, μπορεί να φτάνουν και τις 6.000 ευρώ.

Αυτό που καταγράφεται σε αρκετές προδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Πρωτοδικεία από τις αρχές του 2021 είναι ότι οι περικοπές των νόμων 4051 και 4093 κρίνονται αντισυνταγματικές και στη βάση των επιστροφών 11μήνου που πληρώθηκαν στις κύριες συντάξεις, μετά την 1439/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι δικαστές έρχονται τώρα και επεκτείνουν τις επιστροφές σε επικουρικές και Δώρα.

Επειδή όμως οι αγωγές όταν είχαν ασκηθεί περιλάμβαναν και τις μειώσεις για τις κύριες συντάξεις στις οποίες επεστράφησαν αναδρομικά 11 μηνών, οι δικαστές ζητούν από τους συνταξιούχους και τον ΕΦΚΑ να προσκομίσουν ξεχωριστά τις μειώσεις των επικουρικών και των Δώρων για το ίδιο 11μηνο, ώστε σε επόμενη τελική δίκη να προσδιοριστούν τα ποσά που θα πρέπει να πληρωθούν.

Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις είναι προδικαστικές και η οριστική απόφαση μετατίθεται σε επόμενη δίκη, που ορίζεται εντός τριμήνου.

Αναδρομικά συντάξεων 2021: Δικαίωση

Σε μία από αυτές τις αποφάσεις, την οποία φέρνει στη δημοσιότητα κατ’ αποκλειστικότητα ο Ελεύθερος Τύπος, δικαιώνονται προσφυγές 49 συνταξιούχων για αναδρομικά σε επικουρικές και Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Στην απόφαση αυτή, με αριθμό 852/2021 που εξέδωσε στις 29/1/2021 το 31ο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, αφού αναλύονται όλα τα δεδομένα, το σκεπτικό του δικαστή καταλήγει ως εξής: «Κατόπιν τούτων το δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως περιορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 η κύρια και η επικουρική σύνταξη των εναγόντων, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων επιδομάτων εορτών και αδείας, κατά το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 ως 30/4/2016, κατά τα εν μέρει βασίμως κρινόμενα με την εν λόγω αγωγή». Επειδή όμως, όπως αναφέρει η απόφαση, στην αγωγή περιλαμβάνονται και διεκδικήσεις για τις κύριες συντάξεις που έχουν πληρωθεί για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, ζητείται από τον ΕΦΚΑ «…να προσκομίσει εντός 60 ημερών στοιχεία για το ακριβές ύψος των περικοπών που επιβλήθηκαν στην κύρια και την επικουρική σύνταξη των εναγόντων κατά το χρονικό διάστημα 11/6/2015 έως 30/4/2016, περιλαμβάνοντας και τα αναλογούντα Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας, καθώς και το ποσό που τυχόν επιστράφηκε σε κάθε ενάγοντα σύμφωνα με το άρθρο 114 του νόμου 4714/2020». Η νέα δίκη για την εν λόγω υπόθεση ορίστηκε για 12/4/2021.

Το σύνολο των διεκδικήσεων για τους 49 συνταξιούχους περιλαμβάνει την επιστροφή μειώσεων κύριων, επικουρικών και Δώρων από 1ης/1/2012 ως και 30/4/2016, πλην όμως το δικαστήριο αποφαίνεται για επιστροφές μόνον για το διάστημα Ιουνίου 2015-Απριλίου 2016 και όσον αφορά τις επικουρικές και τα Δώρα το τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί θα προκύψει από τον ακριβή υπολογισμό των περικοπών για το επίμαχο 11μηνο και αφού αφαιρεθούν τα αναδρομικά που ήδη πληρώθηκαν στις κύριες συντάξεις. Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχος που διεκδικεί 25.646 ευρώ από μειώσεις και Δώρα επικουρικής σύνταξης για τα έτη 2012-Απρίλιο 2016, θα πληρωθεί κατ’ αναλογία με περίπου 6.000 ευρώ για το ενδεκάμηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

* Συνταξιούχος που διεκδικεί 4.207 ευρώ από 2012 ως τον Απρίλιο του 2016, θα πληρωθεί κατ’ αναλογία με αναδρομικά 11μήνου 982 ευρώ.

* Συνταξιούχος που διεκδικεί 24.370 ευρώ από μειώσεις και Δώρα επικουρικής σύνταξης από 2012 ως τον Απρίλιο του 2016, θα πληρωθεί κατ’ αναλογία με αναδρομικά 11μήνου περίπου 5.703 ευρώ.

* Συνταξιούχος που διεκδικεί 15.792 ευρώ από μειώσεις και Δώρα επικουρικής σύνταξης από 2012 ως τον Απρίλιο του 2016, θα πληρωθεί κατ’ αναλογία με αναδρομικά 11μήνου περίπου 3.696 ευρώ.

* Συνταξιούχος που διεκδικεί 17.012 ευρώ από μειώσεις και Δώρα επικουρικής σύνταξης από 2012 ως τον Απρίλιο του 2016, θα πληρωθεί κατ’ αναλογία με αναδρομικά 11μήνου 3.981 ευρώ.

Αναδρομικά συντάξεων 2021: Συμψηφισμοί

Ο ΕΦΚΑ μάλιστα είπε στο δικαστήριο (και το υποστηρίζει σε όλες τις εκκρεμείς δίκες) ότι στον συμψηφισμό με αναδρομικά που πληρώθηκαν θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιστροφές που πήραν οι συνταξιούχοι από τις λάθος κρατήσεις των εισφορών ασθένειας! Οι εν λόγω κρατήσεις επεστράφησαν με το άρθρο 2 του νόμου 4501/2017, διότι όπως πρώτος είχε αποκαλύψει ο «Ε.Τ.» με δημοσιεύματά του από το 2014, τα Ταμεία υπολόγιζαν μεν την εισφορά ασθένειας στη μικτή κύρια σύνταξη και την αφαιρούσαν πριν το φόρο, ενώ θα έπρεπε είτε να την αφαιρούν εξαρχής, ώστε να είναι μικρότερες και οι μνημονιακές μειώσεις, είτε να επιβάλουν την εισφορά ασθένειας μετά τις μειώσεις, σε χαμηλότερο ποσό σύνταξης, όπως και έγινε, αφού πρώτα επιστράφηκαν οι παράνομες κρατήσεις.

Τι θα γίνει με 450.000 που δεν έχουν κάνει αγωγή

Οι μεν 400.000 που έχουν αγωγές «κλειδώνουν» όπως φαίνεται το 11μηνο των αναδρομικών στις επικουρικές τους και τα Δώρα.

Υπάρχουν όμως και άλλοι 450.000 συνταξιούχοι χωρίς αγωγές και είναι πιθανό να πάρουν είτε ολόκληρο το 11μηνο αναδρομικών είτε τα αναδρομικά 5 μηνών για το διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2016, για το οποίο η 5ετής παραγραφή επέρχεται στο τέλος του 2021 ενώ τα αναδρομικά Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2015 έχουν παραγραφεί τον Δεκέμβριο του 2020 και δεν διεκδικούνται με νέα αγωγή.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό σήμα για τα αναδρομικά θα δοθεί από το ΣτΕ καθώς αναμένεται να κρίνει αν ορθώς εξαιρέθηκαν οι επικουρικές από τα αναδρομικά 11 μηνών που πληρώθηκαν για τις κύριες ή όχι. Το γεγονός όμως ότι τα δικαστήρια έρχονται να προλάβουν το ΣτΕ, λέγοντας ουσιαστικά ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές, και στις επικουρικές για το ίδιο 11μηνο δείχνει μάλλον ότι προς την ίδια κατεύθυνση θα αποφασίσει και το ΣτΕ.

Αναδρομικά συντάξεων 2021: Προκαταβολή σε 33.000 συνταξιούχους

Στη λίστα πληρωμών του Απριλίου με τα 384 ευρώ τής προκαταβολής σύνταξης και με αναδρομικά από την ημερομηνία τής αρχικής τους αίτησης έχουν μπει μέχρι στιγμής περισσότεροι από 33.000 συνταξιούχοι.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ για την προκαταβολή και τα αναδρομικά είναι η 31η Μαρτίου 2021. Οσοι κάνουν τις αιτήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πληρωθούν τον Απρίλιο.

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι επιτρέπονται διορθώσεις σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ώστε να μην αποκλειστούν της παροχής αυτής συνταξιούχοι για τυπικούς λόγους. Η δυνατότητα τροποποίησης και αντικατάστασης στοιχείων επιτρέπεται από τους συνταξιούχους σε περιπτώσεις αιτήσεων που στοιχεία όπως ο αριθμός Πρωτοκόλλου Κατατεθείσας Αίτησης Συνταξιοδότησης, η ημερομηνία Υποβολής/Κατάθεσης Αίτησης Συνταξιοδότησης ή o πρώην Φορέας Υποβολής/Κατάθεσης Αίτησης Συνταξιοδότησης είναι διαφορετικά από αυτά που έχει στη διάθεσή του ο συνταξιούχος.

Αναδρομικά συντάξεων 2021: Τα ποσά ανά ταμείο

ΙΚΑ

Επικουρική σήμερα (με τις μειώσεις πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
295 92 37 2.075
266 83 33 1.877
259 81 32 1.822
248 77 31 1.748
240 75 30 1.690
229 72 29 1.616
191 40 11 992

ΔΗΜΟΣΙΟ

Επικουρική σήμερα (με τις μειώσεις πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
379 125 75 3.052
299 93 37 2.103
256 80 32 1.803
243 76 30 1.714
228 71 28 1.606
177 25 22 909
160 20 20 800

ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Επικουρική σήμερα (με τις μειώσεις πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
370 130 104 3.396
331 109 66 2.667
295 92 37 2.078
247 77 31 1.739
237 74 29 1.666
224 70 28 1.575
213 66 27 1.499

ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (*)

Επικουρική σήμερα (με τις μειώσεις πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
371 122 73 2.987
307 96 38 2.165
250 78 31 1.761
230 68 14 1.412
209 44 12 1.082
187 25 11 810
175 23 10 760

(*) Ενδεικτικά ποσά για συνταξιούχους από επικουρικά ταμεία δικηγόρων, μηχανικών, εμποροϋπαλλήλων, αρτοποιών, ηλεκτροτεχνιτών, Πρατηριούχων, ποτοποιίας-ζυθοποιίας κ.ά.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»