Αναδρομικά Συντάξεων 2021

Αναδρομικά Συντάξεων 2021: Πακέτο ως 3.400 ευρώ με δύο «σενάρια» πληρωμής, ένα για 400.000 συνταξιούχους που διεκδικούν επιστροφή χρημάτων με αγωγές και ένα δεύτερο για άλλους 700.000 που τα δικαιούνται μεν αλλά δεν τα έχουν κυνηγήσει δικαστικά, κρύβει η απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) περί τα τέλη Ιουνίου.

Οποια και αν είναι η ετυμηγορία των δικαστών, το βέβαιο είναι πως κερδίζονται οριστικά τα αναδρομικά 11 μηνών από τις μειώσεις επικουρικών συντάξεων και από τα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων για περίπου 400.000 συνταξιούχους, που κατέθεσαν αγωγές μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, καθώς αυτές οι διεκδικήσεις αναγνωρίζονται από το Νόμο 4714/2020.

Με το νόμο αυτόν πληρώθηκε ένα μέρος των αναδρομικών που αφορά επιστροφές 11 μηνών από αντισυνταγματικές περικοπές στις κύριες συντάξεις και έμειναν απ’ έξω τα αναδρομικά επικουρικών και τα Δώρα παρότι είχαν τις ίδιες αντισυνταγματικές περικοπές.

Ο νόμος λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα αναδρομικά επικουρικών και Δώρων μόνον όσοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020.

Αντίθετα, οι αγωγές μετά τον Οκτώβριο του 2020 καθίστανται ανίσχυρες σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, γιατί, όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 114, μετά την πληρωμή των ποσών για τις κύριες συντάξεις οι απαιτήσεις των συνταξιούχων αποσβένονται, εκτός όσων έχουν εκκρεμείς δίκες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και οι δίκες αυτές αφορούν σε αξιώσεις πέραν των αναδρομικών που πληρώθηκαν.

Η παράγραφος 4 αναφέρει επί λέξει: «Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 (αναδρομικά κύριων συντάξεων) οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11/6/2015 έως 12/5/2016 αποσβένονται». Και συνεχίζει η παράγραφος 5 ως εξής:

«Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά το χρόνο της δημοσίευσης του νόμου ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό από τα αναδρομικά κύριων συντάξεων».

Στην πράξη, ο νόμος λέει ότι όποιος πληρώθηκε τα αναδρομικά στην κύρια σύνταξη και διεκδικεί με αγωγές αναδρομικά επικουρικής σύνταξης και Δώρα, θα τα πάρει εφόσον δικαιωθεί από τα δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση να έχει ασκήσει αγωγή μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών της κύριας σύνταξης.

Οι αγωγές που έχουν κατατεθεί όμως μετά την πληρωμή δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το νόμο, πλην όμως την τελευταία λέξη για το αν οι αξιώσεις των συνταξιούχων για επιστροφές παράνομων μειώσεων αποσβένονται θα την πουν τα Πρωτοδικεία και ενδεχομένως πριν από αυτά το ΣτΕ στην απόφαση που θα βγει πολύ σύντομα από τη νέα πιλοτική δίκη που ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου του 2021.

Το ΣτΕ καλείται μεταξύ άλλων, πρώτον, να επικυρώσει ή να ακυρώσει τη διάταξη περί απόσβεσης των αξιώσεων που λέει η παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4714/2020 και, δεύτερον, να επαναβεβαιώσει τις παγιωμένες αποφάσεις του (2287-2288/2015) για την αντισυνταγμτικότητα των περικοπών που έγιναν με τους Νόμους 4054 και 4093 σε ποσά κύριων συντάξεων, σε ποσά επικουρικών συντάξεων και στα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Η υπόθεση-πιλότος που εξετάζεται στο ΣτΕ είναι από αγωγή αναδρομικών που κατέθεσε ο δικηγόρος-εργατολόγος Λουκάς Αποστολίδης, ενώ παράσταση έκαναν με συμπληρωματικές αγωγές και άλλοι δικηγόροι.

Το κλειδί της υπόθεσης, όπως εξηγεί στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο κ. Αποστολίδης, είναι ότι ακόμη και αν παρ’ ελπίδα το ΣτΕ ακυρώσει την επέκταση των αναδρομικών για αγωγές που ασκήθηκαν μετά την πληρωμή του Οκτωβρίου του 2020, θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για να δικαιωθούν μαζικά οι αγωγές από τις δίκες που ήταν σε εκκρεμότητα πριν από τις πληρωμές του Οκτωβρίου του 2020.

Σε αυτή την περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να εκδικάσουν μέσω των δικαστικών συμβουλίων όλες τις εκκρεμείς δίκες ώστε μέσα σε ένα χρόνο να έχουν πάρει τα αναδρομικά τους οι 400.000 συνταξιούχοι για τις περικοπές επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση Δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Αν όμως το ΣτΕ δεν επικυρώσει αυτό που λέει ο νόμος και διαφωνήσει στο ότι «οι αξιώσεις αποσβένονται για όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά τον Οκτώβριο του 2020», τότε υπάρχει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο, αν όχι η βεβαιότητα, ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν με κάποια νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης και οι περίπου 700.000 συνταξιούχοι που δεν έχουν κάνει αγωγές, αλλά δικαιούνται αναδρομικά επικουρικών και Δώρων!

Υπάρχει και ένα τρίτο «σενάριο» που λέει ότι ακόμη και αν δεν δώσει λύση το ΣτΕ στο αν αποσβένονται ή όχι οι αξιώσεις περί αναδρομικών, την τελευταία κουβέντα θα την έχουν τα Πρωτοδικεία που θα κληθούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τις αγωγές που κατατέθηκαν μετά το νόμο. Εστω και μια τέτοια αγωγή να ευδοκιμήσει, θα είναι από μόνη της πιλότος για 700.000 συνταξιούχους.

Αναδρομικά Συντάξεων 2021: Τα ποσά ανά ταμείο

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα ανώτατα και κατώτατα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από αναδρομικά επικουρικών συντάξεων και Δώρων επικουρικών διαφέρουν από Ταμείο σε Ταμείο γιατί σε άλλους συνταξιούχους με υψηλό άθροισμα συντάξεων επιβλήθηκαν μειώσεις με υψηλότερο συντελεστή, ενώ σε μικρότερα ποσά συντάξεων έγιναν και μικρότερες περικοπές και άρα είναι λιγότερα και τα αναδρομικά.

Προσοχή: Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η μείωση 30% που επιβλήθηκε μόνον στις επικουρικές συντάξεις ΙΚΑ για το τμήμα πάνω από τα 150 ευρώ πέραν των άλλων περικοπών που ίσχυσαν για όλους τους συνταξιούχους. Η μείωση αυτή δεν κρίθηκε αντισυνταγματική.

Τα δικαιούμενα αναδρομικά στις επικουρικές και τα Δώρα, ανά Ταμείο και ανά ποσό σύνταξης, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για συνταξιούχους ΙΚΑ που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 312 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.197 ευρώ, ενώ με επικουρικές των 170 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 710 ευρώ.
  • Για συνταξιούχους Δημοσίου με επικουρική σύνταξη 379 ευρώ αναδρομικά 3.052 ευρώ, ενώ με επικουρικές των 228 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 1.606 ευρώ.
  • Για συνταξιούχους Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με επικουρική σύνταξη 370 ευρώ αναδρομικά 3.396 ευρώ, ενώ με επικουρικές στα 213 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 1.499 ευρώ.
  • Για συνταξιούχους ΝΑΤ που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 481 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.565 ευρώ, ενώ για επικουρικές των 173 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 500 ευρώ. Σημειώνεται ότι στις επικουρικές του ΝΑΤ επιβλήθηκε μόνον η μείωση του Νόμου 4093.
  • Για συνταξιούχους άλλων Ταμείων (Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων, Δικηγόρων, Αρτοποιών κ.ά.) που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 371 ευρώ πριν το φόρο τα αναδρομικά από την επιστροφή των αντισυνταγματικών μειώσεων φτάνουν σε μέγιστο ποσό τις 2.987 ευρώ, ενώ για επικουρικές των 185 ευρώ τα αναδρομικά κυμαίνονται στα 453 ευρώ.

Αναδρομικά Συντάξεων 2021: Αναλυτικοί πίνακες

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11μηνων με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051Νόμου 4093
31297392.197
29592372.075
27786351.950
26683331.877
25981321.822
24877311.748
24075301.690
22972291.616
22169281.556
20342121.055
1812411785
1692010710

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051Νόμου 4093
379125753.052
342113682.753
332109662.671
318105632.559
31097392.186
29993372.103
28388351.997
27185341.911
25680321.803
24376301.714
22871281.606
20555261.349

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051Νόμου 4093
3701301043.396
348122983.197
331109662.667
29999592.410
29592372.078
28288351.988
27285341.919
26081321.829
24777311.739
23774291.666
22470281.575
21366271.499

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ (επιστρέφεται μόνον η μείωση Νόμου 4093)

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαία μείωση ν. 4093 που επιστρέφεταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
4811352.565
3441822.771
2841502.284
2421061.705
2291001.614
218751.317
204701.233
180861.346
19351991
20812603
19011551
17310500

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (*)

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051Νόμου 4093
371122732.987
350116692.820
331103412.329
30796382.165
27486341.933
25078311.761
24376301.714
23473291.649
23770141.458
23068141.412
22065131.352
21655131.234
21344131.104
20944121.082
19841121.026
1903511936
1872511810
1752310760
169010490
15709453

(*) Ενδεικτικά ποσά για συνταξιούχους από επικουρικά ταμεία δικηγόρων, μηχανικών, εμποροϋπαλλήλων, αρτοποιών, ηλεκτροτεχνιτών, πρατηριούχων, ποτοποιίας-ζυθοποιίας κ.ά.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»