Αναδρομικά Συντάξεων 2020

Αναδρομικά Συντάξεων 2020: Τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων 11 μηνών θα λάβουν τέλης Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου οι συνταξιούχοι με μικτές αποδοχές πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Τα τελικά ποσά αναδρομικών είναι υψηλά για τους υψηλοσυνταξιούχους (π.χ. με μικτές συντάξεις πάνω από 2.300 ευρώ) ενώ όσο κατεβαίνουν οι συντάξεις στην «περιοχή» των 1.000 ευρώ, τα αναδρομικά θα είναι πολύ λιγότερα.

Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά που θα πάρουν είναι:

Συνταξιούχοι δικαστικοί έως 10.050 ευρώ

Συνταξιούχοι Δημοσίου έως 5.100 ευρώ

Απόστρατοι έως 6.000 ευρώ

Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ έως 5.000 ευρώ

Συνταξιούχοι ΙΚΑ έως 4.960 ευρώ

Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-τραπεζών έως 9.200 ευρώ

Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ έως 2.800 ευρώ

Συνταξιούχοι ΝΑΤ έως 3.377 ευρώ

Τα αναδρομικά θα δοθούν και σε συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα αλλά και του Δημοσίου και θα αφορούν στην εφάπαξ επιστροφή των περικοπών που είχαν στις κύριες συντάξεις στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Οι μειώσεις γι’ αυτό το διάστημα (11 μήνες) κρίθηκαν παράνομες και στην πρότυπη δίκη που έγινε πρόσφατα το ΣτΕ με την απόφαση 1439/2020 είπε ότι τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τις συντάξεις πρέπει να επιστραφούν με αναδρομικά 11μήνου.

Η απόφαση του ΣτΕ ισχύει για κύριες και επικουρικές, αλλά επειδή στο διατακτικό της επικαλείται το συνδυασμό διατάξεων (άρθρο 14 παρ. 2 νόμου 4387/2016) που παραπέμπουν σε ποσά κύριων συντάξεων, οι νομικοί της κυβέρνησης ερμήνευσαν ότι πρέπει να δώσουν τα αναδρομικά σύμφωνα με το διατακτικό. Ετσι, παρότι τα αναδρομικά των επικουρικών ισχύουν για το ίδιο 11μηνο όπως αναφέρεται σε δύο σημεία της απόφασης (σελ. 27 και σκέψη 18) εντούτοις τα άφησαν απ’ έξω οι νομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης με την αιτιολογία ότι στο διατακτικό της απόφασης γίνεται λόγος για τα αναδρομικά κύριων συντάξεων και μόνον για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα!

Με την απόφαση του ΣτΕ επιστρέφεται για 11 μήνες η μείωση 12% που επιβλήθηκε στο τμήμα της κύριας σύνταξης πάνω από τα 1.300 ευρώ (μείωση ν. 4051/12) και η μείωση 5%, 10%, 15% και 20% που επιβλήθηκε στις κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ (μικτά) ή σε κύρια σύνταξη που είχε άθροισμα (μαζί με άλλη κύρια ή επικουρική σύνταξη ή μέρισμα) πάνω από τα 1.000 ευρώ μικτά. Η μείωση αυτή (ν. 4093/12) είναι 5% για συντάξεις από 1.000 ευρώ ως τα 1.500 ευρώ, 10% από τα 1.500 ως 2.000 ευρώ, 15% από 2.000 ευρώ ως 3.000 ευρώ και 20% από 3.000 ευρώ και άνω.

Αναδρομικά Συντάξεων 2020: Τα αναδρομικά του Δημοσίου

Για το Δημόσιο τα αναδρομικά μπορεί να βγουν για περισσότερους μήνες αλλά για μία από τις δύο μειώσεις, αυτή του νόμου 4093, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι αρμόδιο για το Δημόσιο έχει κρίνει αντισυνταγματική μόνον τη μείωση του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου και των αποστράτων, χωρίς να βάζει όμως χρονικό φραγμό στα αναδρομικά για το διάστημα πριν τον Μάιο του 2016.

Ενώ λοιπόν το ΣτΕ λέει ότι τα αναδρομικά είναι για 11 μήνες από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016, το Ελεγκτικό δεν προσδιόρισε χρονικό όριο λέγοντας ότι τα αναδρομικά είναι από τότε που επιβλήθηκε η μείωση, δηλαδή από 1/1/2013 ως Μάιο 2016 που νομιμοποιήθηκε με το νόμο Κατρούγκαλου!

Δηλαδή κατά το Ελεγκτιό συνέδριο τα αναδρομικά στις συντάξεις Δημοσίου είναι για 41 μήνες, αλλά μόνον από τη μείωση του νόμου 4093. Η μείωση 12% πάνω από τα 1.300 ευρώ κρίθηκε συνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν επιστρέφεται.

Η πληρωμή πάντως που θα γίνει θα έχει αναδρομικά και για το Δημόσιο από τις δύο μειώσεις για 11 μήνες.

Ο προϋπολογισμός είναι ήδη κλειδωμένος και το συνολικό ποσό που θα διαθέσει η κυβέρνηση ανέρχεται σε 14 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 900 εκατ. ευρώ είναι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ και άλλα 500 εκατ. ευρώ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου, δηλαδή τους πολιτικούς συνταξιούχους, τους δικαστικούς και τους απόστρατους.

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που διεκδικούν περισσότερα αναδρομικά έχοντας καταθέσει αγωγές εξετάζεται (όπως έγινε και στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα) να μην ακυρωθούν οι εκκρεμείς δίκες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιτραπεί να συνεχιστούν οι δίκες και όταν βγουν οι τελικές αποφάσεις τότε οι δικαιωθέντες να εισπράξουν τα επιπλέον ποσά αναδρομικών.

Οσοι δεν έχουν προσφύγει όμως σε ένδικα μέσα θα συμβιβαστούν με τα αναδρομικά του 11μήνου, χωρίς ίσως να έχουν δικαίωμα να κάνουν αγωγές για επιπλέον αναδρομικά εκ των υστέρων.

Η νέα απόφαση εν τω μεταξύ που αναμένεται να βγει από το Ελεγκτικό Συνέδριο (μετά από συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2020) θα αφορά τις περικοπές των Δώρων και αν τελικά υπάρχουν αναδρομικά.

Αναδρομικά Συντάξεων 2020: Τα τελικά ποσά ανά ταμείο (πίνακες)

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ (*) 

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ
Από ν. 4051 Από ν. 4093 Σύνολο
1.752 122 329 451 4.961
1.721 116 323 439 4.829
1.656 105 311 416 4.576
1.606 97 302 399 4.389
1.541 86 289 375 4.125
1.476 75 277 352 3.872
1.436 68 270 338 3.718
1.369 56 257 313 3.443
1.314 47 247 294 3.234
1.280 41 240 281 3.091
1.275 28 151 179 1.969
1.238 22 146 168 1.848
1.200 16 142 158 1.738
1.163 10 137 147 1.617
1.129 0 63 63 693
1.082 0 61 61 671
1.027 0 58 58 638

(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ή άλλο φορέα

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ (*)

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ
Από ν. 4051 Από ν. 4093 Σύνολο
2.269 234 603 837 9.207
2.213 224 589 813 8.943
2.157 214 574 788 8.668
2.101 204 559 763 8.393
2.045 194 544 738 8.118
1.989 183 529 712 7.832
1.954 156 367 523 5.753
1.894 146 356 502 5.522
1.851 139 348 487 5.357
1.790 128 336 464 5.104
1.749 121 328 449 4.939
1.719 116 323 439 4.829
1.677 109 315 424 4.664
1.635 102 307 409 4.499
1.608 97 302 399 4.389
1.565 90 294 384 4.224
1.523 83 286 369 4.059
1.480 75 278 353 3.883
1.463 72 275 347 3.817
1.457 58 172 230 2.530
1.423 52 168 220 2.420
1.377 45 163 208 2.288
1.330 37 157 194 2.134
1.284 30 152 182 2.002
1.267 27 150 177 1.947
1.219 19 144 163 1.793
1.171 11 138 149 1.639
1.098 0 130 130 1.430
1.042 0 123 123 1.353
1.033 0 58 58 638

(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών ή άλλου φορέα.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ (*)

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μείωση ν. 4093 που επιστρέφεται Αναδρομικά 11 μηνών
1.636 307 3.377
1.463 275 3.025
1.441 271 2.981
1.391 261 2.871
1.342 252 2.772
1.304 245 2.695
1.327 157 1.727
1.274 151 1.661
1.221 144 1.584
1.198 142 1.562
1.143 135 1.485
1.088 129 1.419
1.059 125 1.375

(*) Επιστρέφεται μόνο η μείωση νόμου 4093 που υπολογίστηκε βάσει αθροίσματος με επικουρική ΝΑΤ. Η μείωση του νόμου 4051 δεν εφαρμόστηκε

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ OAEE (*)

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ
Από ν. 4051 Από ν. 4093 Σύνολο
1.547 72 183 255 2.805
1.489 63 176 239 2.629
1.431 53 169 223 2.453
1.384 46 164 210 2.310
1.326 36 157 193 2.123
1.337 27 75 102 1.122
1.305 22 73 95 1.045
1.241 12 70 82 902
1.204 7 67 74 814
1.134 0 64 64 704

(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη μόνο η κύρια σύνταξη

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ)

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ
Από ν. 4051 Από ν. 4093 Σύνολο
2.439 265 649 914 10.054
2.325 244 618 862 9.482
1.957 157 367 524 5.764
1.909 149 358 507 5.577
1.861 140 349 489 5.379
1.831 135 344 479 5.269
1.782 127 335 462 5.082
1.734 119 326 445 4.895
1.717 116 322 438 4.818
1.667 107 313 420 4.620
1.618 99 304 403 4.433
1.582 93 297 390 4.290
1.532 84 288 372 4.092
1.482 76 278 354 3.894
1.457 71 273 344 3.784
1.377 45 163 208 2.288
1.330 37 157 194 2.134
1.284 30 152 182 2.002
1.267 27 150 177 1.947
1.264 27 149 176 1.936
1.217 19 144 163 1.793
1.171 11 138 149 1.639
1.122 4 133 137 1.507
1.098 0 130 130 1.430
1.068 0 126 126 1.386
1.042 0 123 123 1.353
1.033 0 58 58 638
994 0 56 56 616
920 0 52 52 572

 

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ
Από ν. 4051 Από ν. 4093 Σύνολο
2.035 170 382 552 6.072
1.997 164 375 539 5.929
1.969 159 370 529 5.819
1.921 151 361 512 5.632
1.873 142 352 494 5.434
1.843 137 346 483 5.313
1.794 129 337 466 5.126
1.746 121 328 449 4.939
1.729 118 325 443 4.873
1.679 109 315 424 4.664
1.630 101 306 407 4.477
1.595 95 299 394 4.334
1.544 86 290 376 4.136
1.494 78 281 359 3.949
1.418 65 266 331 3.641
1.405 49 166 215 2.365
1.358 42 161 203 2.233
1.312 34 155 189 2.079
1.265 27 150 177 1.947
1.273 28 150 178 1.958
1.225 20 145 165 1.815
1.177 12 139 151 1.661
1.152 8 136 144 1.584
1.128 5 133 138 1.518
1.076 0 127 127 1.397
1.020 0 121 121 1.331

 

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)

Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  11 ΜΗΝΩΝ
Από ν. 4051 Από ν. 4093 Σύνολο
1.762 123 331 454 4.994
1.425 52 168 220 2.420
1.374 44 162 206 2.266
1.340 28 80 108 1.188
1.322 25 74 99 1.089
1.267 16 71 87 957
1.212 8 68 76 836
1.183 3 66 69 759

 

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr