Καταβολή αναδρομικών

Καταβολή αναδρομικών: Στο τελικό πλάνο των αναδρομικών φαίνεται πως καταλήγει η Κυβέρνηση, με τα τελικά ποσά να αφορούν περίπου 900.000 συνταξιούχους, εκ των οποίων οι μισοί θα δουν χρήματα στις τσέπες του.

. Η προσωπική διαφορά αντικατέστησε για τους περισσότερους συνταξιούχους ένα μέρος της σύνταξης που χάθηκε οριστικά όταν έγινε ο επανυπολογισμός με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016.

Αυτό που έγινε ήταν ότι μία σύνταξη από τα 1.000 ευρώ ξαναϋπολογίστηκε στα 900 ευρώ με τους συντελεστές του νόμου 4387 και είχε μείωση κατά 100 ευρώ.

Αυτά τα 100 ευρώ χάθηκαν από τη σύνταξη οριστικά.

Για να μη φανεί αυτή η «σκιώδης» περικοπή στην τσέπη των συνταξιούχων τα 100 ευρώ ξαναδόθηκαν όχι ως σύνταξη αλλά ως τη διαφορά που είχε ο καθένας με την παλιά του σύνταξη, γι’ αυτό και ονομάστηκε «προσωπική διαφορά».

Ετσι, σήμερα η σύνταξη των 1.000 ευρώ έγινε 900 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά.

Με τον νέο νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), οι συντάξεις αλλά και οι προσωπικές διαφορές θα επανυπολογιστούν καθώς άλλαξαν οι συντελεστές του νόμου 4387 με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ακύρωσε τον Οκτώβριο του 2019 τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου γιατί οδηγούσαν σε πολύ χαμηλές συντάξεις σε σχέση με τις εισφορές των ασφαλισμένων.

Οι αλλαγές των ποσοστών έγιναν όμως για όσους έχουν από 30 έτη ασφάλισης και άνω με αναδρομική εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2019.

Τα νέα ποσοστά οδηγούν σε αυξήσεις συντάξεων 2% για συνταξιούχους με 31 έτη έως 16,85% για συνταξιούχους με 40 έτη. Από τα 40 έτη και πάνω οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα, ενώ όσοι έχουν 45 έτη και άνω δεν θα δουν διαφορά σε σύγκριση με τους παλιούς συντελεστές, αλλά είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με την πλειονότητα των συνταξιούχων που έχουν από 33 έως 40 χρόνια και βγαίνουν κερδισμένοι από τον νέο νόμο.

Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη της αύξησης, που προκύπτει από τον νέο επανυπολογισμό, θα έχουν καθαρή αύξηση στην τσέπη, αφού αφαιρεθεί το ποσό της διαφοράς. Αν δηλαδή έχουμε αύξηση 140 ευρώ και προσωπική διαφορά 80 ευρώ, τότε η καθαρή αύξηση είναι 60 ευρώ (140-80 =60).

Οι συνταξιούχοι που έχουν αύξηση μικρότερη ή ίση της προσωπικής διαφοράς θα έχουν μείωση της προσωπικής διαφοράς χωρίς πραγματική αύξηση.

Δηλαδή με αύξηση 100 ευρώ και προσωπική διαφορά 130 ευρώ, θα έχουμε νέα προσωπική διαφορά στα 30 ευρώ, καθώς τα 100 ευρώ της αύξησης έγιναν σύνταξη και «ισοφάρισαν» το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής διαφοράς.

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 (με νόμο Κατρούγκαλου) παίρνουν την αύξηση σε μία δόση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του 2018 με 37 έτη, αν έχει αύξηση 110 ευρώ, θα την πάρει ολόκληρη από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα πάρει αναδρομικά 12 μηνών με ποσό 1.320 ευρώ.
Οι παλιοί συνταξιούχοι (πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου) θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις (έτσι το προβλέπει ο νόμος 4670/2020).

Για παράδειγμα, συνταξιούχος από το 2012 που παίρνει αύξηση 100 ευρώ, θα έχει το 1/5 της αύξησης με 20 ευρώ κάθε χρόνο από το 2020 έως το 2024. Τον Οκτώβριο θα πάρει τα πρώτα 20 ευρώ αύξησης. Τον Νοέμβριο θα έχει αναδρομικά αύξησης 12 μηνών αλλά μόνο για την πρώτη δόση, δηλαδή θα πάρει 240 ευρώ, και από Ιανουάριο 2021 έως και Ιανουάριο 2024 θα προσθέτει στη σύνταξη 20 ευρώ κάθε χρόνο μέχρι να συμπληρωθούν τα 100 ευρώ της αύξησης.

Οπως αναφέρουν άλλωστε νοµικοί, µε τη φόρµουλα που επιλέχθηκε εισάγεται ευθεία διάκριση ανάµεσα στους συνταξιούχους που προσέφυγαν στη ∆ικαιοσύνη και τους συνταξιούχους που δεν προσέφυγαν.

Οι εκκρεµείς δίκες αναµένεται να συνεχιστούν ως προς το σκέλος των δώρων και των επικουρικών, ενώ νέες αγωγές προεξοφλείται πως θα κατατεθούν από χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς η διεκδίκηση των αναδροµικών του 11µήνου που δεν καταβάλλονται παραµένει στο τραπέζι και ζωντανή.

Δεδοµένου, µάλιστα, ότι οι αξιώσεις για τους 6 µήνες του 2015 (Ιούλιος-εκέµβριος) παραγράφονται σωρευτικά στα τέλη του 2020, υπάρχει ακόµη ένα 6µηνο για προσφυγές.

Οσοι προσφύγουν αρχές του 2021 θα µπορούν να διεκδικήσουν µόνο το 5µηνο του 2016.

Σύµφωνα, ωστόσο, µε άλλες απόψεις, όσοι είχαν υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση του 2018 έχουν χρόνο έως το 2023 για να καταθέσουν αγωγές, καθώς η ηλεκτρονική αίτηση διέκοψε την 5ετή παραγραφή.

Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ διατυπώνεται και η άποψη πως η παραγραφή τρέχει µήνα µήνα, µε αποτέλεσµα η αξίωση για τον Ιούνιο 2015 (σύνταξη Ιουλίου) να κινδυνεύει µε παραγραφή περί τις 10 Αυγούστου 2020 (επιµήκυνση του χρόνου παραγραφής λόγω πανδηµίας Covid-19 και αναστολής εργασιών των ∆ικαστηρίων).

Σηµαντικό είναι το πώς θα διαχειριστούν τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια το ζήτηµα των δώρων και των επικουρικών, δεδοµένης της άποψης που διατυπώθηκε υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ αφορά µόνο τις κύριες συντάξεις.

Καταβολή αναδρομικών: Παραδείγματα

Συνταξιούχος με 37 έτη και 3 μήνες θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 43%, ενώ το ποσοστό με το οποίο είχε γίνει ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν 37,65%. Με τον νέο νόμο θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 14,2%. Αν ο μισθός του επανυπολογισμού είναι 1.000 ευρώ, τότε θα έχει νέα ανταποδοτική σύνταξη 430 ευρώ (1.000Χ43%=430), ενώ με το παλιό ποσοστό αναπλήρωσης η ανταποδοτική του σύνταξη ήταν 377 ευρώ (1.000Χ37,65%=376,5). Η αύξηση που παίρνει στη σύνταξη είναι 54 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 14,2% (377+14,3%=430,5). Η τελική του σύνταξη με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα είναι από τον Οκτώβριο 814,5 ευρώ, ενώ τώρα έχει 760,5 ευρώ. Τον Νοέμβριο θα πάρει και αναδρομικά αύξησης για 12 μήνες με ποσό 648 ευρώ.

Συνταξιούχος με 40 έτη θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 50,01%, ενώ το ποσοστό με το οποίο είχε γίνει ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν 42,8%. Με τον νέο νόμο θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 16,85%. Αν ο μισθός του επανυπολογισμού είναι 1.900 ευρώ, τότε ο συνταξιούχος θα έχει νέα ανταποδοτική σύνταξη 950 ευρώ (1.900Χ50%=950) αντί των 813 ευρώ (1.900Χ42,8%=813). Η αύξηση είναι 137 ευρώ ή σε ποσοστό 16,85% (813+16,85%=949,99). Η τελική του σύνταξη με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα είναι από τον Οκτώβριο 1.334 ευρώ, ενώ τώρα έχει 1.197 ευρώ. Τον Νοέμβριο θα πάρει και αναδρομικά αύξησης για 12 μήνες με ποσό 1.644 ευρώ.

Συνταξιούχος με 40 έτη που βγήκε στη σύνταξη με μισθό 2.500 ευρώ θα πάρει νέα ανταποδοτική σύνταξη 1.250 ευρώ (2.500Χ50%=1.250), ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου η ανταποδοτική του σύνταξη είναι 1.070 ευρώ (2.500Χ42,8%=1.070). Η αύξηση που παίρνει από τα 1.070 στα 1.250 ευρώ είναι 180 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 16,85%. Η τελική του σύνταξη με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα είναι από τον Οκτώβριο 1.634 ευρώ, ενώ τώρα έχει 1.454 ευρώ. Τον Νοέμβριο θα πάρει και αναδρομικά αύξησης για 12 μήνες με ποσό 2.160 ευρώ.

Καταβολή αναδρομικών: Αναλυτικοί πίνακες

Ο «Ελεύθερος Τύπος» δημοσιεύει πίνακες στους οποίους αναλύει το ποσό της αύξησης που θα δουν στην τσέπη τους οι τόσο οι συνταξιούχοι του παλαιού όσο και του νέου συστήματος, στο σύνολό τους 900.000 δικαιούχοι, καθώς επίσης και τα ποσοστά αναπλήρωσης σε κάθε περίπτωση.

pinakas1.png
pinakas2.png

pinakas3.png

pinakas4.png

pinakas5.png

Διαβάστε όλα τα νέα στο topics.gr