ΑΜΚΑ: Μεγάλη αλλαγή! Το μήνυμα στο κινητό που δεν πρέπει να διαγράψεις

ΑΜΚΑ: Ο ΕΟΠΥ θα ενημερώνει τους πολίτες με SMS στο κινητό για όλες τις αλλαγές. Τι θα ισχύει για γνωματεύσεις, ειδικές θεραπείες και νοσηλείες. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Μία ακόμα υπηρεσία εντάσσει ο ΕΟΠΥΥ στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) που δίνει στον ασφαλισμένο πρόσβαση στην ενημέρωση για κάθε πράξη που εκτελείται στον ΑΜΚΑ του μέσω μηνύματος που θα λαμβάνει στο κινητό του.

Ήδη από τις 9 Ιουλίου ο γιατρός υποχρεούται να δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ασθενούς, ώστε οι ενημερώσεις εκτέλεσης γνωματεύσεων, να φτάνουν στον ενδιαφερόμενο μέσω sms.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταχωρήσει ο ίδιος το κινητό του στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), τότε αυτό θα δηλώνεται αυτόματα, σε κάθε επόμενη έκδοση γνωματεύσεων, ώστε να λαμβάνει ασφαλή πληροφόρηση.

Για τις γνωματεύσεις που απαιτούν έγκριση, όπως οι ειδικές θεραπείες, νοσηλείες κλπ, αυτές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους ιατρούς, στις αρμόδιες επιτροπές ελεγκτών ιατρών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την έκδοση της απόφασης έγκρισης, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται αυτόματα, μέσω του ΦΑΥ και η γνωμάτευση γίνεται διαθέσιμη προς εκτέλεση.

Στη φιλοσοφία άλλωστε του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβάνεται η ενεργή και έγκυρη συμμετοχή του πολίτη κάτι που καθίσταται δυνατό μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), ως παραγωγικό ανταποδοτικό όφελος του Οργανισμού για αυτό και κινείται σε δύο άξονες αφενός στην υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αφετέρου στην πλήρη διαφάνεια και έλεγχο των διενεργούμενων πράξεων από τους ασφαλισμένους του.

Συνεπώς σε περιπτώσεις που προκύπτει αναντιστοιχία στην ορθότητα των ενημερώσεων, δηλαδή εφόσον διαπιστωθεί πράξη η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ο ασφαλισμένος μπορεί να προχωρήσει σε ένταση μέσω της εφαρμογής Δηλώσεων Εναντίωσης περιγράφοντας το κομμάτι που αμφισβητεί (συνταγογράφηση, επίσκεψη σε ιατρό) και το αίτημα να διαβιβαστεί αυτόματα στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του ιατρικού του ιστορικού.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι παροχές, εκτός συμβεβλημένων παρόχων υγείας, που υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους για αποζημίωση ως ατομικά αιτήματα, μέσω του GOV.GR ή των Κ.Ε.Π., επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις ΠΕ.ΔΙ.

Με την έκδοση τής εγκριτικής απόφασης, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται αυτόματα, μέσω του ΦΑΥ, και τα χρήματα κατατίθενται στον IBAN που έχει δηλώσει.

Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω του ΦΑΥ, προσφέρονται στους ασφαλισμένους και τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Κάθε κάτοχος ΑΦΜ δύναται να χρησιμοποιήσει τον ΦΑΥ με προσωπικούς κωδικούς.

ΑΜΚΑ: Προς κατάργηση μαζί με το ΑΦΜ – Πώς θα αντικατασταθεί

Ένα νούμερο για όλα, ένα νούμερο για κάθε συναλλαγή σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και Ασφααλιστικά Ταμεία. Θα χορηγείται σε κάθε πολίτη, δεν θα μπορεί να αντιγραφεί και θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Τι φέρνει σε δύο χρόνια για τους πολίτες το «Ελλάδα 2.0» -με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης- και τα άλλα σχέδια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανακύκλωση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επανακατάρτιση και την κυβερνοασφάλεια – Όλες οι κυβερνητικές, ψηφιακές πρωτοβουλίες στο ρεπορτάζ του

Περισσότερα άλματα στον ψηφιακό «Χάρτη» προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ένας μοναδικός 12ψήφιος προσωπικός αριθμός (Π.Α.), που θα αποκτήσει ο κάθε πολίτης για τις συναλλαγές του στον δημόσιο τομέα.

Βάση εκκίνησης για μια σειρά θετικών «ανατροπών», όπως ο Π.Α, στην καθημερινή ζωή των πολιτών, είναι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που αξιοποιώντας τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύει μεταξύ άλλων στις «εύκολες συναλλαγές» με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω των ψηφιακών «εργαλείων».

Ο ένας και μοναδικός αριθμός για κάθε πολίτη, αφορά το επικυρωμένο πλάνο που θα υλοποιηθεί σε δύο χρόνια. Πρόκειται για το μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα: το προϊόν του μοναδικού συνδυασμού του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας και του ΑΦΜ.

Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις συναλλαγές με το κράτος, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, δεδομένου ότι στο εγγύς μέλλον ο «Προσωπικός Αριθμός» θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τον δημόσιο τομέα.

Τα ίδια στελέχη εξηγούν ότι η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ορίζεται ως το κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών- και ειδικά για την παροχή ηλεκτρονικών εγγράφων, η πρόσβαση στα οποία μπορεί να παρέχεται υπό τους ίδιους όρους όπως τα μη ηλεκτρονικά έγγραφα.

Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά -ταχύτερα μέσα στην πανδημία- βήματα στο ψηφιακό πεδίο, η κυβέρνηση και δη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη, εστιάζει στην προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτές παραπέμπουν στην απλοποίηση διαδικασιών, όχι μόνο για τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά και στην ανακύκλωση, τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επανακατάρτιση και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν να υπενθυμίσουν ότι κύριοι άξονες του σχεδίου έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, τη βελτίωση των υποδομών, τις αλλαγές στη φορολογία, τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων με την ψηφιακή κάρτα εργασίας κ.ά.

«Όλα αυτά, μαζί φυσικά με την ανάπτυξη γενικά της οικονομίας και τη διαχείριση των κρίσεων, θα προσδιορίσουν και το πολιτικό πεδίο», τονίζει κυβερνητικός παράγοντας που έχει σαφή εικόνα για τον ευρύτερο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου.

ΑΜΚΑ: Πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δράσουν στην ψηφιακή εποχή

Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι η «επόμενη μέρα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Τούτο μπορεί να συμβεί με τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω χρηματοδότησης της προμήθειας και της εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και της ευαισθητοποίησης των στελεχών επιχειρήσεων.

Όπως συμπληρώνουν, θα εισαχθούν νέες προβλέψεις σχετικά με την αύξηση της έκπτωσης των εξόδων έως και 200% συνολικά σχετικά με «όχημα» την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Ο δε τύπος των δαπανών που υπόκεινται σε έκπτωση, καθώς και οι όροι, οι διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υπερ-απόσβεσης θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.

ΑΜΚΑ: Κυβερνοασφάλεια

Η μεταρρύθμιση περί κυβερνοασφάλειας αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα σύνολο πολιτικών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για να αυξήσουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συστημάτων του δημόσιου τομέα και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αλληλεπίδρασή τους με τον δημόσιο τομέα.

Οι καλά γνωρίζοντες προϊδεάζουν για την ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την παρακολούθηση, την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

«Το Εθνικό Κέντρο Ασφαλείας θα αποτελέσει «ασπίδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο», μέσω της ταχύτερης ανίχνευσης και αντίδρασης σε συμβάντα και την προστασία περιουσιακών στοιχείων, πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιχειρηματικά συστήματα κα», υπογραμμίζει κυβερνητικό στέλεχος αναφερόμενος στις δυνατότητες αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείων Ανάκαμψης.