Αλλάζουν οι Ταχυδρομικοί Κωδικοί σε όλη την Ελλάδα: Δείτε γιατί

ΕΛΤΑ: Μεγάλο άλμα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία που περνούν σε μια νέα εποχή. Έρχονται οι νέοι Ταχυδρομικοί Κωδικοί με ακρίβεια κτιρίου. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αναμόρφωση του συστήματος ταχυδρομικών κωδικών της χώρας που δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ πριν από 35 χρόνια και όταν οι συνθήκες τόσο στην Επικράτεια όσο και στο ταχυδρομικό σύστημα ήταν πολύ διαφορετικές.

Το νέο σύστημα όπως καθορίστηκε μέσα από σειρά διαβουλεύσεων θα είναι τελείως διαφορετικό από το πενταψήφιο που ισχύει σήμερα και θα βασίζεται σε γεωχωρικά δεδομένα. Θα αποτελείται από οκτώ αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία θα περιγράφουν το κάθε κτίριο.

Στις 26 Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση επί του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διεξάγει η Κοινωνία της Πληροφορίας για την ανάθεση του σχετικού έργου με τίτλο “Αναμόρφωση Συστήματος Ταχυδρομικών Κωδικών της Χώρας”, προϋπολογισμού περίπου 2,24 εκατ. ευρώ με το δικαίωμα προαίρεσης.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες με στόχο να υπάρχει ανάδοχος εντός του έτους και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σε 20 μήνες.

Τα οφέλη των νέων κωδικών

Η ανάγκη για την αναμόρφωση αυτή προκύπτει αφ’ ενός από συμβατικές υποχρεώσεις της xώρας (Κοινοτική Οδηγία INSPIRE) όσο και από τη διαπίστωση, στην πράξη, των περιορισμών του υφισταμένου συστήματος ταχυδρομικών κωδίκων, το οποίο σχεδιάστηκε και τέθηκε σε ισχύ το 1983, με ριζικά διαφορετικές συνθήκες ταχυδρομικής δραστηριότητας.

ο νέο σύστημα ταχυδρομικών κωδίκων αναμένεται να αντιμετωπίσει βασικούς τεχνικούς περιορισμούς που έχει το σημερινό σύστημα.

Κυρίως, όμως, το νέο σύστημα ταχυδρομικών κωδίκων αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα των ταχυδρομικών εταιρειών αλλά και όλων των εταιρειών που κάνουν διανομές και γενικώς της χώρας, κυρίως λόγω εξοικονόμησης του χρόνου/κόστους απασχόλησης για επίλυση των προβλημάτων του ισχύοντος συστήματος ΤΚ, και θα διευθετηθούν τα προβλήματα επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων και κόστους για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σημαντικά οφέλη μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας όλων των έντυπων επικοινωνιών και διανομών στην Ελλάδα.

Το υφιστάμενο σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ πριν από 35 χρόνια. Το σύστημα αυτό πλέον δεν εξυπηρετεί τους χρήστες του -κατά κύριο λόγο τους ταχυδρομικούς παρόχους κυρίως αλλά και καταναλωτές.

Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα της τριακονταπενταετίας που έχει παρέλθει από την εφαρμογή του υφισταμένου συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων, έχουν διεθνώς σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε τρίτες χώρες και αποδίδουν ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, το υφιστάμενο σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων βασίζεται στην αντιστοίχιση (γεωγραφικών) περιοχών της Ελλάδας με έναν μοναδικό πενταψήφιο κωδικό, ο οποίος αποτελεί αλληλουχία αριθμητικών χαρακτήρων που προκύπτουν από την επί μέρους κωδικοποίηση επιχειρησιακών οντοτήτων των ΕΛΤΑ, όπως τα Κέντρα Διαλογής (Κομβικά Κέντρα), τις Ζώνες Διανομής και τις Μονάδες Διανομής / Καταστήματα.

Το υφιστάμενο σύστημα, παρά το γεγονός οτι παρέχει επαρκή βασικό γεωγραφικό διαχωρισμό της ελληνικής επικράτειας, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις κατ’ αυτό από τις πρακτικές παγκοσμίως, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και περιορισμούς που αφορούν στη δομή και τη μεθοδολογία του.

Η δομή του συστήματος ορίστηκε κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή του, προ τριάντα πέντε ετών, έτσι ώστε να αντανακλά την επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΛΤΑ και να διευκολύνει τη διαδικασία της διανομής σύμφωνα με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές τους οντότητες.

Κατ’ επέκταση, η επί μέρους κωδικοποίηση κατά κύριο λόγο αφορά στις εν λόγω επιχειρησιακές οντότητες των ΕΛΤΑ, όπως αυτές είναι διεσπαρμένες ανά την επικράτεια.

Με άλλα λόγια, oι ανωτέρω πληροφορίες αφορούν μόνο τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και την οργάνωση και λειτουργία του και δεν παρέχουν καμία ουσιαστική πληροφορία στους εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, πλην ενδεχομένως την πληροφορία που σχετίζεται με την αστικότητα του σημείου επίδοσης όπως όμως αυτή έχει οριστεί από τα ΕΛΤΑ.

Εν όψει των ανωτέρω, αντικείμενο του έργου είναι η ουσιώδης αναβάθμιση των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα, τόσο από τον ΦΚΠΥ όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΕΛΤΑ: «Πόλεμος» με  ACS και στη… μέση η ΔΕΗ

Στη μέση ενός «πολέμου» έχει μπει άθελά της η ΔΕΗ καθώς ΕΛΤΑ και ACS είναι στα… χαρακώματα για τα «μάτια» της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Με προσφυγές και σκληρή μάχη μεταξύ των ΕΛΤΑ και της ACS, διενεργείται ο διαγωνισμός ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ συνολικού ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος φαίνεται να οδηγείται σε νέα χρονική εκτροπή λόγω των προσφυγών των υποψηφίων.

Σε πρώτη φάση, ο διαγωνισμός εμποδίστηκε από την ACS με προσφυγή που υποβλήθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Η εταιρεία του ομίλου Φέσσα είχε εναντιωθεί σύμφωνα με πληροφορίες στους όρους του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι ευνοούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία που διαχρονικά είναι ο προμηθευτής της ΔΕΗ παρότι οι σχέσεις τους έχουν δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως τα προηγούμενα χρόνια.

Η ΑΕΠΠ απέρριψε την ένσταση της εταιρείας και στην συνέχεια η ACS, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φρενάρει επ΄αόριστον μέχρι να εκδοθεί η απόφαση.

Ο ανάδοχος της σύμβασης θα αναλάβει την συλλογή, διαλογή, διακίνηση και διανομή των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ προς τους πελάτες της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια εκτιμώμενης ποσότητας 39 εκατομμυρίων φακέλων.

Μέσα σε αυτούς υπολογίζεται και η ετήσια ποσότητα των 38 εκατ. λογαριασμών και 1 εκατ. τεμαχίων ενημερωτικών ομαδικών επιστολών που η ΔΕΗ εκτιμάται ότι μπορεί να αποστείλει σε πελάτες της στην επικράτεια ενημερωτικές επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια, προγράμματα πιστότητας κ.α).

Σύμφωνα με την διακήρυξη η παράδοση των λογαριασμών στους πελάτες της ΔΕΗ προβλέπεται να γίνεται εντός 4 εργάσιμων ημερών κατά μέγιστο από την παραλαβή τους, ενώ η επίδοση ομαδικών ενημερωτικών επιστολών εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Για τον ανάδοχο προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχει σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα 3 τελευταία έτη την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο τομέα της καθολικής υπηρεσίας και να διαθέτει ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ για όλη την επικράτεια.

Επίσης προϋπόθεση για τον ανάδοχο είναι να έχει τουλάχιστον ένα κατάστημα στο 95% των Καλλικρατικών δήμων της χώρας, όρος που κρίνεται φωτογραφικός.

ΕΛΤΑ: Φουλ επίθεση από τα ΕΛΤΑ

Ως ευκαιρία για να περάσουν σε μια νέα εποχή βλέπουν την πανδημία του κορονοϊού τα ΕΛΤΑ. Με στόχο να ανταποκριθούν στις αυξημένες πλέον απαιτήσεις των πολιτών, προχωρούν άμεση υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων τους. Δείτε στο xristika.gr όλες τις λεπτομέρειες.

Σε βελτιωτικές κινήσεις σε ολόκληρο το φάσμα των υποδομών και της λειτουργίας της προχώρησε η ΕΛΤΑ Courier, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αύξηση ζήτησης που προέκυψε από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά και στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση για την ΕΛΤΑ Courier το 2020 ήταν ένα έτος προκλήσεων, καθώς την περίοδο Απριλίου έως Νοεμβρίου 2020 η αύξηση των αντικειμένων έφτασε το 22,5%, ενώ την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 η αύξηση έφτασε το 54% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Για τη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης δρομολογήθηκε αναβάθμιση στον τομέα της Πληροφορικής.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο σύστημα ιχνηλάτησης (Track & Trace) ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και ευέλικτο, με περισσότερα δεδομένα πληροφόρησης για τους πελάτες.

Παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή ο Πίνακας Ελέγχου (Control Dashboard) ο οποίος αποτυπώνει τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγής των καταστημάτων σε θέματα παράδοσης αντικειμένων, ενώ πλέον υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης του δικτύου από την παραλαβή μέχρι την επίδοση με σκοπό να αποτυπώνονται ενδεχόμενοι χρόνοι καθυστέρησης.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα τα οποία είναι πιθανόν να εμφανιστούν στο δίκτυο σε μια ενδεχόμενη κατακόρυφη αύξηση παραγγελιών.

Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης το προσωπικό της εταιρείας ενισχύθηκε το 2020 κατά 40%, ενώ, ο τομέας ανθρωπίνου δυναμικού εφάρμοσε διαδικασίες βέλτιστης αξιοποίησης του προσωπικού, προωθώντας εξειδικευμένα στελέχη σε κρίσιμες θέσεις «διαχείρισης», ώστε να διευκολύνεται η ροή των εργασιών.

Οι στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις, συνεχίζονται – σύμφωνα με την εταιρεία – και μέσα στο 2021. Ήδη, η ΕΛΤΑ Courier, έχει διαμορφώσει και αναμένεται να λανσάρει στο αμέσως προσεχές διάστημα νέες πελατοκεντρικές εφαρμογές (apps) δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο των αποστολών τους.

Επιπλέον, στα άμεσα σχέδια της περιλαμβάνεται και η δυναμική της ένταξη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον touchpoint για τον τελικό καταναλωτή και προσφέροντας μια omnichannel εμπειρία πελάτη.

Στον τομέα υποδομών και λειτουργίας, η εταιρεία προχωρεί επίσης σε μια σειρά κινήσεων που αναβαθμίζουν τη διαχειριστική της δυνατότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα:

Το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς με νέα καταστήματα πανελλαδικά, ενώ σε περιστάσεις αιχμής γίνεται χρήση του δικτύου των καταστημάτων της μητρικής ΕΛΤΑ, ως εναλλακτικών σημείων παράδοσης των αντικειμένων, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραληπτών.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την άμεση εγκατάσταση Αυτόματου Συστήματος Διαλογής.

Σημειώνεται ότι στην ίδια κατηγορία δραστηριοτήτων, η ΕΛΤΑ Courier, το τελευταίο διάστημα έθεσε σε εφαρμογή τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία (μεταξύ αυτών, την αλλαγή του τρόπου προσωρινής αποθήκευσης των αντικειμένων, την επιτάχυνση της διαδικασίας scanning, την εισαγωγή νέων reports για άμεση παρακολούθηση των αντικειμένων και την εγκατάσταση συστήματος βέλτιστης δρομολόγησης στα οχήματα).

Επιπλέον, προχώρησε η επισκευή και αναμόρφωση οχημάτων για τη διαμόρφωση ενισχυτικού αποθέματος του στόλου οχημάτων και η δημιουργία εφεδρικού στόλου για έκτακτες ανάγκες.

ΕΛΤΑ: Η κοροϊδία των εταιρειών

Σου έχει συμβεί κι εσένα να βρίσκεις ειδοποιητήριο από εταιρία courier έξω από την πόρτα σου και να αναρωτιέσαι “πως και δεν άκουσα το κουδούνι, αφού ήμουν εδώ όλη μέρα”; Αν ναι, δεν είσαι ο μόνος.

Όχι δεν χάλασε το κουδούνι σου, δεν ήσουν τουαλέτα όταν ήρθε ο courier, ούτε μιλούσες στο τηλέφωνο και δεν άκουσες.

Απλώς οι εταιρίες courier έχουν βρει μια πάρα πολύ ωραία πατέντα για να μειώνουν τα έξοδά τους.

Αντί να σου φέρνουν το δέμα στο σπίτι, έρχονται και σου αφήνουν απλώς το ειδοποιητήριο! Ναι αυτό που ακούς. Δεν έχουν καν το δέμα μαζί τους.

Απλώς έρχονται και σου αφήνουν το χαρτάκι. Εσύ το βλέπεις, λες θα ήρθαν οι άνθρωποι και δεν τους άκουσα και πας να παραλάβεις το δέμα από το κατάστημά τους.

Με αυτό τον τρόπο οι εταιρίες courier και τα franchise καταστήματά τους, γλιτώνουν ένα σωρό λεφτά.

Φαντάσου πως το κάθε μηχανάκι μπορεί στο κουτί του να μεταφέρει πχ 40 δέματα. Αν για κάθε δέμα ο οδηγός κατεβαίνει, χτυπάει κουδούνι, ανεβαίνει στον όροφο, κάνει την παράδοση, πάρει υπογραφές κλπ, χάνει περίπου 10 λεπτά. Άρα θέλει 400 λεπτά για αυτά τα 40 δέματα. Δηλαδή 6,5 ώρες. Βάλε και τα πήγαινε έλα, το έφαγε το μεροκάματό του.

Δηλαδή η εταιρία πρέπει να πληρώσει ένα ολόκληρο μεροκάματο μόνο για 40 δέματα. Η εταιρία courier όμως, εκείνη τη μέρα πρέπει να παραδώσει πχ 1.000 δέματα. Άρα χρειάζεται 25 μηχανάκια για να κάνει όλες τις παραδόσεις. Αυτό σημαίνει 25 μεροκάματα, 25 ασφαλιστικές εισφορές, 25 έξοδα για βενζίνες, 25 κινητά τηλέφωνα, 25 POS κλπ.

Κορόιδο είναι λοιπόν η εταιρία να σου φέρει το δέμα; Αντί αυτού σου αφήνει μόνο το ειδοποιητήριο.

Με αυτό τον τρόπο αντί να χρειάζεται 25 μηχανάκια, τώρα χρειάζεται μόνο 3, τα οποία παραδίδουν από 330 χαρτάκια το καθένα! Αυτό είναι όλο. Έτσι οι εταιρείες κάνουν 88% (!) μείωση του κόστους παραδόσεων.

Εσύ το κορόιδο τώρα, παίρνεις τηλέφωνο και λες μπορείτε να μου το ξαναφέρετε;

Η εταιρία είναι έτοιμη για αυτό το ενδεχόμενο. Φυσικά και μπορούμε κύριε, αλλά δεν μπορούμε να σας ορίσουμε συγκεκριμένη ώρα.

Εσύ σκέφτεσαι πως θα πρέπει να πάρεις μια ολόκληρη μέρα άδεια από τη δουλειά να περιμένεις πότε θα έρθει ο courier κι έτσι αποφασίζεις να πας να το πάρεις μόνος σου.

Πάλι είναι κερδισμένη η εταιρία!

Σε πολλές περιπτώσεις δε, συμβαίνει κάτι το ακόμα πιο κωμικό. Δεν αφήνουν ούτε καν ειδοποιητήριο. Απλώς σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό.

Παίρνεις εσύ τηλέφωνο και λες εδώ ήμουν σπίτι και δεν πέρασε κανείς. Δεν γίνεται αυτό κύριε σου λέει η εταιρία, ο courier πέρασε και δεν ήσασταν εκεί. Άντε βρες το δίκιο σου εσύ. Μα καλά πως πέρασε αφού δεν άφησε ούτε καν ειδοποιητήριο ρωτάς; Δεν ξέρουμε κύριε σου απαντάνε. Μπορεί να το πήρε ο αέρας, ή κάποιος άλλος ένοικος της πολυκατοικίας. Εμείς είμαστε καλυμμένοι από τον νόμο με το SMS μήνυμα που σας στέλνουμε διότι νομικά και αυτό παίζει τον ρόλο ειδοποίησης.

Πάρτο απόφαση φίλε. Είτε θα έρθεις από εδώ να παραλάβεις το δέμα σου είτε δεν θα το παραλάβεις ποτέ. Πάντως άκρη με εμάς δεν θα βρεις. Και στην τελική τυχερός είσαι που σου απαντήσαμε και στο τηλέφωνο. Συνήθως οι περισσότερες τέτοιες εταιρείες σε βάζουν σε αναμονή μισή ώρα μόνο και μόνο για να βαρεθείς, να το κλείσεις και να πας από εκεί.

ΕΛΤΑ: Τα δικαιώματα των καταναλωτών

Με αφορμή την εορταστική περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, η ΕΕΤΤ απευθύνει χρήσιμες συμβουλές στους καταναλωτές-χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα:

 • Κόστος αποστολής: Ελέγξτε εάν το κόστος αποστολής είναι ενιαίο ή διαφοροποιείται ανά περιοχή και επίσης, εάν επηρεάζεται από παράγοντες όπως το ογκομετρικό βάρος της αποστολής (για αντικείμενα που ξεπερνούν το καθορισμένο από την εταιρία όριο βάρους ή/και είναι ογκώδη, όπως π.χ. ηλεκτρικές συσκευές), την παράδοση στον χώρο του παραλήπτη ή σε δυσπρόσιτες περιοχές, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. express).
 • Χρόνος παράδοσης: Ενημερωθείτε από τον ταχυδρομικό πάροχο για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης ή/και τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ως προς τον χρόνο παράδοσης (π.χ. αυθημερόν παράδοση, επίδοση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε μη εργάσιμη ημέρα), οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγονται επιπλέον χρέωση.
 • Τρόπος παραλαβής: Πληροφορηθείτε για τις διαθέσιμες επιλογές παραλαβής του ταχυδρομικού αντικειμένου (π.χ. στον χώρο σας, από καταστήματα της εταιρίας, από θυρίδα, από σημεία εξυπηρέτησης με διευρυμένο ωράριο κ.λπ.) καθώς και για τη δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης επίδοσης του αντικειμένου (υπηρεσίες ανακατεύθυνσης της αποστολής σε άλλη διεύθυνση).
 • Παρακολούθηση αποστολής: Ενημερωθείτε για την πορεία παράδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου, π.χ. από την ιστοσελίδα της επιχείρησης, μέσω sms, email, τηλεφώνου κ.λπ.
 • Επανάληψη της προσπάθειας επίδοσης: Οι ταχυδρομικοί πάροχοι υποχρεούνται σε δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, σε περίπτωση απουσίας σας κατά την αρχική προσπάθεια, με σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας.
 • Παραλαβή με επιφύλαξη: Έχετε τη δυνατότητα είτε να παραλάβετε με επιφύλαξη είτε να δηλώσετε επιφύλαξη εντός μίας ημέρας από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου, δηλώνοντάς το εγγράφως, εάν το αντικείμενο που σας παραδίδεται έχει υποστεί φθορά ή είναι κατεστραμμένο.
 • Δυνατότητα μη υπογραφής: Με σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής, ο διανομέας βεβαιώνει την επίδοση και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία, τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη, ή/και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες.
 • Δικαίωμα αποζημίωσης: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε αποζημίωση εντός 6 μηνών για την πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας/κλοπής/καταστροφής του περιεχομένου επιστολής ή δέματος, καθώς και την εκπρόθεσμη επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ατομική σύμβαση που υπογράψατε κατά την αποστολή.
  Επιστροφή προϊόντων: Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα επιστροφής προϊόντων και τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που σας δίνει το ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. μέσω συνεργαζόμενης ταχυδρομικής επιχείρησης ή με εταιρία της επιλογής σας) καθώς και το σχετικό κόστος.
 • Έρευνα αγοράς: Προβείτε σε έρευνα αγοράς και αναζητήστε αναλυτικές πληροφορίες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τα σχετικά τιμολόγια, μέσω των διαδικτυακών τόπων και των τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι ταχυδρομικοί πάροχοι. Προς διευκόλυνση της αναζήτησης και επιλογής υπηρεσίας ταχυμεταφορών, είναι διαθέσιμο το διαδικτυακό εργαλείο Pricescope της ΕΕΤΤ, που σας παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και σύγκρισης τιμών για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών των μεγαλύτερων ταχυδρομικών παρόχων στην Ελλάδα.

Τροποποίηση υπηρεσιών: Ρωτήστε εάν υπάρχουν τροποποιήσεις στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες, λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας (π.χ. αναστολή υπηρεσιών, τροποποίηση όρων παροχής, διαφοροποίηση χρόνων παράδοσης κ.λπ.) μέσω των ιστοσελίδων ή/και των κέντρων εξυπηρέτησης των ταχυδρομικών εταιριών και των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Για περισσότερες χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες συμβουλευθείτε τον Οδηγό Καταναλωτή για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της ΕΕΤΤ.